Validera dina kunskaper – få bättre utveckling på jobbet

Vill du få din kompetens och dina kunskaper formellt erkända? Genom att validera din kompetens kan du öppna upp för nya karriärmöjligheter, bättre löneutveckling eller kortare studietid. Här hittar du information om hur en valideringsprocess går till och svar på vanliga frågor.

Kvinna i vita vårdkläder står med armarna i kors och ler in i kameran.
Foto: Kommunal

Vad är validering?

Validering är en strukturerad process för att få din faktiska yrkeskompetens dokumenterad och formellt erkänd. Du kan till exempel ha lärt dig något genom tidigare arbetserfarenheter eller i din vardag, men sakna intyg på dina kunskaper. Genom att få kompetensen validerad får du den ”på papper”, vilket kan hjälpa dig som vill söka nytt jobb, komma in på en utbildning eller ta nästa steg på din nuvarande arbetsplats. Du kan också använda validering för att komplettera din yrkesutbildning.

Hur processen går till varierar beroende på ditt yrke och vilken bransch du jobbar i. Oftast innebär det att du får din kompetens bedömd av en oberoende tredje part eller en auktoriserad organisation som specialiserar sig på yrkesvalidering.

På nationell nivå är det Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) som är ansvarig för validering.

Validering för dig som studerar

Du kan också använda validering för att komplettera din utbildning och få kortare studietid. Då är det ofta en lärare som gör bedömningen.

För studier på kommunala vuxenutbildningen (komvux) finns regler som innebär att du inför din ansökan har rätt till en kartläggning av dina kunskaper. Det gör att  du  har större möjligheter att få dina kunskaper dokumenterade via validering när du väl kommit in på utbildningen. Det kan resultera i att du får tillgodoräkna dig delar av utbildningen, vilket kortar din studietid och minskar ditt behov av studiestöd.

Läs mer om validering inom komvux

För studier på yrkeshögskolan sker processen på liknande sätt som på komvux.

Nya möjligheter och högre lön

Yrkesvalidering är värdefull för både dig och din arbetsgivare. Du får möjlighet att få dina kunskaper och färdigheter dokumenterade samtidigt som du får nya arbetsmöjligheter och karriärvägar på jobbet. Det kan också leda till högre lön och fler jobbmöjligheter.  

För arbetsgivare ger validering en bekräftelse på att du som anställd har de nödvändiga kompetenserna för att utföra dina arbetsuppgifter på ett professionellt sätt. Det kan också synliggöra dina möjligheter och behovet  av kompetens i verksamheten. Dessutom bidrar validering till att höja standarden inom olika yrken och främjar kompetensutveckling i hela arbetskraften. En win-win för båda parter helt enkelt!

Så går validering till

Anmälan

Du anmäler dig till ett valideringsprogram och anger det yrke eller den kompetens som du vill få validerad. Du hittar information om vad som gäller för din bransch längre ner på den här sidan, under rubriken "Vad gäller inom min bransch?".

På Skolverkets hemsida finns även en lista över olika möjligheter till validering, både för dig som vill studera och för dig som vill arbeta.

Bedömning av din kompetens

Du genomgår en bedömning av dina kunskaper, färdigheter och erfarenheter för det specifika yrket. Detta kan ske genom prov, praktiska tester, observationer, intervjuer eller en kombination av dessa. 

Dina resultat jämförs mot fastställda standarder för det specifika yrket. Dessa standarder kan utvecklas av branschorganisationer, yrkesförbund eller myndigheter.

Resultat och yrkescertifiering

Baserat på bedömningen får du ett resultat som visar om du har uppfyllt kraven och kriterierna för yrket. Detta kan resultera i en yrkescertifiering eller diplom som bekräftar din kompetens.

Vad gäller inom min bransch?

Vi har samlat information om de branscher och yrken som medlemmar i Kommunal kan validera sig inom. Läs mer under rubrikerna nedan.

Förskola och skola

Barnskötare och elevassistent

Komvux ansvarar för validering kopplat till kurser inom barn- och fritidsprogrammet. Kontakta din kommun för mer information. Du kan även läsa mer om validering inom komvux på Skolverkets hemsida.

Fritidsledare

Svenska Settlementsförbundet ansvarar för validering kopplat till fritidsledare.

Teknik, fastighet och underhåll

Fastighetsskötare, fastighetsförvaltare, fastighetstekniker och fastighetsvärd

Fastighetsbranschens valideringsverktyg FAVAL ansvarar för validering av yrkesgrupperna fastighetsskötare, fastighetsförvaltare, fastighetstekniker och fastighetsvärd.

Här hittar du information om FAVAL:s olika testcenter.

Anläggningsskötare och parkeringsvakter

Sobona ansvarar för validering av yrkesgrupperna anläggningsskötare och parkeringsvakt.

Städare

SRY - Servicebranschens yrkesnämd ansvarar för validering av städare.

Teknik, park och anläggning

Inom områdena avfallshantering och återvinning, vatten och avlopp finns flera yrkesprofiler med validering - till exempel transportledare, arbetsledare, chaufför renhållningsbil, återvinningsarbetare, medåkare renhållningsbil samt mättekniker, drifttekniker inom renings- och vattenverk.

Sobona ansvarar för validering inom yrkesgrupperna ovan. Läs mer om validering inom avfallshantering och återvinning respektive vatten och avlopp.

Läs mer om validering inom badhus och bassänger hos Svenska badbranschen.

Trafik

Bussmekaniker

Transportföretagen ansvarar för validering av bussmekaniker.

Äldreomsorg, hälso- och sjukvård, psykiatri, funktionshinderomsorg

Undersköterska, skötare, vårdare, vårdbiträde och behandlingsassistent

Vård- och omsorgscollege ansvarar för validering av yrkesgrupperna ovan.

Grön sektor, naturbruk, utemiljö, djur

Mjölkproduktion, grisproduktion, växtodling / maskinkörning och trädgårdsodling

NYN - Naturbrukets yrkesnämnd ansvarar för yrkesvalidering inom områdena ovan.

Trädgårdsanläggare, kyrkogårdsarbetare

TCYK - Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté ansvarar för validering av trädgårdsanläggare och kyrkogårdsarbetare.

Kök och restaurang

Kockar och kallskänkor

Besöksnäringens yrkesnämnd ansvarar för validering av kockar och kallskänkor.

Trossamfund

Barnskötare och elevassistent

Komvux ansvarar för validering kopplat till kurser inom barn- och fritidsprogrammet. Kontakta din kommun för mer information. Du kan även läsa mer om validering inom komvux på Skolverkets hemsida.

Fritidsledare

Svenska Settlementsförbundet ansvarar för validering kopplat till fritidsledare.

Fastighetsskötare, fastighetsförvaltare, fastighetstekniker och fastighetsvärd

Fastighetsbranschens valideringsverktyg FAVAL ansvarar för validering av yrkesgrupperna fastighetsskötare, fastighetsförvaltare, fastighetstekniker och fastighetsvärd.

Här hittar du information om FAVAL:s olika testcenter.

Städare

SRY - Servicebranschens yrkesnämd ansvarar för validering av städare.

Trädgårdsanläggare, kyrkogårdsarbetare

TCYK - Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté ansvarar för validering av trädgårdsanläggare och kyrkogårdsarbetare.

Kockar och kallskänkor

Besöksnäringens yrkesnämnd ansvarar för validering av kockar och kallskänkor.

Hushållsnära tjänster

Städare

SRY - Servicebranschens yrkesnämd ansvarar för validering av städare.

Övriga branscher

Värd och museiassistent

Sobona ansvarar för validering av yrkesgrupperna värd och museiassistent.

Övrigt

Skolverkets hemsida finns en lista på olika möjligheter till validering, både för dig som vill arbeta och för dig som vill studera. Du kan också läsa mer om branschvalidering på Myndigheten för yrkeshögskolans hemsida.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar