Måltidspersonal

Jobbar du som måltidspersonal? Då är Kommunal fackförbundet för dig! Vi arbetar för att du ska få en bättre vardag på jobbet och finns här för att ge dig råd och stöd kring allt som rör ditt yrke.

Kvinna står i ett restaurangkök. Hon har blå plasthandskar och skär grönsaker.
Foto: Kommunal

Det finns flera olika yrkesbefattningar för måltidspersonal, bland annat köksbiträde, måltidsbiträde, ekonomibiträde, kallskänka. och skolmåltidsbiträde. Vi väljer att använda måltidspersonal som en gemensam benämning för dessa yrken. 

Måltidspersonal jobbar i olika typer av kök inom äldreomsorgen, sjukvården eller förskola/skola, inom såväl kommuner och regioner som privata, ideella och kooperativa verksamheter. 

Det här gör Kommunal för dig

Kommunal driver måltidspersonalens frågor i förhandlingar med arbetsgivare, i samtal med politiker och i opinionen. Tryggare anställningar, rätt bemanning  och ökad tydlighet kring vem som har arbetsmiljöansvar är några av de krav vi har för att förbättra måltidspersonalens arbetssituation.

Läs mer om vilka förändringar vi arbetar för under rubrikerna nedan. 

Måltidspersonal är en arbetsgrupp som ofta har otrygga anställningar och arbetar deltid.

Därför driver Kommunal följande frågor: 

  • Anställningarna ska vara tillsvidareanställningar och heltidsarbete ska vara norm.

Höga ljudnivåer, buller, tunga lyft och värme är några av fler problem i den fysiska arbetsmiljön. När bemanningen är låg och tidspressen hög, är risken stor att personalen inte hinner med, vilket ökar risken för olyckor.

Många verksamheter inom branschen bedrivs på entreprenad vilket innebär att man kan arbeta i en annan arbetsgivares lokaler medan man är anställd av entreprenören, t.ex. skolkök. Det kan leda till att det blir otydligt vem som har arbetsmiljöansvaret. 

Därför driver Kommunal följande frågor: 

  • Ökad tydlighet kring vem som har arbetsmiljöansvaret.
  • Grundbemanning ska alltid matchas mot kraven i arbetet och att all frånvaro alltid ska ersättas med rätt kompetens för arbetet.
  • Det ska finnas redskap/utrustning för att undvika tunga lyft – här krävs att personalen är delaktiga och får regelbunden utbildning i hur de ska använda redskapen rätt, samt regelbunden utbildning i ergonomi. 

Det finns inga formella krav på utbildning för att arbeta som måltidspersonal, däremot för kockar. För att arbeta som kock ska man ha läst en gymnasieutbildning på restaurang och livsmedelsprogrammet, eller motsvarande kurser inom vuxenutbildningen. Dessutom finns möjlighet att vidareutbilda sig på högskola till bland annat gastronom. ​Vuxenutbildningen skiljer sig över landet både till innehåll, kvalitet och längd.

Det ställs stora krav på all personal som arbetar i offentliga kök och kraven på kunskap har ökat, inte minst angående kunskapen om ergonomi, specialkost och miljösmart livsmedelskonsumtion.

Därför driver Kommunal följande frågor: 

  • Måltidspersonal behöver en utbildning som skapar förutsättningar att uppfylla de höga krav som ställs på ett arbete i offentliga kök.
  • Måltidspersonal ska få möjlighet till att validera sina kunskaper och vid intresse vidareutbilda sig till kock under anställningstiden.​
  • Utbildningar och valideringar ska vara av nationell standard. ​

Vill du veta mer om vad Kommunal gör för yrkesgrupperna inom kök och restaurang? Kolla in vår branschsida.

Få koll på lönen!

Vilken lön ska du begära, vad ingår i lönen och hur kan du påverka den? Du som är medlem i Kommunal kan kontakta din sektion eller ringa Kommunal Direkt för att få råd och stöd.

Läs mer om löner

Engagera dig!

Glöm inte att du kan påverka din arbetsplats! Genom att bli skyddsombud eller arbetsplatsombud kan du vara med och göra skillnad för dig och dina kollegor.

Läs mer om vad det innebär att vara förtroendevald eller kontakta din sektion för att höra vad det finns för möjligheter där du bor. 

Behöver du stöd?

Som medlem i Kommunal får du hjälp om problem uppstår med din arbetsgivare, om du behöver expertråd kring ditt yrke eller har frågor om ditt avtal. Kontakta  din sektion eller Kommunal Direkt för rådgivning.

Bli medlem!

Nyfiken på medlemskap?

Vill du eller någon du känner ha mer info om vad det innebär att vara medlem? Lämna kontaktuppgifter i vårt formulär, så kontaktar vi dig eller personen du vill tipsa och berättar mer om medlemskapet.

Till formuläret!

Dela sidan