Trossamfund

Kommunal är fackförbundet för dig som är anställd av Svenska kyrkan, trossamfund och ekumeniska organisationer. De största yrkesgrupperna är kyrkogårdsarbetare, kyrkvaktmästare, barnskötare/barntimmeledare, församlingsvärdinna/husmor och städpersonal.

Man i fordon.
Foto: Fredrik Sandin Carlson.

Vad gör Kommunal för dig?

En viktig fråga för Kommunal är att arbeta lokalt för att fler av de anställda ska få större tjänster så de kan få en lön som de kan leva på.

Stress, hög arbetsbelastning och otydlig organisation är psykosociala risker som förekommer i arbeten inom trossamfund. Fysiska risker är tunga arbetsmoment och skador från vibrationer.

Framtidens arbetsmarknad inom trossamfund

Svenska kyrkan är det enda samfund som får idka begravningsverksamhet och får skattemedel för den verksamheten. Övrig verksamhet drivs främst med medel från församlingsmedlemmarna. Vi ser att medlemskapen i trossamfunden minskar. På grund av det kan verksamheterna komma att dras ner och antalet tjänster därmed minska.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar