Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet
Anpassa

Trossamfund

Medlem som arbetar inom branschen Trossamfunk
Foto: Kommunal
I branschen Trossamfund arbetar medlemmar i Kommunal som är anställda av Svenska kyrkan. De största yrkesgrupperna är kyrkogårdsarbetare, kyrkvaktmästare, barnskötare/barntimmeledare, församlingsvärdinna/husmor och städpersonal.

Det finns 2225 församlingar inom Svenska kyrkan. Församlingarna samverkar i pastorat och kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ lokalt. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation företräder församlingar, pastorat och stift i frågor om kollektivavtal.

Framtiden för jobb inom trossamfund

Vi ser att medlemskapet i Svenska kyrkan minskar. På grund av det kan verksamheten komma att dras ner och antalet tjänster därmed minska.

Viktiga frågor för branschen trossamfund

En viktig fråga är att lokalt arbeta för att fler av de säsongsanställda ska få helårstjänster.

Stress, hög arbetsbelastning och otydlig organisation är psykosociala risker som förekommer i arbeten inom trossamfund.

Fysiska risker är tunga arbetsmoment och skador från vibrationer.