Trossamfund

I branschen trossamfund arbetar medlemmar i Kommunal som är anställda av Svenska kyrkan, trossamfund och ekumeniska organisationer. De största yrkesgrupperna är kyrkogårdsarbetare, kyrkvaktmästare, barnskötare/barntimmeledare, församlingsvärdinna/husmor och städpersonal.

Man i fordon.
Foto: Fredrik Sandin Carlson.

Framtiden för jobb inom trossamfund

Svenska kyrkan är det enda samfund som får idka begravningsverksamhet och får skattemedel för den verksamheten. Övrig verksamhet drivs främst med medel från församlingsmedlemmarna. Vi ser att medlemskapen i trossamfunden minskar. På grund av det kan verksamheterna komma att dras ner och antalet tjänster därmed minska.

Viktiga frågor för branschen trossamfund

En viktig fråga är att lokalt arbeta för att fler av de anställda ska få större tjänster så de kan få en lön som de kan leva på.
Stress, hög arbetsbelastning och otydlig organisation är psykosociala risker som förekommer i arbeten inom trossamfund.
Fysiska risker är tunga arbetsmoment och skador från vibrationer.

Yrken inom branschen trossamfund

Barnskötare/barntimmeledare

Barnskötare är en av Sveriges största yrkesgrupper. Du ger dagligen barn den omsorg och lärande som de behöver för att utvecklas.

Kock/ekonomibiträde/husmor

Kockar och ekonomipersonal lagar och serverar mat. Arbetsuppgifter därutöver kan även  vara att städa, det varierar beroende på arbetsplats.

Fastighetsskötare

Sköter om fastigheter både invändigt och utvändigt.

Församlingsvärd/församlingsvärdinna

En församlingsvärdinna eller församlingsvärd sköter lokalvård i kyrka och församlingslokaler samt inköp av förbrukningsmaterial.

Hantverkare/smed/verkstadsarbetare

Har särskilda kompetenser som används. Kan även arbeta en del som vaktmästare.

Kapellvaktmästare/klockare

Som kapellvaktmästare tjänstgör du ofta vid gudstjänster, kyrkliga handlingar och andra evenemang i kyrkan. Du ombesörjer gravsättningar, utövar tillsyn, lokalvård samt skötsel och vård av kyrkliga inventarier samt fungerar ofta som en vanlig vaktmästare.

Krematoriearbetare

Som krematoriearbetare utför du kremationer samt därtill hörande för- och efterarbete. Du deltar ofta i både kyrkliga och borgerliga begravningsceremonier. Kontakter mellan krematoriet och begravningsentreprenörer, leverantörer, allmänheten förekommer i dina arbetsuppgifter.

Kyrkogårdsarbetare/kyrkogårdsvaktmästare

Kyrkogårdsarbetare sköter om mark, växter, blommor, gravar och gräsmattor. Ibland ingår även vaktmästeri och arbete i krematorium. Viss service och underhåll av maskiner samt snöröjning.

Lokalvårdare

Lokalvårdare/städare är ett yrke som har stor betydelse för många människor. Lokalvårdare/städare har många olika arbetsuppgifter, till exempel att moppa golv och trappor, dammsuga, svabba golv, torka av ytor och städa toaletter.

Stenarbetare

Stenarbetare, jobbar på olika sätt med stenarbeten i kyrkomiljön. I dina arbetsuppgifter kan även kyrkogårdsarbete och parkskötsel ingå.

Ungdoms-/fritidsledare

Genomför aktiviteter för barn och ungdom. Lägerverksamhet är en vanlig aktivitet.

Vaktmästare

Vaktmästare arbetar med exempelvis allmän fastighetsskötsel inomhus, vissa el- och VVS-uppgifter, post, mattransporter, sophantering, återvinning och annan service.

Värdinna

En värdinna eller värd är ett jobb som fylls med många olika arbetsuppgifter. Allt från att vara vaktmästare vid gudstjänster och kyrkliga handlingar, iordningställande inför högtider och gudstjänster, lokalvård, möbleringar för olika tillställningar och aktiviteter, inköp, beställning och servering.

Dela sidan