Hushållsnära tjänster

Hushållsnära tjänster omfattar många olika yrkes- och arbetsuppgifter som sker i andras hem. I branschen arbetar medlemmar i Kommunal med städning, barnpassning, matlagning, fönsterputsning och trädgårdsarbete.

Ny vägledning för städupphandling
Foto: Kommunal

Till branschen hushållsnära tjänster räknas det arbete som görs i andra personers hushåll och som ger kunden rätt till skattereduktion (RUT-avdrag). Biståndsbedömt arbete inom ramen av äldreomsorg ingår alltså inte här. Arbetstagarnas rättigheter i branschen skiljer sig åt beroende på om de är anställda av ett företag som arbetar på uppdrag av privatpersoner eller om de är anställda direkt av ett enskilt hushåll. De två största arbetsgivarna är HomeMaid och Hemfrid.

Framtida arbetsmarknad inom hushållsnära tjänster

Prognoser om branschens framtid presenteras oftast i samband med RUT-avdraget som infördes 1 juli 2007. Det finns cirka 17 000 utförare som erbjuder hushållsnära tjänster. De femtio största företagen står för en fjärdedel av marknaden. Enligt en rapport från Skatteverket 2010 motsvarade de debiterade RUT-timmarna cirka 5000 årsarbeten.  

Viktiga frågor för branschen hushållsnära tjänster

Kommunal tecknade det första kollektivavtalet för hushållsnära tjänster 2007. Målet är att alla de som arbetar inom denna sektor ska omfattas av kollektivavtal, ha seriösa arbetsgivare och bra arbetsvillkor. Under 2012 värvade vi personer till att sitta i avtalsdelegationen. Detta bidrog till att Kommunal blev mer synligt, och medlemsantalet ökade med 100 procent mellan 2012 och 2014. 

De tre viktigaste frågorna enligt medlemmarna handlar om:

  • Arbetsmiljö: nycklar, arbetskläder, arbetsmiljön i enskilda hem, möjlighet till rast, bättre schemaläggning.
  • Lönesamtal: fungerar inte, det behövs en bättre process.
  • Resor: ersättningsfrågor för egna bilresor mellan uppdragsgivare.

Dela sidan