Hushållsnära tjänster

Jobbar du med städning, barnpassning, matlagning, fönsterputsning, trädgårdsarbete eller andra hushållsnära tjänster? Då är Kommunal fackförbundet för dig!

Ny vägledning för städupphandling
Foto: Kommunal

Kommunal organiserar arbetstagare i företag som utför hushållsnära tjänster, varav städbranschen är den största branschen.  Kommunals medlemmar i branschen arbetar även med fönsterputsning, trädgårdsarbete, barnpassning, omsorg, tvätt, möblering av bostad och enklare tillsyn av bostad, samt ”enkel” matlagning samband med barnpassning och övriga omsorgstjänster. Alla dessa tjänster omfatta idag av RUT-avdrag.

Vad gör Kommunal för dig?

Läs mer om några av de frågor som Kommunal arbetar med under rubrikerna nedan.

Anställningstrygghet och lön

Många anställningar är tidsbegränsade på deltid och därmed otrygga, utan kollektivavtals- eller lagskydd för lönerna. Det innebär ofta undersysselsättning som innebär svårigheter att försörja sig. De flesta företag inom hushållsnära tjänster saknar kollektivavtal och jämfört med andra branscher är den fackliga anslutningsgraden låg. Som anställd i någon annans hem med en nära relation till sin uppdragsgivare, är steget att engagera sig fackligt längre än för andra anställda. Arbete är också ofta ensamarbete i någon annans hem vilket kan göra det svårt om att få ett tillfälle att prata om anställningsvillkor med kollegorna.

Det är inte alltid självklart vem som har arbetsgivaransvaret och många av de hushållsnära tjänsterna finns nu inom plattformsekonomin, där tjänsterna tillhandahålls via appar. Frågan om vem som är arbetsgivare har komplicerats ytterligare.  

Därför driver Kommunal följande frågor:

  • Kommunal arbetar aktivt med att värva medlemmar och att dessa ska omfattas av kollektivavtal och av kollektivavtalsenliga löner. Med kollektivavtal tydliggörs dessutom vem som har arbetsgivaransvaret. 
  • Anställningarna ska vara tillsvidareanställningar och heltidsarbete ska vara norm.
Arbetsmiljö

När anställningarna är otrygga finns och dessutom i andras hem, är risken stor att få vågar påtala arbetsmiljöproblem på grund av rädsla att förlora sin anställning. Några exempel på arbetsmiljöproblem är långa pass, delade turer, tunga lyft, hot och våld och sexuella trakasserier samt stress över att inte bli färdig i tid. Ytterligare stress handlar om oron över att behöva hantera kundernas nycklar. Fortfarande behöver många ta med sig kundernas nycklar hem. Många företag tillhandahåller inte arbetskläder, i den mån de gör det – är kläderna inte alltid anpassade efter behoven i arbetet och årstid. 

Därför driver Kommunal följande frågor: 

  • Både schema- och begränsningsperioden ska vara högst 16 veckor. 
  • Det behövs ett kontor där det går att lämna nycklar samt ersättning för tiden att lämna dem på plats. 
  • Arbetsgivarna måste arbeta aktivt med att implementera ett systematiskt arbetsmiljöarbete och skyddsombuden behöver stärkas i sin roll. Förläggningen av arbetstid ska alltid bedömas mot en hållbar hälsa – arbetstagarnas delaktighet i schemaläggningsprocessen måste öka. 
  • Det ska finnas arbetskläder anpassade efter behoven i arbetet, årstiderna, samt ombyte. 
Utbildning och yrkesutveckling

Grunden för arbetstagarens möjligheter till yrkesutveckling är utbildning och lärande. Det är viktigt att kurser som tillhandahålls matchar arbetsmarknadens behov. Det gäller även möjligheterna till omställning, beroende på förändrade behov och krav i arbetsgivarens verksamhet. 

Därför driver Kommunal följande frågor:

  • Alla som genomgått en kurs som tillhandahålls av arbetsgivarna,  ska få ett certifikat eller intyg.
  • Arbetsgivarna ska utbilda sina anställda inom ramen för det branschens kvalitetssäkrade SRY (Servicebranschens servicenämnd), som tillhandahåller certifikat eller intyg på yrkeskompetens.

Hitta ditt yrke

Ta del av den senaste informationen om vad Kommunal gör för just din yrkesgrupp. Här hittar du även information om lön, nyheter om ditt yrke och tips på hur du kan engagera dig.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar