Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Grön sektor

Inom den gröna sektorn arbetar medlemmar i Kommunal på jordbruk, travbana, golfbana eller i djursjukvården. Medlemmarna är anställda inom kommuner, landsting och privata företag.

Av medlemmarna inom Grön sektor arbetar cirka 2 av 3 hos en privat arbetsgivare och resten inom kommuner och landsting. Några titlar inom området är avbytare, djursjukskötare/djurvårdare, fjäderfäskötare, golfbanearbetare, hästskötare, maskinskötare, parkarbetare, traktorförare, trädgårdsanläggningsarbetare och trädgårdsarbetare. Eftersom den gröna sektorn är så bred, finns det också en bredd i branschfrågorna.

Framtida arbetsmarknad för grön sektor

För golfbanearbetarna ser läget inte så positivt ut – golfbanorna blir färre. När det gäller legitimerade djursjukskötare är det brist på sådana, en brist som kommer att fördjupas genom att det utbildas alldeles för få. Inom trädgårdsodling finns det också ett stort rekryteringsbehov.

Viktiga frågor för den gröna sektorn

Den gröna sektorn har en stor bredd när det gäller yrkesidentiteter och branschfrågor. Gemensamt för nästan alla jobb är att de ofta är förknippade med ensamarbete – med allt vad det kan föra med sig. Dessutom utförs en del av jobben i en utsatt fysisk arbetsmiljö.

En av de viktigaste frågorna är att det är svårt att locka unga att söka till naturbruksprogrammet, även om alla som läser jordbruks- och trädgårdsinriktning har arbete när de slutar skolan.

Arbetsmiljön för djurskötare inom jordbruk

Viktiga frågor för djurskötare inom jordbruk är arbetstid, arbetsmiljö och djurens välbefinnande.

Säsongs- och migrantarbetare inom trädgårdsodling

Inom trädgårdsodling är det mycket vanligt med säsongsanställningar. Dessutom utgörs 80% av de som arbetar inom trädgårdsodling av migrerande arbetskraft. Kommunal har uppmärksammat ett antal fall då arbetstagare från andra länder regelmässigt diskriminerats i fråga om lön, arbets- och anställningsvillkor. Bland de arbetsgivare som tar emot säsongsarbetare saknar majoriteten kollektivavtal, och de villkor som erbjuds de migrerande säsongsarbetarna är dessutom långt under avtalen. Det är svårt att få arbetstagare från andra länder att bli medlemmar. De är rädda för att bli av med arbetet och bli hemskickade.

Att ha arbete hela året är, jämte lön och arbetsmiljö, aktuella frågor för alla inom denna grupp.

Professionalitet viktigt i hästyrken

Medlemmar i hästyrken har en tuff arbetsvardag. Det viktigaste som Kommunal kan uträtta är att fler unga börjar sitt arbete som tillsvidareanställda med avtalsenliga löner i stället för att bli anställda som så kallade ”praktikanter”. Trivsel, skyddsutrustning och personalhantering är tunga utmaningar.

Lönefrågor och stress inom djurvården

Inom djurvården finns det ett stort intresse för kompetensutveckling – många djurvårdare och djursjukskötare vill skaffa sig en bredare kompetens för att kunna växla mellan arbetsuppgifter.

Legitimerade djursjukskötare har ett juridiskt ansvar för den vård de bedriver, och Kommunal verkar för att detta i högre grad ska avspeglas i lönenivåerna. På många djursjukhus finns det alltför få legitimerade djursjukskötare. På grund av att det finns arbetsuppgifter som bara de tillåts utföra blir ansvarsområdet stort och arbetssituationen stressig för dem.