Bli medlem

JUST NU! Rabatt på medlemsavgiften: Första månaden gratis och andra månaden för 80 kr! Rabatten gäller nya medlemmar med autogiro som betalning, eventuell a-kasseavgift tillkommer.
Vill du starta medlemskapet senare än maj?
Grundlön/ersättning som t.ex. a-kassa eller sjukpenning.
Avgift utan a-kassa
Genom att bli medlem bekräftar du att du läst och godkänner

Ansökan

För att vi ska kunna godkänna din ansökan om medlemskap i Kommunal behöver din ansökan vara fullständig. Saknas information kontaktar vi dig för att komplettera ansökan. 

Försäkringar 

Medlemsförsäkringar ingår i din medlemsavgift. Mer information om försäkringarna skickas med dina medlemshandlingar när medlemskapet träder i kraft. Du kommer också få erbjudande om att teckna Kommunals sjuk – och efterlevandeförsäkring och andra förmånliga gruppförsäkringar från Folksam. 

Fullmakt 

Som medlem i Kommunal bestämmer du hur du vill betala medlemsavgiften. I de fall medlemsavgiften sker genom löneavdrag ger du härmed Kommunal tillåtelse till detta.

Om du inte reserverar dig mot Kommunals livförsäkring ansluts du till den. Du får mer information om försäkringarna i dina medlemshandlingar när medlemskapet träder i kraft.  

Behandling av personuppgifter

Uppgifterna som du lämnar i denna medlemsansökan är av sådan art att de utgör eller kan utgöra personuppgifter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679. Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är i första hand att vi ska kunna behandla din ansökan och administrera ditt medlemskap hos oss. 

Vi behöver också använda uppgifterna för att kunna tillvarata dina intressen på arbetsmarknaden och i samhällslivet i övrigt.

Dina uppgifter används också för att informera dig i olika frågor som rör dina arbetsförhållanden, den fackliga verksamheten eller liknande, och för att vi ska kunna administrera eventuella studier och utbildningar samt fakturera och hantera medlemsavgifter varje månad.

Vi behöver dessutom kunna lämna ut uppgifterna för annat arbete som vi utför inom ramen för vår fackliga verksamhet. 

Behandlingen av dina personuppgifter för den fackliga grundverksamheten baserar sig på de lagliga grunderna ”Fullgöra skyldigheter” och ”berättigad verksamhet” enligt GDPR Artikel 9 punkt 2 b och d. 

Läs mer om behandling av personuppgifter