Trafik

Inom branschen Trafik arbetar cirka 25 000 personer. Den största gruppen är bussförare. Andra yrkesgrupper inom branschen är spårvagnsförare, verkstadsarbetare, reparatörer, servicehallspersonal, städare, tvättpersonal, garagearbetare och trafikvärdar.

Busschaufför
Foto: Fredrik Sandin Carlson

Arbetsgivarna i trafikbranschen kan vara kommunala bolag eller privata företag. Några av de största privata företagen är Bergkvara, Arriva, Nobina, Keolis och Transdev, som sköter kollektivtrafik på entreprenad. Nästan all kollektivtrafik är idag upphandlad och utförs av privata företag.

Framtida arbetsmarknad inom trafik

Tillgången på jobb inom branschen kommer att vara god framöver, eftersom det väntas stora pensionsavgångar bland yrkesförarna. Dessutom innebär ett ökat fokus på miljömässig hållbarhet att kollektivtrafiken prioriteras högre. Få unga och kvinnor söker sig i nuläget till yrken inom trafik och Kommunal undersöker vägar att få fler att välja branschen. Kommunal arbetar aktivt med det nationella programrådet för gymnasieskolans fordons- och transportprogram.

Viktiga frågor för branschen trafik

Kommunal arbetar för bättre villkor, anställningstrygghet och delaktighet för anställda i trafikbranschen. För att se till att de frågor medlemmarna vill driva kommer högst på agendan arbetar vi nära arbetsplatserna. Några frågor med särskilt fokus är:

  • Anställningstrygghet vid upphandling och entreprenörsbyte
  • Schemaläggning - större delaktighet för medarbetarna
  • Stopp för arbetsuppgifterna kontanthantering och biljettvisering
  • Bättre förarplatser på bussarna - framtagande av en internationell standard
  • Arbeta fram ett bra arbetsvärderingssystem för medlemmar med individuell lönesättning

Internationellt arbete inom trafikbranschen

Kommunal arbetar även internationellt med att förbättra villkoren inom trafikbranschen genom den nordiska organisationen NTF, europeiska ETF och internationella ITF. Kommunal är medlem i organisationerna och innehar också många förtroendeuppdrag och kan därför delta aktivt i arbetet. Avtal, direktiv och förbättringar i arbetsmiljön är de största frågorna.

Aktuella rapporter

Kommunal har gett ut ett flertal rapporter som berör branschen, exempelvis:

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos

Men vem kör egentligen? – En rapport om den upphandlade busstrafiken

Dela sidan