Trafik

Arbetar du som bussförare, spårvagnsförare, verkstadsarbetare, reparatör, servicehallspersonal, städare, tvättpersonal, garagearbetare, trafikvärd eller liknande? Då är Kommunal fackförbundet för dig!

Bussförare sitter på förarplatsen i bussen och ler.
Foto: Kommunal

Arbetsgivarna i trafikbranschen kan vara kommunala bolag eller privata företag. Några av de största privata företagen är Bergkvara, Arriva, Nobina, Keolis och Transdev, som sköter kollektivtrafik på entreprenad. Nästan all kollektivtrafik är idag upphandlad och utförs av privata företag.

Vad gör Kommunal för dig?

Vi arbetar för bättre villkor, anställningstrygghet och delaktighet för anställda i trafikbranschen. För att se till att de frågor medlemmarna vill driva kommer högst på agendan arbetar vi nära arbetsplatserna. Några frågor som vi fokuserar extra mycket på är:

  • Anställningstrygghet vid upphandling och entreprenörsbyte
  • Schemaläggning - större delaktighet för medarbetarna
  • Stopp för arbetsuppgifterna kontanthantering och biljettvisering
  • Bättre förarplatser på bussarna - framtagande av en internationell standard
  • Att arbeta fram ett bra arbetsvärderingssystem för medlemmar med individuell lönesättning

Hitta din yrkesgrupp

Ta del av den senaste informationen om vad Kommunal gör för just din yrkesgrupp. Här hittar du även information om lön, nyheter om ditt yrke och tips på hur du kan engagera dig.

FAQ om trafikbranschen

Varför tillåter avtalet så långa ramtider?

Att minska ramtiden och öka återhämtningstiden är en viktig och aktuell fråga för trafikbranschen.

Listombuden måste ta ansvar vid granskning av scheman och fundera över de negativa effekterna av långa arbetsdagar. Man behöver hitta det som inte fungerar i ett schema. Det är sällan fel på hela schemat utan en dag/linje och då måste man agera. Listombuden ska agera utifrån ett arbetsmiljöperspektiv så att schemat kan uppfylla alla krav som lag och avtal säger.

Varför finns ingen reglering på hur länge man kan jobba på en sträcktjänst under en dag?

Kommunal jobbar hela tiden med att förbättra arbetsmiljön för bussförare, detta sker till största delen på arbetsplatsnivå eftersom förutsättningarna ser olika ut.

Är det verkligen okej att man har så otroligt skiftande schema?

Ibland har vi arbetsdagar på över tio timmar flera dagar i rad och sen lägger arbetsgivaren in en arbetsdag på enkom 3,5 timmar för att kompensera de långa dagarna. Det är inte bra ur arbetsmiljösynpunkt. Branschen präglas av stor konkurrens vilket medför att bussbolagen lägger allt snävare scheman med orealistiska krav på bussförarna.

Kommunal arbetar ständigt med att förbättra bussförarnas arbetsmiljö. Skyddsombuden jobbar aktivt med riktade skyddsronder och har gjort stora framsteg, framförallt med att få till bättre scheman.

Vad kan jag göra, rent konkret, för att förbättra ram-tiderna?

Eftersom ramtiderna definieras i det centrala kollektivavtalet behöver den fackliga representanten (ett listombud om sådan finns, som ska involveras tidigt i schemaläggningsprocessen) vara den första som reagerar på om ramtiderna, utifrån ett arbetsmiljöperspektiv, utgör risker för ohälsa eller olycksfall för förarna som kör dessa turer.

Det är ytterst sällan som en arbetsgivare lägger ut maxtiden på ramtiderna för alla tjänster, men i det fall som den fackliga representanten (listombudet) uppmärksammat ovan angivna risker så ska man informera arbetsgivaren om detta. Vidare ska man i dessa fall göra en risk och konsekvensanalys där arbetsgivaren och skyddsombudet lokalt involveras.

Är man fortfarande oense så kan man vända sig till Arbetsmiljöverket för vidare utredning.

På vilket sätt jobbar ni?

Eftersom Kommunals medlemmar under flera avtalsrörelser påpekat problem med arbetstider genom att skriva motioner och förslag på sänkning av ramtider i det centrala kollektivavtalet så har man även drivit frågan i avtalsförhandlingarna.

Eftersom man inte hittat en lösning på detta problem i de centrala förhandlingarna så har Kommunal skapat en arbetsmiljöstrategi kopplat arbetstider till just bussbranschen. Strategin bygger på ett antal konkreta insatser som lokala ombud ska genomföra i syfte att förändra arbetstidsutläggningen. Genom nya skrivningar i det centrala kollektivavtalet där krav på tidig delaktighet med lokal facklig representant  (Kommunals listombud) ska säkra att tidigt i processen uppmärksamma scheman som utifrån ett arbetsmiljöperspektiv kan vara ett hot för de anställdas hälsa.

Eftersom kunskap och kontinuerlig kompetensutveckling av Kommunals listombud är en grundläggande förutsättning i detta arbete så har Kommunal tagit fram en listombudsutbildning som ska säkra upp att listombuden får en adekvat utbildning i deras viktiga uppdrag. Utbildningsinsatser är planerade och kommer att genomföras kontinuerligt.

Detta har varit ett problem länge, hur ska ni lyckas driva igenom förändringar?

Regleringar om ramtider har vi haft en längre tid och vi har sett att problematiken med arbetstidsutläggningen har växt med åren. Antalet motioner som skrivs inför avtalsrörelser och som har en koppling till ramtider och arbetstider har inte minskat.

Eftersom vi än så länge inte hittat lösningar för att få ner ramtiderna i de centrala förhandlingarna så har vi insett att vi inte kan vänta till nästa avtalsrörelse och nästa igen för att eventuellt förflytta våra positioner i denna fråga. Just av den anledningen finns det ett antal andra skrivningar i det centrala kollektivavtalet som vi måste börja använda oss av om vi ska få ordning på ramtidernas problematik.

Det finns både krav på att Kommunals lokala fackliga representant ska involveras tidigt i schemaläggningsprocessen, just för att kunna uppmärksamma eventuella problem med långa ramtider, men framförallt att man måste ta arbetsmiljöhänsyn när man gör en arbetslidsutläggning. Här behöver vi stärka Kommunals förtroendevalda med kompetens i vad man kan göra i sitt uppdrag om man uppmärksammat att ett schema uppfyller alla krav i det centrala kollektivavtalet, men att det utifrån ett arbetsmiljöperspektiv inte kan godkännas.

Framtidens arbetsmarknad inom trafik

Tillgången på jobb inom branschen kommer att vara god framöver, eftersom många yrkesförare väntas gå i pension. Ett ökat fokus på miljömässig hållbarhet innebär också att kollektivtrafiken prioriteras högre.

Just nu är det få unga och kvinnor som söker sig till yrken inom trafik och Kommunal undersöker sätt att få fler att välja branschen. Kommunal arbetar aktivt med det nationella programrådet för gymnasieskolans fordons- och transportprogram.

Internationellt arbete inom trafikbranschen

Kommunal jobbar även internationellt med att förbättra villkoren inom trafikbranschen genom den nordiska organisationen NTF, europeiska ETF och internationella ITF. Kommunal är medlem i organisationerna och har många förtroendeuppdrag, vilket gör att vi kan delta aktivt i arbetet. Avtal, direktiv och förbättringar i arbetsmiljön är de största frågorna vi jobbar med.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar