Elevassistent

Jobbar du som elevassistent? Då är Kommunal fackförbundet för dig! Vi arbetar för att du ska få en bättre vardag på jobbet och finns här för att ge dig råd och stöd kring allt som rör ditt yrke.

Flicka och kvinna tittar på en surfplatta.
Foto: Astrakan Images AB.

Kommunal ser att elevassistenters främsta uppdrag ska vara att arbeta med ett eller flera barn i behov av extra stöd.

Det här gör Kommunal för dig

Vi driver elevassistenters frågor i förhandlingar med arbetsgivare, i samtal med politiker och i opinionen. Fler tillsvidareanställningar, höjd yrkesstatus och bättre bemanning är några av de krav vi har för att förbättra elevassistenters arbetssituation.

Läs mer om vilka förändringar vi arbetar för under rubrikerna nedan.

Anställningstrygghet

Otrygga anställningar är ett utbrett problem i skolan. Många arbetar deltid och/eller har en visstidsanställning - majoriteten av dem önskar en tillsvidareanställning. En medlemsenkät (2019) visar att 31 procent av de tillfrågade medlemmarna, inte vet om de kommer få arbeta kvar hos sin arbetsgivare nästa år. Samtidigt har många kommuner tagit politiska beslut att enbart tillsvidareanställa legitimerade lärare.

Därför driver Kommunal bland annat följande frågor:

  • Anställningarna ska vara tillsvidareanställningar och heltidsarbete ska vara norm.

  • Politiska beslut att endast tillsvidareanställa lärare ska upphävas.
Arbetsmiljö

Många skolor och fritidshem möter tyvärr inte utmaningarna i arbetsmiljön. Stora klasser, höga ljudnivåer och dålig bemanning är några av problemen. När anställningarna är otrygga finns det risk att få vågar påtala arbetsmiljöproblem på grund av rädsla att förlora sin anställning.

Över hälften av alla elevassistenter förväntas idag utföra många olika arbetsuppgifter inom olika verksamheter samt byta yrkesroller under samma arbetsdag, ofta utan planeringstid, ställtid eller samverkan med arbetslaget. Utöver det egentliga uppdraget får många hoppa in som lärarvikarier – ofta utan exempelvis stöd från rektor, planeringstid, vikarie för sin ursprungliga tjänst eller lönepåslag.

Samtidigt är hot och våld ett stort problem i skolan, där elevassistenter är särskilt utsatta.

Därför driver Kommunal bland annat följande frågor:

  • Arbetsgivare har ansvar att utföra ett systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen och ska regelbundet undersöka,riskbedöma och vidta åtgärder för att säkerställa en god arbetsmiljö och förebygga ohälsa. Lokalerna ska vara ändamålsenliga och handlingsplanerna kring arbetsmiljöproblem ska inkludera alla som befinner sig i skolan.

  • Kommunal arbetar för att förtydliga yrkesrollerna och höja yrkesstatusen genom att stärka kopplingen mellan arbetsuppgifter, yrkestitel och utbildning.

  • Grundbemanning ska alltid matchas mot kraven i arbetet och att all frånvaro alltid ska ersättas med rätt kompetens för arbetet.
Utbildning och yrkesutveckling

En utbildning för att arbeta med barn och unga är avgörande för att på bästa sätt kunna bemöta eleverna utifrån deras olika förutsättningar och behov. Utbildning är också viktigt för att ta rätt ansvar och känna till gränserna för skolans uppdrag. Tyvärr är det alltför få som har rätt utbildning i skolans värld. 

Därför driver Kommunal bland annat följande frågor:

  • Anställda elevassistenter ska erbjudas utbildning och de som har erfarenheter ska få sina kunskaper validerade.

  • Utbildningen på vuxenutbildningen ska vara enhetlig över hela landet och att alla som arbetar i skolan ska få möjlighet att utvecklas i sitt yrke.

Vill du veta mer om vad Kommunal gör för yrkesgrupperna inom förskola och skola? Kolla in vår branschsida.

Få koll på lönen!

Vilken lön ska du begära, vad ingår i lönen och hur kan du påverka den? Du som är medlem i Kommunal kan kontakta din sektion eller ringa Kommunal Direkt för att få råd och stöd.

Läs mer om löner

Engagera dig!

Glöm inte att du kan påverka din arbetsplats! Genom att bli skyddsombud eller arbetsplatsombud kan du vara med och göra skillnad för dig och dina kollegor.

Läs mer om vad det innebär att vara förtroendevald eller kontakta din sektion för att höra vad det finns för möjligheter där du bor. 

Behöver du stöd?

Som medlem i Kommunal får du hjälp om problem uppstår med din arbetsgivare, om du behöver expertråd kring ditt yrke eller har frågor om ditt avtal. Kontakta Kommunal Direkt eller din sektion för rådgivning.

Bli medlem!

Nyfiken på medlemskap?

Vill du eller någon du känner ha mer info om vad det innebär att vara medlem? Lämna kontaktuppgifter i vårt formulär, så kontaktar vi dig eller personen du vill tipsa och berättar mer om medlemskapet.

Till formuläret!

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar