Om Kommunal

Kommunal är ett fackförbund med en halv miljon medlemmar. Vi är arbetare inom flera hundra yrken i kommuner, regioner och privat sektor. Tiotusentals av oss är dessutom fackligt aktiva på arbetsplatserna. Det betyder att vi tillsammans försöker förbättra våra jobb.

Kvinna står upp bredvid man som sitter vid ett bord.
Foto: Fredrik Sandin Carlson.

Vi medlemmar i Kommunal är välfärdens motor. Våra yrken finns i tolv branscher som håller igång Sverige.

Frågor som Kommunal driver

Kommunal arbetar för att göra varje jobb och varje arbetsplats bättre. Anställningarna ska vara trygga, arbetsmiljön ska vara god, lönen ska vara rätt och alla ska ha möjlighet till yrkesutveckling. Att många är med i Kommunal gör att vi kan vara med och påverka utvecklingen. Bättre villkor för medlemmarna ger högre kvalitet i välfärden och är därför en smart affär för alla!

Med Kommunals hjälp kan du lätt skaffa dig koll på reglerna för till exempel ditt schema eller din semester. I övrigt kan vi fungera som ett stöd för ditt eget förändringsarbete. 

Påverka med Kommunal på din arbetsplats

Vad vill du påverka på jobbet? Det är du och dina arbetskamrater som vet mest om er arbetsplats och som har de bästa förslagen på vad som kan bli bättre. Alla medlemmar blir inbjudna till medlemsmöten. Gå dit och berätta vad du tycker. Vill påverka ännu mer, bli arbetsplatsombud eller skyddsombud!

Så arbetar Kommunal

Fackföreningen Kommunal finns till för att tillvarata medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden och i samhällslivet i övrigt. Kommunal ska arbeta för goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden, för god arbetsmiljö, samt för inflytande, utbildning och utvecklingsmöjligheter för medlemmarna.

Så står det i Kommunals stadgar

Viktigast av allt är det fackliga engagemanget på arbetsplatserna!

Det är med utgångspunkt i våra jobb som vi medlemmar tillsammans lägger grunden för förändring. Samarbetet oss medlemmar emellan stöttas av en demokratiskt uppbyggd organisation med allt från arbetsplatsombud till förbundsledning. 

Besluten som visar vad Kommunal ska jobba för mer konkret framöver fattas av kongressen och dit är alla medlemmar välkomna att skriva motioner med förslag till beslut.  När sektioner och avdelningar planerar sin verksamhet utgår de alltid från stadgarna, kongressbesluten och den förbundsgemensamma verksamhetsplaneringen.

Ibland måste vi vara snabbfotade, som när det sker förändringar i rask takt som påverkar medlemmarna. Det kan handla om regeringsbeslut eller nya lagar. Då visar förbundsledningen och förbundsstyrelsen vägen fram och sektionerna ser till att medlemmarna får veta vad som är på gång och kan undersöka vad det innebär och vad som behöver göras lokalt. Det sker till exempel genom medlemsmöten och andra forum.

Den som vill veta vad Kommunal kämpat för och åstadkommit de senaste åren kan läsa om det i verksamhetsberättelserna. Där redovisas även Kommunals ekonomi och hållbarhetsarbete.

Fackföreningen Kommunal har också ett starkt internationellt engagemang där vi driver på för att förbättra villkoren för våra medlemmar och arbetstagare i Sverige och arbetstagare i andra delar av världen. Det arbetet bedriver vi genom olika internationella fackliga organisationer och genom att till exempel försöka påverka beslut som fattas i EU.

Vill du veta mer?

Fördjupa dig gärna i  hur Kommunal är uppbyggd som organisation, våra stadgar och vad vi gjort de senaste åren samt vilka frågor vi driver nu och framåt, vår internationella verksamhet och hur du kan bidra till en bättre värld. I Kommunals framtidsplan, som Kommunals kongress antog i juni 2022, kan du läsa mer om Kommunals viktigaste prioriteringar och utmaningar under kongressperioden 2022-2025. I avtalsrörelsen driver vi den fackliga fråga som medlemmarna tycker är allra viktigast: lönen!

I Kommunal får du stöd att skapa förändring på din egen arbetsplats. Du kan även påverka Kommunal som organisation och berätta för oss vilka frågor du vill att vi ska driva!

Som medlem i Kommunal får du stöd för att utveckla dig själv och ditt jobb, expertråd kring allt som rör ditt yrke och hjälp om något skulle hända. Dessutom ingår kvalificerad rådgivning om dina arbetsvillkor och en av marknadens bästa hem- och olycksfallsförsäkringar.

Letar du efter vår grafiska profil, visuella identitet, typsnitt, kärnvärden och vision? Det hittar du i Kommunals varumärkesstöd.

Kategorier

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar