Yrkesbedömaren Samuel: Så går validering till


Badvärden Samuel Bohlander är en av personerna som bedömer andras kompetens, som en del av processen att bli validerad. -Det började med att jag representerade Kommunal vid framtagandet av kompetensstandarden badvärd, berättar han.

Bild på Samuel Bohlander framför en simbassäng.
Foto: Kommunal.

Med validering kan du få din yrkeskompetens dokumenterad och formellt erkänd. Badvärden Samuel Bohlander i Angered är en av de personerna som bedömer kompetensen hos de inom badbranschen som vill bli validerade. 

Hur kom det sig att du blev yrkesbedömare i ditt yrke som badvärd?  

- Det började med att jag representerade Kommunal vid framtagandet av kompetensstandarden badvärd. Sen kom erbjudandet att gå utbildningen till yrkesbedömare. Jag tyckte det såg spännande ut och skickade det till ledningsgruppen och i november 2022 fick jag genomgå min yrkesbedömarutbildning, säger Samuel. 

Hur fick du reda på möjligheten att man kunde bli yrkesbedömare?

- Vid arbetet med framtagandet av kompetensstandarden badvärd fick jag också information från Svenska badbranschen att man behövde yrkesbedömare för att säkerställa kompetensstandarden.  

Hur gick valideringsprocessen till?

- Det kan vara lite olika, en individuell bedömningsprocess sker utifrån gällande standarder. Enhetschefen (på kommunen, reds. anm.) nominerar deltagare till yrkesbedömaren, alltså till mig, och sen tar jag kontakt med medarbetaren så att man är medveten om vad som händer och i viket syfte vi gör en validering. Nästa steg är att medarbetaren får göra en självskattning med de verktyg och hjälpmedel man har till förfogande. När självskattningen är klar börjar man gå igenom de olika moduler som finns och då börjar vi med den modulen där man har skattat sig själv som högst.    

Gjorde du det på betald arbetstid?

- Ja, alla mina uppdrag kopplade till validering får jag göra på betald arbetstid. 

Det blir säkrare för våra gäster, en trygghet för de anställda och för chefen som har vetskapen att personalen har den kompetens som krävs.

Samuel Bohlander.

På vilket sätt har ditt arbete förändrats efter valideringen?

- Jag var faktiskt på väg att säga upp mig och hade min avskedsansökan i handen när jag fick veta att arbetsgivaren skulle gå vidare med sitt valideringsarbete och att jag skulle få vara med i det arbetet. Det var det som avgjorde att jag valde att stanna kvar i mitt yrke. Jag har fått en djupare förståelse för vissa utmaningar och utmaningar med kompetensförsörjningen. Men framförallt får jag lära känna mina kollegor på ett helt annat sätt. 

Vad har det gett dig?

- Jag har fått till mig av min arbetsgivare att uppdraget är viktigt och att jag uppskattas för den rollen jag har i valideringsarbetet. Jag har också en förhoppning om att det blir en starkare bransch. Det blir säkrare för våra gäster, en trygghet för de anställda och för chefen som har vetskapen att personalen har den kompetens som krävs. Jag är övertygad om att yrkesstoltheten ökar bland branschens personal när man får ett intyg på vad man kan.  

Skulle du rekommendera validering till andra?

- Definitivt! 

Vad är dina bästa tips för att validera sig?  

- Om man vill bli validerad och inte har en anställning inom bad så är mitt tips att ta kontakt med en badanläggning. Antingen direkt eller via mejl om hur man blir badvärd, badmästare eller simlärare. Börja där eller ta kontakt med Svenska badbranschen, Svenska livräddningssällskapet eller Svenska badmästarförbundet. Men enklast är att besöka en badanläggning. 

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar