Äldreomsorg

Jobbar du som vårdbiträde, undersköterska, måltidspersonal, lokalvårdare eller liknande inom äldreomsorgen? Då är Kommunal fackförbundet för dig!

Man sitter bredvid äldre kvinna.
Foto: Fredrik Sandin Carlson.

Äldreomsorgen är Kommunals största bransch, där omkring en tredjedel av medlemmarna jobbar. De största grupperna är undersköterskor och vårdbiträden. 

Arbetsuppgifterna inom äldreomsorgen kan vara allt från att ge personlig omvårdnad och sjukvårdsinsatser till matlagning, inköp och städning. De flesta av arbetsplatserna inom äldreomsorg är särskilda boenden eller i de äldres egna hem. Anställda inom äldreomsorgen har både offentliga och privata arbetsgivare, även om kommunerna alltid har det yttersta ansvaret.

Vad gör Kommunal för dig?

Här är några exempel på frågor som Kommunal driver för medlemmar som jobbar inom äldreomsorgen:

  • Bemanningen ska anpassas utifrån de äldres behov av vård och omsorg
  • Fler tillsvidareanställningar och heltid som norm
  • Inga delade turer
  • All personal ska ha rätt till yrkesutveckling på arbetstid
  • All personal ska ha en grundutbildning som vårdbiträde eller undersköterska
  • Arbetsmiljön i sin helhet måste förbättras inom äldreomsorgen

Hitta ditt yrke:

Ta del av den senaste informationen om vad Kommunal gör för just din yrkesgrupp. Här hittar du även information om lön, nyheter om ditt yrke och tips på hur du kan engagera dig.

Framtidens arbetsmarknad inom äldreomsorgen

Sveriges befolkning blir allt äldre och det innebär att fler personer kommer att behöva vård och omsorg. Samtidigt går många undersköterskor och vårdbiträden i pension de närmaste åren. Det kommer behövas många utbildade undersköterkor och vårdbiträden även i framtiden. Det finns alltså ett mycket stort rekryteringsbehov: fram till år 2030 behövs det 150 000  personer inom äldreomsorgen.

Viktiga frågor för äldreomsorgen

Det finns en god tillgång på jobb inom branschen, och rekryteringsbehovet växer. För att rekryteringsbehovet ska lösas behöver äldreomsorgen göras attraktiv för personalen, för det krävs att arbetsgivarna löser deltidsproblematiken, erbjuder tillsvidareanställningar med bra lön till sina medarbetare och en hållbara scheman. Arbetsgivarna behöver även organisera arbetet så att det blir möjligt för personalen att ge en god vård och omsorg till de äldre, detta kräver tid och kräver högre bemanning än i dag. Dessa förändringar skulle minska stress och arbetsskador.

Tidspress skapar stress och otrygghet

Anställda inom äldreomsorgen arbetar ofta under tidspress. Det saknas ofta förutsättningar för att ge en god vård och omsorg, som exempelvis tid att sitta en stund hos en ledsen äldre. Även tid för rapportering, dokumentation, handledning, förflyttningstid och personalmöten saknas ofta i personalens scheman. Alltför ofta får den enskilde arbetstagaren prioritera bort insatser som den äldre har rätt till, på grund av brist på arbetsledning och resurser. Dessutom är det alltför vanligt med delade turer. Delade turer är ett arbetsmiljöproblem med negativ påverkan på medlemmarnas sociala liv och hälsa.

Det ska inte vara möjligt för enskilda arbetsgivare att sätta i system att bygga hela verksamheten på en bemanning och schemaläggning som får arbetstagaren att må dåligt.

Kommunals ståndpunkt är att bemanningen ska anpassas utifrån de äldres behov av vård och omsorg. Kommunal vill se tillvidareanställning på heltid som norm i branschen. De delade turerna måste bort. All personal ska ha rätt till yrkesutveckling på arbetstid. Kommunal arbetar även för att all personal ska ha en grundutbildning som vårdbiträde eller undersköterska.

Arbetsmiljön i sin helhet måste förbättras inom äldreomsorgen! 

Många arbetar ofrivilligt deltid

Sex av tio inom äldreomsorgen arbetar idag deltid (källa: Kommunals medlemsundersökning 2017). Många har otrygga anställningsvillkor. Fyra av tio i branschen är visstidsanställda (källa:  Coronakommissionens delrapport 2020). Många arbetar som timavlönade och står ständig standby i väntan på att arbetsgivaren ska ringa.

Kommunal vill att trygga anställningsformer och heltid ska bli regel, oavsett om arbetet sker i offentlig eller privat regi. En tillsvidare (”fast”) anställning är norm för att få exempelvis ett hyreskontrakt eller ett banklån. För att stärka kvinnors ställning i arbetslivet och i samhället anser Kommunal att det är av stor vikt att arbetsgivarna möjliggör heltidsarbete i äldreomsorgen, det påverkar även den framtida pensionen på ett positivt sätt.

Basala hygienrutiner

Personal som arbetar inom äldreosmsorgen ska följa Socialstyrelsens föreskrift "Basala hygienrutiner". Den började gälla 1 januari 2016. Det innebär bland annat att personalen ska ha tillgång till arbetskläder.  Arbetskläder är över- och underdel, ska ha korta ärmar, bytas dagligen och ska tålas att tvättas i minst 60 grader så att de blir rena och fria från smittämnen. 

Utöver de basala hygienrutinerna så krävs personlig skyddsutrustning bland annat vid misstänk eller konstaterad covid-19.

Utbildningen får nationell status

Arbetsgivarna ställer idag allt högre krav på teoretisk utbildning än tidigare. Det beror på att många äldre med omsorgsbehov är multisjuka och arbetet blir alltmer komplext. Orsakerna är bland annat de kortare vårdtiderna på sjukhusen, att svårt sjuka äldre i större omfattning bor kvar i hemmet än tidigare och att antalet platser på särskilt boende minskat - tröskeln för att få en plats har ökat.  

Från och med sommaren 2021 införs nationell standard påVård- och omsorgsprogrammet (gymnasienivå) samt på vuxenutbildningen. Det innebär att du ska ha godkänd yrkesutbildning på gymansienivå för att bli undersköterska. Kravet för att bli vårdbiträde är godkänt yrkespaket som motsvarar lite drygt hälften av utbildningen till undersköterna. 

De som idag arbetar inom äldreomsorgen och har den tidigare formella vårdbiträdesutbildningen och/eller  yrkeserfarenhet ska få möjlighet till validering. Ett nationellt valideringssystem måste säkerställas. Alla ska också ha rätt till en yrkesutveckling. 

Undersköterska blir en skyddad yrkestitel

Från och med juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel. Det här är en fråga som Kommunal har drivit sedan kongressen 2016 och ett viktigt steg för att öka patientsäkerheten, höja statusen på yrket och förbättra arbetsvillkoren för personalen genom tydligare att yrkesrollen och ansvarsområdena blir tydligare.

Utbildade undersköterskor kommer kunna ansöka om skyddad yrkestitel från och med den 1 juli 2023. Från och med 2033 krävs en skyddad yrkestitel för att arbeta som undersköterska.

Vanliga frågor och svar

Vi har samlat frågor och svar för dig som jobbar inom vård och omsorg och som kommer bli berörd av den nya regleringen av undersköterskeyrket.

Läs mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor

Samarbetet Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsgivare, Kommunal och utbildare som arbetar för att öka intresset för utbildningar och yrken inom vård och omsorg. Certifieringen till VO-College är en kvalitetsstämpel.

Vård och omsorgscollage jobbar också gemensamt för att få nationell sammanhållen yrkesutbildningar på YH-nivå.

Läs mer på Vård- och omsorgscolleges hemsida

Seminarie: Framtidens äldreomsorg

Den 7 mars 2022 sände Kommunal seminariet: Framtidens äldreomsorg.

Här kan du ta del av seminariet i efterhand.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar