Kök och restaurang

Kommunal är fackförbundet för dig som jobbar i kök inom äldreomsorg, sjukvård eller förskola/skola. Du kan vara anställd inom den kommunala, privata, ideella eller kooperativa sektorn.

Man i kockkläder står i ett storkök. Han tittar in i kameran och ler.
Foto: Kommunal

Vad gör Kommunal för dig?

Här är några exempel på frågor som Kommunal driver för medlemmar som jobbar inom kök och restaurang:

  • Arbetsmiljö
  • Yrkesutveckling
  • Rätt bemanning
  • Heltidsarbete som norm
  • Tryggare anställningsformer
  • Gymnasie- och vuxenutbildning med nationell standard
  • Validering med nationell standard

Hitta ditt yrke:

Ta del av den senaste informationen om vad Kommunal gör för just din yrkesgrupp. Här hittar du även information om lön, nyheter om ditt yrke och tips på hur du kan engagera dig.

Utveckling av branschen

Branschen har under de senaste åren genomgått stora förändringar. I många kök lagas idag mat med närproducerade och ekologiska råvaror bland annat beroende på att kunskapen om maten och hur den produceras har ökat samtidigt som kommunerna ställer allt större krav vid upphandlingar. Dagens föräldrar inom förskolor/skolor accepterar inte halvfabrikat med okänt ursprung. Debatten om de äldres mat har också haft betydelse.

Yrkesutveckling och utbildning

Grunden för arbetstagarnas möjligheter till yrkesutveckling är utbildning och lärande. Det är viktigt att utbildningen matchar arbetsmarknadens behov. Det gäller även möjligheterna till omställning, beroende på förändrade behov och krav i arbetsgivarens verksamhet.

Kraven på kunskap har ökat, inte minst angående kunskapen om specialkost. Behovet av utbildade kockar är stort inom branschen. Gymnasieutbildningen till kock räcker inte till för att klara behovet av utbildade kockar. Många arbetsgivare har därför på eget bevåg startat egna kockutbildningar. Validering av befintliga arbetstagare är ett annat sätt att tillgodose verksamheterna det yrkeskunnande som krävs.

För de som är intresserade av köksbranschen är det viktigt att kunna påvisa att det finns utvecklingsmöjligheter och även att det yrkeskunnande som arbetstagarna får, tas till vara. Kommunal jobbar därför aktivt med att dels höja yrkesstatusen inom branschen dels för att det ska finnas yrkesutbildningar och valideringsprogram på nationell nivå som matchar arbetsmarknadens krav.

Utvecklingsmöjligheterna för en kock är många. Man kan exempelvis utveckas inom yrket genom att utbilda sig till kock med särskilt dietkunskap eller kunskap i specialkost. Man kan också genom yrkeshögskola vidareutbilda sig till kostchef, eller till arbetsledare inom måltidsservice.

Måltidspersonal har många varierande arbetsuppgifter. Här kan Kommunal se en yrkesutvecklingstrappa där en utveckling inom yrket skulle leda till kockutbildning och för den som har jobbat länge utan formell utbildning och som vill utvecklas inom yrket skulle ett yrkesutbildningspaket oftast i kombination med validering vara ett bra alternativ, samt möjligheten att kunna vidareutvecklas efter genomgången utbildning.

Validering av kompetens

Det är viktigt att arbetstagarnas yrkeskunnande tas till vara och utvecklas. Kommunal anser at validering är en metod att använda i arbetet med att höja yrkesstatusen för grupperna inom kök och restaurang.

Validering är en process som innebär en bedömning, värdering och ett erkännande av kunskap och kompetens som en person besitter. Valideringen ska ha en nationell standard.

Framtidens arbetsmarknad

Köksbranschen står inför generationsväxling de kommande åren. För ungdomar som ska söka sig till köksbranschen måste det bli tydligt att det finns en väg för yrkesutveckling. Den som idag utbildar sig till kock på gymnasiet har ett arbete direkt efter utbildningen. Det finns även ett stort behov av måltidspersonal inom branschen.

Referensgrupp

Referensgruppen är en grupp bestående av medlemmar med olika befattningar och bred kompetens inom branschen kök och restaurang. Kommunal samarbetar vid behov med referensgruppen för att ta tillvara gruppens kompetens och yrkeskunskap exempelvis i frågor gällande yrkesutveckling, rätt bemanning, yrkesstatus, utbildningar, arbetsmiljö mm.

Aktuella rapporter

Kommunal rekommenderar bland annat följande rapport på Livsmedelverkets sida 

"Den värdefulla måltiden" (uppdaterat 2018-03-21).

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar