Förtroendevald

I Kommunal innebär att vara förtroendevald att du fått ett uppdrag av de som är medlemmar i facket där du jobbar. Du har blivit utsedd till arbetsplatsombud eller skyddsombud – eller båda uppdragen. Du är viktig för att alla som är medlemmar i Kommunal ska kunna få koll på sina rättigheter och kunna påverka sin arbetsplats.

Kvinnlig undersköterska i tom korridor.
Foto: Fredrik Sandin Carlson.

Engagera dig på din arbetsplats

Arbetsplatsombud

Kommunals sektion utser arbetsplatsombudet efter förslag från Kommunals medlemmar på arbetsplatsen.

Skyddsombud

Arbetsplatser med minst fem anställda ska ha ett skyddsombud - det säger arbetsmiljölagen. Skyddsombudet har en rad rättigheter, till exempel att delta vid planering av frågor som rör arbetsmiljön.

Arbetsplatsorganisation

En arbetsplatsorganisation i Kommunal är det bästa sättet att få vara med och påverka på arbetsplatsen. Ni får exempelvis möjlighet att medverka och påverka vid förhandlingar, insyn i vad arbetsgivaren planerar för framtiden samt möjlighet att bidra med idéer och förslag på förändringar och förbättringar i verksamheten.

Om du är intresserad av ett förtroendeuppdrag eller om du vill bli ombud, kontakta Kommunals närmaste sektion.

Nära dig - app för förtroendevalda

Med appen kan du som är arbetsplatsombud eller skyddsombud se vilka på arbetsplatsen som är medlemmar, snabbare ge svar på frågor från kollegorna, visa upp medlemskapets fördelar samt skriva in nya medlemmar. Här finns även kollektivavtalet för den egna arbetsplatsen, värvningsstöd och svar på fackliga frågor. Dessutom kommer regelbundna nyhetsnotiser och svar på de frågor som är aktuella just nu. 

Mallar

Nedan hittar du enkla inbjudningsmallar att använda när det är dags att välja arbetsplats- eller skyddsombud på din arbetsplats. Här finns även snygga presentationsmallar för dig som blivit utsedd till ombud och vill berätta om det för dina kollegor. 

Dela sidan