Policy för Kommunals hantering av dina personuppgifter enligt GDPR - Integritetspolicy

För att du ska få ett fullvärdigt medlemskap i Kommunal lagrar och hanterar vi dina personuppgifter. Vi använder uppgifterna för att kunna ta tillvara dina intressen på jobbet. Dina uppgifter används också för att du ska få information som rör dina arbetsförhållanden, att vi ska kunna ge dig möjlighet att gå kurser och för att din medlemsavgift ska hanteras varje månad.

Personuppgifter

Uppgifterna som du lämnat i samband med din medlemsansökan är av sådan art att de utgör eller kan utgöra personuppgifter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679. Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är i första hand att vi ska kunna behandla din ansökan och administrera ditt medlemskap hos oss.

Vi behöver också använda uppgifterna för att kunna tillvarata dina intressen på arbetsmarknaden och samhällslivet i övrigt, jobba för goda arbetsvillkor och anställningsförhållanden och jobba för god arbetsmiljö. Dina uppgifter används också för att informera dig i olika frågor som rör dina arbetsförhållanden, om den fackliga verksamhet eller liknande, kunna administrera eventuella studier och utbildningar samt att kunna fakturera och hantera medlemsavgifter varje månad. Vi behöver dessutom kunna utlämna uppgifterna för annat arbete som vi utför inom ramen för vår fackliga verksamhet. Behandlingen av dina personuppgifter för den fackliga grundverksamheten baserar sig på de lagliga grunderna ”Fullgöra skyldigheter” och ”berättigad verksamhet” enligt GDPR, Artikel 9 punkt 2 b och d.

Personuppgifterna behandlas av utsedd personal och förtroendevalda hos oss efter genomgången utbildning. Uppdatering av dina personuppgifter sker efter anmälan från dig eller dina fackliga företrädare. Vi får nya adresser automatiskt efter en uppdatering från adressändringen.

Vi lämnar ut personuppgifter om ditt medlemskap hos oss, till de som vi samarbetar med för att erbjuda dig de olika förmåner som ingår i ditt medlemskap hos oss eller för att hantera din medlemsavgift. Som exempel på sådana förmåner och samarbetspartners kan nämnas försäkringar och försäkringsbolag, bankcentraler och arbetsgivare. Uppgifterna vi lämnar ut är ditt namn, ditt personnummer, din adress och dina kontaktuppgifter.

Rensning och registerutdrag

Rensning av personuppgifter i våra verksamhetssystem sker automatiskt och efter givet regelverk när vi inte längre har laglig skyldighet att spara uppgifterna. Du har rätt att begära ett utdrag ur våra register över de uppgifter vi har om dig och som vi behandlar. Du har också rätt att skyndsamt begära rättelse av felaktiga personuppgifter. Du har också rätt att begära att få dina uppgifter raderade. Skriftlig begäran skickas till:

Kommunal
Box 19039
10432 Stockholm

Personuppgiftsansvarig för Kommunal är förbundsstyrelsen. Kontaktadress för frågor om hur Kommunal hanterar dina personuppgifter är: dataskyddsombud@kommunal.se

Inspelning av samtal

Vi spelar in samtal i utbildnings-och kvalitetssäkringssyfte. Inspelade samtal raderas automatiskt efter 30 dagar. Om du önskar att ditt inspelade samtal raderas tidigare fyll i formuläret nedan.  OBS! För att vi ska kunna radera ditt samtal behöver vi veta vilket datum samtalet ägde rum samt från vilket telefonnummer.

Dela sidan