Teknik, park och anläggning

Inom branschen Teknik, park och anläggning arbetar medlemmarna i Kommunal med bland annat anläggningsverksamhet, drift för gator, vatten och avlopp, energi, avfallshantering, deponi och renhållning.

Medlem i Kommunal som jobbar inom Teknik, park och anläggning
Foto: Kommunal

Några yrken inom branschen är renhållningsarbetare, miljötekniker, återvinningsarbetare, maskinförare, elektriker, drifttekniker av olika slag, snickare och rörmokare. De är vanligen anställda i kommunala bolag eller inom företag som upphandlas av kommunen.

Framtida arbetsmarknad inom teknik, park och anläggning

Teknikutvecklingen inom branschen har varit mycket omfattande, vilket gör att efterfrågan på nya kompetensområden ökar, t.ex. driftstekniker och datatekniker.
Avfall, renhållning, deponi och återvinning är en av de kraftigast växande industrierna i världen och prognosen är god för framtida jobb. Dessutom är medelåldern i branschen mycket hög, och det blir därför nödvändigt med en omfattande nyrekrytering de närmaste åren.

Viktiga frågor för teknik, park och anläggning

Problem med den fysiska arbetsmiljön är vanliga inom alla yrken i branschen. Tunga och upprepade lyft leder till olika belastningsskador. Bullersanering behövs för flera av yrkena, till exempel renhållningsarbetare och maskinister. Risker finns vid hantering av farligt avfall och tyvärr är avsaknaden av utbildning stor inom renhållning, avfallshantering och deponi, speciellt i omhändertagandet av miljöfarligt avfall.

Upphandlingar bidrar till oro

Den psykosociala arbetsmiljön påverkas också negativt av privatiseringar och upphandlingar.

Dela sidan