Teknik, park och anläggning

Kommunal är fackförbundet för dig som jobbar med anläggningsverksamhet, drift för gator, vatten och avlopp, energi, avfallshantering och deponi och renhållning.

Medlem i Kommunal som jobbar inom Teknik, park och anläggning
Foto: Kommunal

Några yrken inom branschen är renhållningsarbetare, miljötekniker, återvinningsarbetare, maskinförare, elektriker, drifttekniker av olika slag, snickare och rörmokare. Medlemmar i Kommunal är vanligen anställda i kommunala bolag eller inom företag som upphandlas av kommunen.

Vad gör Kommunal för dig?

Läs om några av de frågor som Kommunal arbetar med under rubrikerna nedan.

Viktiga frågor för teknik, park och anläggning

Problem med den fysiska arbetsmiljön är vanliga inom alla yrken i branschen. Tunga och upprepade lyft leder till olika belastningsskador. Bullersanering behövs för flera av yrkena, till exempel renhållningsarbetare och maskinister. Risker finns vid hantering av farligt avfall och tyvärr är avsaknaden av utbildning stor inom renhållning, avfallshantering och deponi, speciellt i omhändertagandet av miljöfarligt avfall.

Upphandlingar bidrar till oro

Den psykosociala arbetsmiljön påverkas också negativt av privatiseringar och upphandlingar.

Framtidens arbetsmarknad

Teknikutvecklingen inom branschen har varit mycket omfattande, vilket gör att efterfrågan på nya kompetensområden ökar, t.ex. driftstekniker och datatekniker.
Avfall, renhållning, deponi och återvinning är en av de kraftigast växande industrierna i världen och prognosen är god för framtida jobb. Dessutom är medelåldern i branschen mycket hög, och det blir därför nödvändigt med en omfattande nyrekrytering de närmaste åren.

Hitta ditt yrke

Ta del av den senaste informationen om vad Kommunal gör för just din yrkesgrupp. På våra yrkessidor hittar du även information om lön, nyheter om ditt yrke och tips på hur du kan engagera dig.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar