Förskola och skola

Jobbar du som barnskötare, elevassistent, lärarassistent, fritidsledare, kock, måltidspersonal, vaktmästare, lokalvårdare eller liknande inom branscherna förskola och skola? Då är Kommunal fackförbundet för dig!

Man står på en skolgård och håller två barn i varsin hand
Foto: Phia Bergdahl

Medlemmar i Kommunal arbetar inom den kommunala, privata, ideella, kooperativa och religiösa sektorn.

Vad gör Kommunal för dig?

Här är några exempel på frågor som Kommunal driver för medlemmar som jobbar inom branschen förskola och skola:

  • Rätt bemanning
  • Rätt till arbetskläder
  • Tryggare anställningsformer
  • Tydliggörande av yrkesrollerna samt att arbetsgivaren ska anpassa förskolans och skolans organisation så att den bättre svarar mot skollagens och förskolans läroplans ansvars och uppgiftsfördelning
  • Att tillsammans med arbetsgivarparten se över möjligheterna att höja arbetstagarnas yrkesstatus genom yrkesutveckling inom yrket
  • Tydliga yrkesutgångar efter genomgången gymnasie- eller vuxenutbildning
  • Gymnasie- och vuxenutbildning ska vara med nationell standard
  • Validering med nationell standard

Hitta ditt yrke

Ta del av den senaste informationen om vad Kommunal gör för just din yrkesgrupp. Här hittar du även information om lön, nyheter om ditt yrke och tips på hur du kan engagera dig.

Framtidens arbetsmarknad inom förskola och skola

Idag är det brist på utbildade barnskötare, elevassistenter, lärarassistenter och fritidsledare. Enligt olika prognoser kommer det att finnas ett stort behov av dessa yrkesgrupper inom branscherna förskola och skola i framtiden.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar