Barnskötare

Jobbar du som barnskötare? Då är Kommunal fackförbundet för dig! Vi arbetar för att du ska få en bättre vardag på jobbet och finns här för att ge dig råd och stöd kring allt som rör ditt yrke.

Blond kvinna sitter vid ett bord med två barn. Barnen ritar och kvinnan ser glad ut. Ena barnet tittar in i kameran.
Foto: Fredrik Sandin Carlson

Det här gör Kommunal för dig

Kommunal driver barnskötarnas frågor i förhandlingar med arbetsgivare, i samtal med politiker och i opinionen. Ökade personalresurser, trygga anställningar, krav på utbildning och bättre löneutveckling är några av de krav vi har för att förbättra barnskötares arbetssituation.

Vi kräver också att regeringen gör Skolverkets riktmärken för barngruppernas storlek till lag och att man inför lagstadgade krav på minimibemanning.

Läs mer om vilka förändringar Kommunal arbetar för under rubrikerna nedan. 

Anställningstrygghet

Idag är 41 procent av barnskötarna visstidsanställda och över hälften av alla anställda arbetar deltid. Nära 20 procent av de som arbetar deltid, har inte erbjudits heltid av sin arbetsgivare eller hittat en heltidstjänst. Otrygga anställningar äventyrar inte bara den enskildes ekonomiska trygghet utan också kontinuiteten som är så viktig för verksamheten och inte minst för barnen. Flera kommuner har tagit politiska beslut om att endast anställa förskollärare på tillsvidareanställningar. Det har inneburit att barnskötares yrkesroll och anställningsvillkor åsidosatts.

Därför driver Kommunal bland annat följande frågor:

  • Inför tillsvidareanställning och heltidsarbete som norm i förskolan.
  • Politiska beslut att endast tillsvidareanställa förskollärare ska upphävas
Arbetsmiljö

Arbetsmiljön är tydligt eftersatt på landets förskolor. En stor andel av barnskötarna upplever arbetet som psykiskt ansträngande och läget har förvärrats sedan Kommunals första undersökning 2012.

I Kommunals senaste medlemsundersökning uppgav fler än var fjärde barnskötare att bemanningen i förskolan är så låg att det innebär risker för barnen minst en gång i veckan. Det här handlar inte om att personalen saknar tid och resurser till det lilla extra för barnen. Det handlar om oro över att inte kunna tillgodose grundläggande behov, som att få en blöja bytt i tid.  Läget är oförsvarligt.

Förskolan tillsammans med skolan, toppar också antalet anmälda arbetssjukdomar kopplat till buller på arbetsplatsen (Arbetsmiljöverket, 2016). Höga buller och ljudnivåer, kan leda till sämre hälsa, till exempel hörselskador, ökad hjärtfrekvens och högre blodtryck.

Därför driver Kommunal bland annat följande frågor:

  • Gör Skolverkets riktmärken för storlek på barngrupper till lag (6-12 barn i åldern 1-3 och 9-15 barn för barn i åldern 4-5) och öka personalresurserna genom att införa lagstadgade krav på minimibemanning. 
  • En statlig och konkret bemanningsnorm måste införas.
  • Kontinuerliga mätningar i syfte att kartlägga problem med buller. Vid överstigande gränsvärden genomföra risk och konsekvensanalys.
Utbildning och yrkesutveckling

Idag får personal titeln barnskötare, trots att de saknar relevant utbildning. Andelen utbildade barnskötare i kommunerna varierar mellan 6 och 49 procent. Skillnaderna mellan förskolor inom en kommun kan vara ännu större. Det får konsekvenser för barnskötarnas många gånger otydliga uppdrag samt för likvärdighet och kvalitet.

Därför driver Kommunal bland annat följande frågor:

  • Det ska krävas en utbildning på barn- och fritidsprogrammet eller motsvarande utbildning på vuxenutbildningen för att få titeln barnskötare.
  • Utbildning och kontinuerlig yrkesutveckling ska löna sig. Lönenivå och löneutvecklingen för barnskötare behöver bli bättre.
  • Inför nationell standard på vuxenutbildningen.
  • Inför ett nationellt kunskapslyft för att alla som arbetar som barnskötare ska ha utbildning att arbeta som barnskötare.
  • Upprätta utbildningsplaner för redan anställd personal, med möjlighet att validera kunskaper och möjlighet till yrkesutveckling genom hela arbetslivet.

Kommunal  arbetar för att  barnskötare ska bli en skyddad yrkestitel. Det är ett långsiktigt arbete för idag finns inte en nationell standard för Barn- och Fritidsprogrammet men Kommunal driver aktivt frågan om utbildningen, kompetenslyft mm. i syfte att i framtiden få till en skyddad yrkestitel

Vill du veta mer om vad Kommunal gör för yrkesgrupperna inom förskola och skola? Kolla in vår branschsida.

Få koll på lönen!

Vilken lön ska du begära, vad ingår i lönen och hur kan du påverka den? Du som är medlem i Kommunal kan kontakta din sektion eller ringa Kommunal Direkt för att få råd och stöd.

Läs mer om löner

Engagera dig!

Glöm inte att du kan påverka din arbetsplats! Genom att bli skyddsombud eller arbetsplatsombud kan du vara med och göra skillnad för dig och dina kollegor.

Läs mer om vad det innebär att vara förtroendevald eller kontakta din sektion för att höra vad det finns för möjligheter där du bor. 

Verktygslåda för att påverka förskolan

Vi har samlat tips och verktyg som du och dina kollegor kan använda för att förändra på jobbet.

Läs mer på sidan Stolt barnskötare.

Här kan du också dela med dig av din berättelse om hur det är att jobba som barnskötare.

Behöver du stöd?

Som medlem i Kommunal får du hjälp om problem uppstår med din arbetsgivare, om du behöver expertråd kring ditt yrke eller har frågor om ditt avtal. Kontakta Kommunal Direkt eller din sektion för rådgivning.

Bli medlem!

Nyfiken på medlemskap?

Vill du eller någon du känner ha mer info om vad det innebär att vara medlem? Lämna kontaktuppgifter i vårt formulär, så kontaktar vi dig eller personen du vill tipsa och berättar mer om medlemskapet.

Till formuläret!

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar