Barnskötare

Barnskötare är en av Sveriges största yrkesgrupper och den enskilt största yrkesgruppen i förskolan. Du som barnskötare har en unik roll och särskild kompetens. Du ger dagligen barn den omsorg och lärande som de behöver för att utvecklas.

Kvinna med barn som leker.
Foto: Kommunal

Stolt barnskötare

Att arbeta på en förskola med barn är en utmaning som kräver stor yrkesskicklighet. Det är också ett yrke som skänker stor stolthet för väldigt många. Vi vill göra det lättare för barnskötare att få göra sitt jobb och få mer tid till omsorgen av våra barn.

Det handlar om allt ifrån bättre bemanning och tryggare anställningar till arbetskläder och yrkesutveckling. Kommunal driver barnskötarnas frågor i förhandlingar med arbetsgivare, i samtal med politiker och i opinionen.

Yrkesutbildad personal har en ovärderlig roll i förskolan. För att stärka barnskötares roll på arbetsmarknaden behöver förändringar ske vad det gäller barnskötares yrkesstatus, arbetsvillkor och utbildning.

Kommunal arbetar dagligen för att förbättra löner och villkor för anställda i förskolan. Nedan finns en kort sammanställning av förslag för att stärka barnskötares status och yrkesroll som Kommunal driver.

Medlemskap i Kommunal

Som medlem i Kommunal får du stöd för att utveckla dig själv och ditt jobb, expertråd kring allt som rör ditt yrke och hjälp om något skulle hända. Dessutom ingår kvalificerad rådgivning om dina arbetsvillkor och en av marknadens bästa hem- och olycksfallsförsäkringar. Läs mer om medlemskapet här.

Kommunals krav

  • Bemanningen ska vara tillräcklig utifrån barngruppens storlek och sammansättning, samt med hänsyn till arbetsmiljön och lokalerna.
  • Barngruppernas storlek i förskolan ska följa Skolverkets riktmärken på 6-12 barn per barngrupp för barn mellan 1-3 år och 9-15 barn per barngrupp för barn mellan 4-5 år.
  • För att minska arbetsbelastningen i förskolan behöver andelen tillsvidareanställda öka. En hög andel visstidsanställda ger sämre kontinuitet och ökad arbetsbelastning för den ordinarie personalen.
  • Heltidsarbete ska vara norm för all personal i förskolan.
  • Barnskötare ska vara en särskild yrkesutgång för barnskötare på barn- och fritidsprogrammet samt vuxenutbildningen utifrån nationell standard.
  • Stärk barn- och fritidsprogrammet med antalet platser och kopplingen till kommunala vuxenutbildningen.
  • Inför kunskapslyft för barnskötare och validera de som saknar formell utbildning att arbeta med barn utifrån nationell standard.
  • Kommunal bör tillsammans med berörda parter arbeta för att inför en yrkesutvecklingstrappa för barnskötare.

Kommunal är facket för dig som arbetar som barnskötare

Inom branschen förskola/skola organiserar Kommunal medlemmar inom förskolor, skolor och fritidsverksamheter. Arbetstagarna arbetar inom den kommunala, privata, ideella, kooperativa och religiösa sektorn.

Här kan du läsa mer om Kommunals arbete inom branschen Förskola och skola samt Trossamfund.

Arbetsgivare är kommuner, företag, föräldrakooperativ, stiftelser, ideella föreningar eller religiösa samfund.

Mer om din yrkesroll

Se filmen om barnsköterns roll i förskolan utifrån den reviderade läroplanen

I juli 2019 reviderades förskolans läroplan som styr hur arbetet läggs upp i alla förskolor i hela Sverige. I Kommunals nya film om barnskötarens roll i förskolan träffar utbildaren Hasse Gustavsson  en grupp barnskötare i Stockholm och pratar om yrkesrollen utifrån förskolans nya läroplan. Tipsa gärna dina kollegor och se den tillsammans på nästa APT!

I rapporten "De oumbärliga: Kommunals professionsstrategi för barnskötare". 

Kvalitet i förskolan betyder en god bemanning men yrkeskunnig personal och kontinuitet i arbetslaget. För att barnskötares yrkesroll ska kunna stärkas och arbetsvillkoren förbättras behövs ett strategiskt förändringsarbete på många olika nivåer. Den här professionsstrategin ska ses som en handbok och en vägledning i Kommunals fortsatta arbete för att stärkta professionen för barnskötare.

Dela sidan