Teknik, fastighet och underhåll

Inom branschen Teknik, fastighet och underhåll arbetar medlemmar i Kommunal med inre och yttre skötsel av fastigheter och olika anläggningar, även eldstäder och rökkanaler.

Man rullar iväg en sopkärl i ett förråd.
Foto: Fredrik Sandin Carlson.

Några av yrkena är fastighetsskötare, lokalvårdare, sotare/skorstensfejare och personal inom sim- och sporthall.

Ett gemensamt drag för yrkena är att möta kunder och allmänhet i det dagliga arbetet. Yrkesgrupperna finns inom kommuner, landsting och i privat verksamhet. Det är vanligt att hela eller delar av verksamheterna läggs ut på entreprenad.

Framtida arbetsmarknad för teknik, fastighet och underhåll

Det väntas stora pensionsavgångar de närmaste åren, och rekryteringsbehovet är stort inom yrken som idrottsplatsarbetare, fastighetsskötare, tekniker och maskinist.

Viktiga frågor för branschen teknik, fastighet och underhåll

I en bransch som styrs av upphandlingar är det avgörande hur förfrågningsunderlagen ser ut. Teknik, fastighet och underhåll befinner sig under en stark prispress, och detta påverkar så klart de anställda. Detta är den övergripande frågan på området för Kommunal.

Upphandlingar utan kvalitetskrav

Prispress och brist på kvalitetskrav är mycket vanligt vid upphandling. Av 1200 granskade upphandlingar av städtjänster är det 96 % av dessa som upphandlats till lägsta pris utan att det ställs några kvalitetskrav i förfrågningsunderlagen! Detta kan ofta föra med sig försämrade arbetsvillkor, till exempel med arbete på kvällar och helger i stället för dagtid. Kommunal jobbar för att företräda medlemmarnas intressen här, och att inte släppa taget när den nya arbetsgivaren tillträder.

Utsatta lokalvårdare

Många som arbetar som lokalvårdare har tillfälligt arbets- eller uppehållstillstånd. De är väldigt beroende av sin arbetsgivare - en viktig fråga för Kommunal är att detta inte ska påverka arbetsvillkoren i branschen.

Arbetsmiljön för sotare

För sotare är arbetsmiljö en viktig fråga, i  synnerhet arbetsförhållanden med sot, smuts, kemikalier och arbete på hög höjd. Kommunal arbetar internt och tillsammans med arbetsgivarorganisationen SSR bland annat för att förbättra och utveckla bättre produkter och metoder. 

Rätt till heltid

I vissa delar av branschen är det också vanligt med deltidstjänster med varierande sysselsättningsgrad. Kommunal verkar för att fler ska få rätt till heltid. Ett gott exempel är Piteå kommun, där all städpersonal har erbjudits heltid. Dessutom är personalen delaktig i planering och kundmöten, får fortbildning, har kontinuerliga arbetsplatsträffar och tillgängliga chefer. Detta har påverkat personalens hälsa positivt.

Bättre schemaläggning

En annan viktig fråga är att schemaläggningen motsvarar arbetets omfattning. Det ska finnas tid avsatt för allt som behöver göras, och så är inte alltid fallet. Vad gäller sotarna är förläggningen av arbetstid och lönestruktur viktiga frågor som nu ses över i en partsgemensam arbetsgrupp.

Behov av städutbildningar

Inom städ är kemikaliehanteringen en viktig fråga. Då kunskap om detta ofta efterfrågas i upphandlingar är det viktigt att Kommunals medlemmar får rätt utbildning för att kunna utföra ett säkert arbete. Vi driver frågan om att medlemmarna ska få rätt utbildning på basnivå men även på yrkesbevisnivå.

Fastighetsskötare på obekväm arbetstid

Fastighetsskötare som arbetar i idrottshallar kan ha ojämna arbetstider i samband med olika evenemang. Om ett lag går till slutspel eller inte påverkar t ex hur ofta fastighetsskötare inom ishallar blir inkallade för att spola isen. Detta kräver flexibilitet av fastighetsskötarna, och Kommunal verkar för att detta ska kompenseras på rätt sätt.

Badmästare eller livräddare

Inom simhallar förs en diskussion om vilken utbildning som behövs för att arbeta där. Ska alla vara badmästare, som hittills varit fallet, eller räcker det med en livräddarutbildning? Eftersom simhallar numera ofta innefattar flera olika verksamheter, bland annat gym, skulle det kunna vara fråga om en uppdelning mellan verksamheterna så att de som arbetade på gym inte behövde en badmästarutbildning.

Auktoriserade serviceföretag

Auktorisation för företag som erbjuder städning och servicetjänster är ett viktigt led i att stärka branschens anseende. För att bli auktoriserad måste företaget uppfylla vissa kriterier. Auktorisationen är skapad för att stärka branschens rykte genom att kontrollera och framhålla seriösa företag på marknaden. 

Dela sidan