Aryanne med brinnande intresse för försäkringar


2020-11-18

”Det är viktigt att ingen missar en ersättning som hen har rätt till”.

Aryanne Fatah Bezitcheva är försäkringsansvarig på sektion Kristianstad kommun och fullständigt brinner för sitt uppdrag.

Aryanne Fatah Bezitcheva
Aryanne brinner för medlemsförsäkringar
Foto: Monica Brundin Danielsson

Aryanne älskar sitt uppdrag och säger helt frankt att hon är bra på det. När hon hjälpt en medlem att få ut ersättning från en försäkring eller fått rätt mot försäkringskassan eller a-kassan är det lika mycket hennes lycka som medlemmens.

Som mannen som vände sig till henne efter att ha blivit nekad sjukpenning. Ett långdraget ärende med flera utredningar hos företagshälsovården och mängder av skrivningar fram och tillbaka.

- Medlemmen nekades först sjukpenning. Då sökte han om sjukersättning men blev även då nekad. Vi omprövade men försäkringskassan sa nej. När det hade gått ett år skickade vi in en rättshjälpsansökan till förbundet och en jurist tog över, berättar Aryanne.

Ärendet drevs med hjälp av Kommunals jurist till förvaltningsrätten och då fick medlemmen rätt. Han fick sjukersättning och retroaktivt från den dagen då han först ansökte.

- Ingen har ju råd att anlita en egen jurist så det är fantastiskt att den möjligheten finns, säger Aryanne.

Det är Aryannes erfarenhet att ju mer vi pratar om liknande händelser desto fler ärenden får hon på sitt bord. Och det är många medlemmar som hör av sig för att få hjälp med att navigera i regelverken och sortera bland kraven och handlingarna som de ombeds skicka in till försäkringskassan eller andra instanser. Ibland stannar det där och allt löser sig men ibland behöver Aryanne hjälpa till med begäran om omprövning och kanske till sist föra en rättshjälpsansökan för att be jurist hjälpa till med överklagan.

Det kan gälla arbetsskada, sjukersättning, sjukpenning, a-kassa eller sjukpenninggrundande inkomst.

- Det är tyvärr många som inte vet att de som medlem i Kommunal kan få rättshjälp eller att vi på sektionen kan hjälpa till.

Aryanne kämpar gärna för medlemmarnas skull. Det ger henne energi och glädje i uppdraget. Varje framgång för medlemmen är en framgång för henne, säger hon.

- Prata om det, uppmanar hon. Det är ingen skam att vara sjukskriven och få indragen, eller bli nekad, sjukpenning. Våga prata!

Dela sidan