Skåne

Kommunal Skåne har cirka 67000 medlemmar.

Vi organiserar anställda i kommuner, församlingar, Region Skåne, busstrafiken, hos privata arbetsgivare med kommunal verksamhet, inom hushållsnära tjänster och inom djur- och naturbruksområdet. 

På avdelningskontoret arbetar vi med utbildning, stöd och rådgivning till våra sektioner. Här är våra ombudsmän placerade, de har till uppgift att biträda sektionerna/medlemmarna i till exempel rättshjälpsärenden och andra tvister.

Sektionen - det lokala facket
På sektionen får du som medlem hjälp och svar på dina frågor. Förhandlingar inom avtal, lagar och samverkansavtal sköts av sektionens förtroendevalda på olika nivåer, från arbetsplatsombuden till sektionsföreträdare.

Har du frågor om den egna arbetsplatsen, ditt medlemskap, lön, fackliga kurser med mera, ska du i första hand kontakta din sektion.

Följ Kommunal Skåne på Facebook

Kategorier

Dela sidan