Funktionshinder

Jobbar du som personlig assistent, vårdare, boendestödjare, stödassistent, stödpedagog, skötare, habiliteringspersonal eller ledsagare? Då är Kommunal fackförbundet för dig!

Personlig assistent
Foto: Fredrik Sandin Carlsson

Inom denna bransch arbetar medlemmar i Kommunal med att bistå människor med funktionsnedsättning. Arbetsplatsen kan vara brukarnas hem, gruppbostäder, daglig verksamhet, härbärgen eller behandlingshem. 

Arbetsgivare kan vara kommuner, kooperativ, enskilda brukare eller privata företag. De flesta i branschen är kommunalt anställda, undantaget inom personlig assistans som numera har fler utförare inom kooperativ och privata aktörer än inom kommunerna.

Vad gör Kommunal för dig?

De viktigaste frågorna för medlemmar i branschen funktionshinder är arbetsmiljö (våld och hot), lön och anställningsvillkor samt kompetens och yrkesutveckling.

Boenden & daglig verksamhet

  • Tryggare arbetsmiljö - alla som behöver det ska ha tillgång till larm.
  • Att heltidsarbete blir norm. För att det ska fungera krävs: sammanhängande arbetstid, hållbara scheman och återhämtning på arbetstid.
  • Du kan öka dina kunskaper om hot och våld genom en gratis digital utbildning som erbjuds via Prevent (privat sektor) och Suntarbetsliv (kommunal sektor).

Personlig assistent

  • Att den vanligaste löneformen ska vara månadslön istället för timlön. Det ger en ökad ekonomisk trygghet.
  • Systematiska arbetsmiljöarbete - att det ska finns rutiner för när något inte fungerar på din arbetsplats.
  • Att det ska vara tydligt vad som är din grundlön och vad som är dina övriga ersättningar till exempel ob och jourersättning.

Hitta ditt yrke:

Ta del av den senaste informationen om vad Kommunal gör för just din yrkesgrupp. Här hittar du även information om lön, nyheter om ditt yrke och tips på hur du kan engagera dig.

Framtidens arbetsmarknad inom branschen

Bland de som är anställda inom kommuner kommer många att gå i pension de närmaste åren, så det finns ett rekryteringsbehov.

Utöver detta finns den privata företagssektorn och enskilda arbetsgivare, där det också kan förväntas ett större rekryteringsbehov.

Otydliga yrkestitlar

Bland dem som arbetar bl.a. på gruppbostäder och med daglig verksamhet finns en rik flora av yrkestitlar. Kommunerna skräddarsyr utbildningar efter sina egna behov, och då finns en risk att de anställda bara är ”anställningsbara” hos den egna arbetsgivaren. 

Dessutom har utbildningssamordnare svårt att uppfatta behoven av utbildning inom branschen, på grund av mångfalden av titlar. När många av de anställda går i pension, och enhetliga yrkes- och kompetenskrav saknas, riskerar man att den allmänna kunskapsnivån sjunker.

Kommunals ståndpunkt är att gemensamma kompetenskrav och titlar ger en tydligare yrkesidentitet, vilket är bättre för både anställda och brukare.

Inom personliga assistans finns bara en yrkestitel, personlig assistent och antalet personliga assistenter uppskattas till cirka 80 000. 

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöfrågorna är viktiga inom branschen. Inom personlig assistans är det extra viktigt att det finns en tydlig arbetsbeskrivning och en tillgänglig arbetsledning.

En personlig assistent har en människas vardag som sin arbetsvardag och arbetar oftast ensam. Det kräver stor professionalitet i bemötandet med brukare, anhöriga eller arbetsgivare. Detta gäller inom branschen funktionshinder. 

Utbildning och yrkesutveckling

Utbildningskraven inom branschen är en aktuell fråga då verksamheterna ställer allt större krav på personalen.

Det finns två ingångar via gymnasieskolan, Vård- och omsorgsprogrammet eller Barn- och fritidsprogrammet. Det finns ett stort utbud av yrkeshögskoleutbildningar och högskolekurser för fördjupning utifrån ett kompetensutvecklingsbehov. Många arbetsgivare ställer krav på fördjupningsutbildningar i samband med anställning och vissa arbetsgivare erbjuder också dessa till redan anställd personal.

Från april 2014 finns Socialstyrelsens Allmänna råd gällande kunskaper hos personal som ger stöd, service och omsorg enligt SoL (socialotjänstlagen) och LSS (lag om stöd och service) till personer med funktionsnedsättning. Dessa gäller alla yrkesgrupper inom branschen men undantagna är de personliga assistenter som utsetts av den enskilda brukaren.

När det gäller personliga assistenter lägger de flesta brukare och assistansanordnare största vikten vid personlig lämplighet vid anställning.

Lön och anställningsvillkor

Det är främst inom personlig assistans vi har bekymmer med anställningsvillkoren. De kollektivavtal som finns för privata aktörer och kooperativ har mycket sällan tillsvidareanställning som regel. Man är anställd ”så länge uppdraget varar”, då detta härleds från LSS som är en mycket stark rättighetslagstiftning.

Kommunal strävar hela tiden efter att förhandla dessa avtal konkurrensneutralt men förhandlingsresultatet har tyvärr alltid en stark koppling till ersättningssystemet för LSS som reglerar nivån för varje assistanstimme. Detta dilemma finns dessbättre inte för de som arbetar utifrån SoL.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar