Hälso- och sjukvård

Jobbar du som undersköterska, skötare, ambulanssjukvårdare, fotvårdsspecialist, obduktionstekniker, steriltekniker, arbetsterapibiträde eller liknande inom branschen hälso- och sjukvård? Då är Kommunal fackförbundet för dig!

Ambulanssjukvårdare vid en ambulans
Foto: Fredrik Sandin Carlson

Många av medlemmarna i Kommunal jobbar i regioner och kommuner, men bolagisering och privat vård finns också bland arbetsgivarna. Bland de större privata entreprenörerna finns Capio, Aleris och Praktikertjänst.

Vad gör Kommunal för dig?

Rekrytering, arbetsmiljö och otrygga anställningar är de största utmaningarna inom branschen. Här är några exempel på fler frågor som Kommunal driver för medlemmar som jobbar inom hälso- och sjukvård:

  • Tryggare anställningar
  • Rätt bemanning i ambulanssjukvården
  • Bättre arbetsvillkor
  • Bättre arbetsmiljö
  • Heltidsarbete som norm
Framtidens arbetsmarknad inom hälso- och sjukvård

Rekryteringsbehovet är stort på grund av pensionsavgångar och ökad efterfrågan. Till exempel behövs det 129 000 nya undersköterskor fram till 2022 enligt en prognos som Sveriges Kommuner och Regioner har tagit fram.

Samarbetet Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsgivare, Kommunal och utbildare som arbetar för att öka intresset för utbildningar och yrken inom vård och omsorg. Certifieringen till VO-College är en kvalitetsstämpel.

Vård och omsorgscollage jobbar också gemensamt för att få nationell sammanhållen yrkesutbildningar på YH-nivå.

Läs mer på Vård- och omsorgscolleges hemsida

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar