Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet
Anpassa

Avtal 2020

Avtalsrörelse 2020
Avtalsrörelse 2020
Foto: Kommunal
Här hittar du information om vad som händer inför avtalsrörelsen 2020.

Lämna avtalsförslag på Mina Sidor

Från januari 2019 går det bra att lämna in avtalsförslag inför avtalsrörelsen 2020. De avtal du fortfarande har möjlighet att lämna avtalsförslag på hittar du i listan nedan. För alla andra avtal var sista inlämning den 14 juni.

Avtalsförslag lämnar du via Mina Sidor  

Lämna avtalsförslag här

 

 

Sista dag för avtalsförslag

28 november är sista dag för medlemmar att lämna in avtalsförslag på följande avtal: 

 • Almega Tjänsteförbunden - Serviceentreprenad
 • Almega Tjänsteförbunden - Hemserviceföretag
 • Almega Tjänsteföretagen - Friskoleavtalet
 • Arbetsgivaralliansen - Idrott
 • Arbetsgivaralliansen - Trossamfund och Ekumeniska organisationer
 • IDEA - Friskolor
 • KFO - Arbetskooperativ
 • KFO - Förskolor, Fritidshem, Grund- och gymnasieskolor
 • KFO - Hushållsnära Tjänster
 • KFO - Hälsa, Vård och övrig omsorg
 • KFO - Personlig assistans
 • KFO - Turism och Fritid
 • Sobona (fd KFS) - Trafik
 • Sveriges Bussföretag - Bussbranschavtalet
 • Visita 
 • Vårdföretagarna - Ambulanssjukvårdare (Bransch H) 

Saknar du möjlighet att lämna avtalsförslagen via Mina sidor?

I de fall du som medlem inte kan lämna avtalsförslag på Mina sidor, så finns möjlighet att istället lämna ett skriftligt avtalsförlag på papper till din/dina förtroendevalda. De förtroendevalda har då möjlighet att logga in på Mina Sidor och där lämna in avtalsförslag åt medlemmar genom att fylla i medlemmens personnummer, så att avtalsförslaget kopplas ihop med rätt medlem. 

Observera att man som förtroendevald självklart inte får lämna in avtalsförslag åt någon person utan att denne har bett om det. Förtroendevalda kan inte heller lämna in avtalsförslag åt medlem med skyddad identitet.

Så här funkar en avtalsrörelse

Så funkar en avtalsrörelse
Foto: Kommunal

 

Insamlingsfasen

Varje avtalsrörelse börjar med en insamlingsfas. Alla som är medlemmar i Kommunal har möjlighet att lämna in förslag på förändringar i sitt kollektivavtal, så kallade avtalsförslag. Avtalsförslagen diskuteras sedan på ett antal avtalskonferenser, dit medlemmar bjuds in för att dela med sig av sina erfarenheter samt diskutera och prioritera de avtalsförslag som kommit in. Det är i denna fas vi diskuterar vad vi vill driva, med tanke på vad som redan fungerar i avtalen, och vilka förändringar och förbättringar vi har behov av i olika branscher/kollektivavtal. Avtalskonferensernas diskussioner och prioriteringar ligger sedan till grund för avtalsdelegationens kommande arbete.

Avtalsrörelsen 2020 | Avtalskonferenser!

Formuleringsfasen

I denna fas är det avtalsdelegationerna för varje avtal som har till uppgift att arbeta fram förslag till avtalskrav. Kraven innehåller dels sådant som gäller hela förbundet och dels bransch-/avtalsspecifika krav. Med sig i detta har man avtalskonferensernas diskussioner och prioriteringar, men hänsyn ska även tas till Kommunals tidigare beslut och politik från exempelvis kongressen när det handlar om till exemepel löner och arbetstider. När kraven är formulerade är det förbundsstyrelsen som fastställer avtalskraven. 

Förhandlingsfasen

Förhandlingsfasen inleds med att vi lämnar över våra avtalskrav till respektive arbetsgivarorganisation, och får då samtidigt deras krav på vilka förändringar de vill göra. Efter detta startar förhandlingarna. Avtalsdelegationerna är involverade och informerade under förhandlingarnas gång och är de som slutligen rekommenderar förbundsstyrelsen att anta eller förkasta förslag till nytt kollektivavtal.

Implementeringsfasen

När avtalet är påskrivet och klart är det dags att omsätta överenskomna regleringar till praktik och säkerställa att alla delar av avtalet följs. Alla berörda, det vill säga Kommunals förtroendevalda och medlemmar, ska få information om det nya avtalet och förändringar i det. Därefter ska löneförhandlingar hos de lokala arbetsgivarna genomföras. Resultatet av förhandlingarna ska lokalorganisationen informera medlemmarna om. 

Vi är här nu! | Hur funkar en avtalsrörelse?

Mer om Avtalsrörelsen 2020

På denna sida kommer vi samla information inför den kommande avtalsrörelsen 2020. Avtal som förhandlas under 2020 kommer publiceras här när det finns mer information.

Olika avtal har olika slutdatum för när man kan lämna in avtalsförslag. Längst ner på denna sida kan du se vilket slutdatum de olika avtalen har.

Kommun och Region

Gäller alla medlemmar som arbetar inom kommuner och regioner (f d landsting). Yrken som berörs är exempelvis äldreomsorg, hälso- och sjukvård, förskolor och skolor, räddningstjänst, personlig assistans, parkarbetare, ambulanssjukvårdare m.fl.
Avtal med följande arbetsgivarorganisationer: Sveriges Kommuner och Regioner, SKR (fd SKL) och Sobona (fd Pacta). Här ryms även yrkesintroduktionsavtal m m.

Privat vård och Personlig assistansbolag

Gäller alla medlemmar som arbetar inom privata vård-, behandlings-, omsorgs- och personlig assistansföretag.
Avtal med följande arbetsgivarorganisationer: Arbetsgivaralliansen, KFO, Sobona (f d KFS), Vårdföretagarna.

Trafik

Gäller alla medlemmar som arbetar inom trafiken.
Avtal med följande arbetsgivarorganisationer: Sveriges Bussföretag och Sobona (f d KFS).

Grön sektor/Djur och Natur

Gäller alla medlemmar som arbetar inom jordbruk, travbanor, golfbanor, djursjukvården samt på ridhusföretag, trädgårdsanläggningar eller inom trädgårdsodling.
Avtal med följande arbetsgivarorganisationer: Gröna Arbetsgivare, Almega Tjänsteföretagen, SLA och IDEA.

Kyrkor och Trossamfund

Gäller alla medlemmar som arbetar inom kyrkor och trossamfund.
Avtal med följande arbetsgivarorganisationer: Arbetsgivaralliansen, IDEA och Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation.

Fastighet, Service, Kök, Gata och Park

Gäller alla medlemmar som arbetar i privata bolag inom fastighet, kök, gata, park och serviceyrken. Exempelvis arbete vid bad- och idrottsanläggningar, inom fastighetsskötsel, vid läns- och regionmuseer, inom besöksnäringen, sotning, energi, parkering, VA, återvinning, hemservice/hushållsnära tjänster m.m.
Avtal med följande arbetsgivarorganisationer: KFO – Samhallavtalet, Almega Tjänsteföretagen, Arbetsgivaralliansen, Fastigo, KFO, Sobona (f d KFS), Sveriges Skorstensfejarmästarens Riksförbund, Visita.

Friskolor och Privata förskolor

Gäller alla medlemmar som arbetar inom privata förskolor och friskolor, folkhögskolor och fritidshem.
Avtal med följande arbetsgivarorganisationer: Almega Tjänsteföretagen, Arbetsgivaralliansen, IDEA, KFO, Sobona (f.d KFS).

Övriga avtal

Gäller medlemmar som arbetar på övriga avtal, exempelvis Almega Kompetensföretagen (f.d Bemanningsföretagen) och IDEA - kollektivavtal arbetare.

Kategorier

Avtal2020