Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet
Anpassa

Avtalsrörelse - så går det till

Så funkar en avtalsrörelse
Foto: Kommunal
En avtalsrörelse innebär att flera förhandlingar om nya kollektivavtal pågår samtidigt. Det är fackförbunden och arbetsgivarnas organisationer som förhandlar om vilka löner och villkor som ska gälla på arbetsplatsen.

Ett kollektivavtal gäller alltid för en viss period, detta kan skilja sig från varje avtalsrörelse. Ibland är avtalsperioden 1 år och ibland flera år. Kommunal har omkring 65 kollektivavtal med olika arbetsgivarorganisationer.

När medierna rapporterar från en avtalsrörelse läggs ofta fokus på löneökningar, men förhandlingarna gäller också till exempel arbetstider, uppsägningstid, rätt till yrkesutveckling och extra semesterdagar. Som medlem har du rätt att föreslå vilka förbättringar som Kommunal ska driva i avtalsrörelsen. Här samlar vi information om aktuell avtalsrörelse

Från avtalsförslag till nytt kollektivavtal

  1. När avtalsperioden närmar sig sitt slut för de nuvarande kollektivavtalen, börjar förberedelserna inför nästa avtalsrörelse. Alla medlemmar får då tillfälle att föreslå ändringar i avtalen (INSAMLING). Du kan skriva tillsammans med arbetskamrater eller lämna egna förslag till vad som behöver förbättras. Förslagen registrerar du på kommunal.se eller också lämnas de till din lokala Kommunal-sektion. Alla förslag läses igenom och sammanställs. Inför avtalsrörelsen 2016 engagerade sig fler än 50 000 medlemmar i att lämna avtalsförslag!
  2. Sedan är det dags för avtalskonferenser. På konferenserna deltar medlemmar som tillsammans med förhandlande ombudsmän diskuterar igenom de förslag som kommit in och vad som är viktigast att kämpa för i just den här avtalsrörelsen.
  3. När avtalet sägs upp utser Kommunals förbundsstyrelse medlemmar som ska ingå i en avtalsdelegation. Det är ett slags referensgrupp med medlemmar som finns för varje kollektivavtal. Avtalsdelegationens uppgift är att stödja ombudsmännen under förhandlingarna och att vara en rådgivande instans till förbundsstyrelsen.
  4. Därefter prioriterar avtalsdelegationen bland avtalsförslagen som kommit in. Utifrån det lämnar delegationen ett förslag till förbundsstyrelsen på vilka krav som ska lämnas till arbetsgivaren i förhandlingarna (FORMULERING).
  5. Kommunals ombudsmän förhandlar med arbetsgivarna och medlemmarna i avtalsdelegationen ger råd och godkänner det slutliga förslaget till avtal (FÖRHANDLING).
  6. Förbundsstyrelsen fattar det formella beslutet när avtalet ska undertecknas. Om arbetsgivaren också säger ja, så är den centrala avtalsrörelsen slut här. Då tar det lokala förhandlingsarbetet vid för att teckna lokala avtal om löner (IMPLEMENTERING).
  7. Om Kommunal och arbetsgivaren inte kommer överens, kan förbundsstyrelsen besluta om att Kommunal ska varsla om konflikt. Det kan till exempel innebära mertids-, nyanställnings- eller övertidsblockad eller strejk. Vid en eventuell konflikt kopplas alltid Medlingsinstituten in, för att hjälpa parterna att komma överens.