Hitta ditt avtal

Kommunal tecknar ett 60-tal kollektivavtal på arbetsmarknaden. Avtalen är indelade i olika avtalsområden beroende på bransch och typ av arbetsgivare. På webbsidan för respektive områden hittar du information om just ditt avtal. Du hittar även ditt avtal på Mina sidor.

Hitta ditt kollektivavtal

Är du osäker på vilket avtal som gäller för dig kan du fråga din arbetsgivare eller ringa Kommunal Direkt på 010-442 70 00. Du kan även logga in på Mina sidor med BankID för att få mer information om ditt kollektivavtal.

Kommun och region - SKR och Sobona

Du som omfattas av det här avtalet har en kommun eller region som din arbetsgivare. Det gäller följande arbetsgivarorganisationer: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona.

Kollektivavtalet gäller för dig som arbetar på kommun eller region inom exempelvis: äldreomsorg, hälso- och sjukvård, ambulanssjukvård, förskola och skola, räddningstjänst, personlig assistans, parkarbete.  Här ryms även yrkesintroduktionsavtal med mera.

Räddningstjänstpersonal i beredskap

Kollektivavtalet för räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB).

Privat vård, äldreomsorg, omsorg och behandling samt personlig assistans

Du som tillhör det här avtalsområdet har en privat arbetsgivare. Det gäller följande arbetsgivarorganisationer: Arbetsgivaralliansen, Fremia, Sobona, Vårdföretagarna. Avtalen gäller för dig som arbetar för en privat arbetsgivare inom exempelvis: äldreomsorg, hälso- och sjukvård, personlig assistans och  behandling.

Trafik

Du som tillhör det här avtalsområdet arbetar inom trafiken, antingen för en kommunal eller en privat arbetsgivare. Det gäller följande arbetsgivarorganisationer: Sveriges Bussföretag och Sobona. Avtalen gäller för dig som arbetar som exempelvis: bussförare, spårvagnsförare, verkstadsarbetare, reparatör, servicehallspersonal, städare och trafikvärd.

Grön sektor/djur och natur

Du som tillhör det här avtalsområdet arbetar bland annat inom lantbruk, travbana, golfbana eller i djursjukvården. Din arbetsgivare är en privat arbetsgivare. Det gäller följande arbetsgivarorganisationer: Gröna Arbetsgivare, Almega Tjänsteföretagen och Fremia. Avtalen gäller för dig som arbetar som exempelvis: avbytare, djursjukskötare/djurvårdare, fjäderfä-skötare, golfbanearbetare, hästskötare, parkarbetare och trädgårdsarbetare. 

Kyrkor och trossamfund

Du som tillhör det här området arbetar inom en kyrka eller ett trossamfund. Det gäller följande arbetsgivarorganisationer: Arbetsgivaralliansen och Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation. Avtalen gäller för dig som arbetar inom en kyrka eller ett trossamfund som exempelvis: kyrkogårdsarbetare, kyrkvaktmästare, barnskötare/barntimmeledare, församlingsvärdinna/husmor, städpersonal.

Fastighet, service, gata och park

Du som tillhör det här området arbetar för ett privat bolag inom fastighet, kök, gata, park och service. Det gäller följande arbetsgivarorganisationer: Almega Tjänsteföretagen, Almega Tjänsteförbunden, Arbetsgivaralliansen, Fastigo, Fremia, Sobona, Sveriges Skorstensfejarmästarens Riksförbund och Visita. Avtalen gäller för dig som arbetar för en privat arbetsgivare inom exempelvis: bad- och idrott, tillagningskök/mottagningskök, fastighetsskötsel, läns- och regionmuseer, besöksnäringen, sotning, parkering, VA och hemservice/hushållsnära tjänster.

Friskolor och privata förskolor

Du som tillhör det här området arbetar på en privat förskola, friskola, folkhögskola eller fritidshem. Det gäller följande arbetsgivarorganisationer: Almega Tjänsteföretagen, Arbetsgivaralliansen och Fremia. Avtalen gäller för dig som arbetar för en privat arbetsgivare som exempelvis: barnskötare, elevassistent, lärarassistent, kock, måltidspersonal, vaktmästare.

Företagsavtal

Du som tillhör det här området arbetar på Liseberg - Visita, Ambius eller Caverion.

Avtal samförhandlade av LO

Du som tillhör det här området jobbar på Samhall eller olika bemanningsföretag.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar