Hitta ditt avtal

Kommunal tecknar ett 70-tal kollektivavtal på arbetsmarknaden. Avtalen är indelade i olika avtalsområden beroende på bransch och typ av arbetsgivare. På webbsidan för respektive områden hittar du länkar till nyheter om just ditt avtal. Du hittar även ditt avtal på Mina sidor.

Hitta ditt kollektivavtal

Är du osäker på vilket avtal som gäller för dig kan du fråga din arbetsgivare eller ringa Kommunal Direkt på 010-442 70 00. Du kan även logga in på Mina sidor med BankID för att få mer information om ditt kollektivavtal.

Kommun och region - SKR och Sobona

Du som omfattas av det här avtalet har en kommun eller region (före detta landsting) som din arbetsgivare. Det gäller följande arbetsgivarorganisationer: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona (före detta Pacta).

Kollektivavtalet gäller för dig som arbetar på kommun eller region inom exempelvis: äldreomsorg, hälso- och sjukvård, ambulanssjukvård, förskola och skola, räddningstjänst, personlig assistans, parkarbete.  Här ryms även yrkesintroduktionsavtal med mera.

Räddningstjänstpersonal i beredskap

Kollektivavtalet för räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB) ska förhandlas om under våren 2022. Just nu samlar vi in avtalsförslag från Kommunals medlemmar. 

Privat vård, äldreomsorg, omsorg och behandling samt personlig assistans

Du som tillhör det här avtalsområdet har en privat arbetsgivare. Det gäller följande arbetsgivarorganisationer: Arbetsgivaralliansen, KFO, Sobona (före detta KFS), Vårdföretagarna. Avtalen gäller för dig som arbetar för en privat arbetsgivare inom exempelvis: äldreomsorg, hälso- och sjukvård, personlig assistans och  behandling.

Trafik

Du som tillhör det här avtalsområdet arbetar inom trafiken, antingen för en kommunal eller en privat arbetsgivare. Det gäller följande arbetsgivarorganisationer: Sveriges Bussföretag och Sobona (före detta KFS). Avtalen gäller för dig som arbetar som exempelvis: bussförare,     spårvagnsförare, verkstadsarbetare, reparatör, servicehallspersonal, städare och trafikvärd

Grön sektor/djur och natur

Du som tillhör det här avtalsområdet arbetar inom på jordbruk, travbana, golfbana eller i djursjukvården. Din arbetsgivare kan vara ett privat företag. Det gäller följande arbetsgivarorganisationer: Gröna Arbetsgivare, Almega Tjänsteföretagen, SLA och IDEA.
Avtalen gäller för dig som arbetar som exempelvis: avbytare, djursjukskötare/djurvårdare,   fjäderfäskötare, golfbanearbetare, hästskötare, parkarbetare och trädgårdsarbetare. 

Kyrkor och trossamfund

Du som tillhör det här området arbetar inom en kyrka eller ett trossamfund. Det gäller följande arbetsgivarorganisationer: Arbetsgivaralliansen, IDEA och Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation. Avtalen gäller för dig som arbetar inom en kyrka eller ett trossamfund som exempelvis: kyrkogårdsarbetare, kyrkvaktmästare, barnskötare/barntimmeledare,   församlingsvärdinna/husmor, städpersonal.

Fastighet, service, gata och park

Du som tillhör det här området arbetar för ett privat bolag inom fastighet, kök, gata, park och service. Det gäller följande arbetsgivarorganisationer: KFO – samhallavtalet, Almega Tjänsteföretagen, Almega Tjänsteförbunden, Arbetsgivaralliansen, Fastigo, KFO, Sobona (före detta KFS), Sveriges Skorstensfejarmästarens Riksförbund, Visita. Avtalen gäller för dig som arbetar för en privat arbetsgivare inom exempelvis: bad- och idrott, kök (tillagningskök/mottagningskök inom Visita), fastighetsskötsel, läns- och regionmuseer, besöksnäringen, sotning, parkering, VA och hemservice/hushållsnära tjänster.

Friskolor och privata förskolor

Du som tillhör det här området arbetar på en privat förskola, friskola, folkhögskola eller fritidshem. Det gäller följande arbetsgivarorganisationer: Almega Tjänsteföretagen, Arbetsgivaralliansen, IDEA, KFO, Sobona (före detta KFS). Avtalen gäller för dig som arbetar för en privat arbetsgivare som exempelvis: barnskötare, elevassistent, lärarassistent, kock,    måltidspersonal, vaktmästare.

Övriga avtal

Gäller medlemmar som arbetar på övriga avtal, exempelvis Almega Kompetensföretagen (före detta Bemanningsföretagen) och IDEA - kollektivavtal arbetare.

Dela sidan