Kollektivavtal

I Sverige finns ingen lag om lägsta lön. I stället är det facken och arbetsgivarnas organisationer som förhandlar fram lägsta nivå för lön och andra villkor på jobbet. Det går alltid att få högre lön än kollektivavtalet säger, men aldrig lägre.

Här är alla sidor på vår webbplats som är märkta med ämnesordet ”Kollektivavtal”.

Dela sidan