Yrken och branscher i Kommunal

Kommunal organiserar medlemmar inom ett par hundra olika yrkesgrupper. Arbetsgivare finns inom kommuner, landsting och privat sektor.

Person i skyddsmask och skyddskläder gör rent ambulans invändigt.
Foto: Fredrik Sandin Carlson.

Medlemmar i Kommunal vårdar gamla, lagar lunch till skolelever och tar hand om barn på förskolor och fritids. Vi kör bussar, släcker bränder, sotar skorstenar och kör ambulans. Det är också vi som sköter djuren i djurparken, ansar greenen på golfbanan och kör skördetröskor på landets åkrar. Vi har samlat våra yrken i tolv olika branscher.

Vi har branschanpassade nyhetsbrev som vi skickar ut till dig som medlem i Kommunal. Får du inte nyhetsbrevet? Gå in på mina sidor och uppdatera din mailadress!

Funktionshinder

Inom denna bransch arbetar medlemmar i Kommunal med att hjälpa människor med funktionsnedsättning. Arbetsplatsen kan vara brukarnas hem, gruppbostäder, dagverksamheter, härbärgen eller behandlingshem. Några av titlarna är personlig assistent, vårdare, boendestödjare, stödassistent, stödpedagog, skötare, habiliteringspersonal och ledsagare.

Förskola och skola

Inom branschen förskola och skola har Kommunal medlemmar med yrken som barnskötare, dagbarnvårdare, fritidsledare och elevassistent. Den största gruppen är barnskötare. Många anställda arbetar inom den kommunala sektorn, men den privata sektorn växer: föräldra- eller personalkooperativ, ideell eller religiös verksamhet till exempel.

Grön sektor

Inom den gröna sektorn arbetar medlemmar i Kommunal på jordbruk, travbana, golfbana eller i djursjukvården. Medlemmarna är anställda inom kommuner, landsting och privata företag. Några titlar inom området är avbytare, djursjukskötare/djurvårdare, fjäderfäskötare, golfbanearbetare, hästskötare, maskinskötare, parkarbetare, traktorförare, trädgårdsanläggningsarbetare och trädgårdsarbetare..

Hushållsnära tjänster

Hushållsnära tjänster omfattar många olika yrkes- och arbetsuppgifter som sker i andras hem. I branschen arbetar medlemmar i Kommunal med städning, barnpassning, matlagning, fönsterputsning och trädgårdsarbete.

Hälso- och sjukvård

En av de största branscherna i Kommunal är hälso- och sjukvård. Här arbetar medlemmar med yrken som undersköterska, skötare, ambulanssjukvårdare, fotvårdsspecialist, obduktionstekniker, steriltekniker och arbetsterapibiträden. Regioner och landsting är de stora arbetsgivarna, men både bolagisering och privat vård finns också. Bland de större entreprenörerna är Capio och Vardaga.

Kök och restaurang

Inom kök och restaurang har Kommunal medlemmar som arbetar som kockar/kokerskor, kallskänkor, måltidspersonal och ekonomibiträden. Arbetsplatserna är främst storkök. Verksamheten bedrivs inom sjukvård, äldreomsorg och skolor.

Räddningstjänst

Inom räddningstjänsten arbetar  medlemmar i Kommunal som heltidsanställd brandpersonal eller som räddningstjänstpersonal i beredskap - tidigare kallat deltidsbrandmän.

Teknik, fastighet och underhåll

Inom branschen Teknik, fastighet och underhåll arbetar medlemmar i Kommunal med inre och yttre skötsel av fastigheter och olika anläggningar. Några av yrkena är fastighetsskötare, lokalvårdare och personal inom sim- och sporthall. 

Teknik, park och anläggning

Inom branschen teknik, park och anläggning arbetar medlemmarna i Kommunal med bland annat anläggningsverksamhet, drift för gator, vatten och avlopp, avfallshantering och renhållning. Några yrken inom branschen är renhållningsarbetare, miljötekniker, återvinningsarbetare, elektriker, VA-tekniker, snickare och rörmokare. De är vanligen anställda i kommunala bolag eller inom företag som upphandlas av kommunen.

Trafik

Den största gruppen inom branschen är bussförare. Andra yrkesgrupper är spårvagnsförare, verkstadsarbetare, reparatörer, servicehallspersonal, städare, tvättpersonal, garagearbetare och trafikvärdar.

Trossamfund

I branschen organiserar Kommunal medlemmar som arbetar som kyrkogårdsarbetare, kyrkogårdsvaktmästare, krematoriearbetare, trädgårdsarbetare, hantverkare, förare, verkstadsarbetare, stenarbetare, lokalvårdare, dagvakt, kyrkvaktmästare, husmor, barntimmeledare och barnskötare.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen är Kommunals största bransch, där omkring en tredjedel av medlemmarna jobbar. De största grupperna är undersköterskor och vårdbiträden.

Lista på alla yrken som Kommunal organiserar

Självklart finns det olika sätt att benämna ungefär samma yrke. Kontakta gärna vår redaktion om du tycker att ditt yrke saknas.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar