Ekonomibiträde

Jobbar du som ekonomibiträde? Då är Kommunal fackförbundet för dig! Vi arbetar för att du ska få en bättre vardag på jobbet och finns här för att ge dig råd och stöd kring allt som rör ditt yrke.

Kvinna i förkläde står i ett kök. Hon håller i ett serveringsfat med sallad och ler mot kameran.
Foto: Kommunal

Ekonomibiträden finns på många olika arbetsplatser - i skolkök, kök och restauranger inom äldreomsorg och hälso- och sjukvården, eller på församlingsgårdar inom trossamfund.  Ekonomibiträden kan vara anställda av kommunen eller av företag som utför tjänster åt kommunen.

Kommunal organiserar ekonomibiträden på alla arbetsplatser som beskrivs ovan. 

Det här gör Kommunal för dig

Kommunal driver ekonomibiträdens frågor i förhandlingar med arbetsgivare, i samtal med politiker och i opinionen. Tryggare anställningar, bättre arbetsmiljö  och rätt bemanning  är några av de frågor vi driver för att förbättra ekonomibiträdens arbetssituation.

Läs mer om vilka förändringar vi arbetar för under rubrikerna nedan. 

Anställningstrygghet

Måltidspersonal är en arbetsgrupp som ofta har otrygga anställningar och arbetar deltid.

Många verksamheter inom branschen bedrivs på entreprenad och är upphandlad av kommun och-/eller region. När en ny upphandling genomförs har inte personalen automatisk rätt att följa med till den nya entreprenören. 

Därför driver Kommunal följande frågor: 

  • Anställningarna ska vara tillsvidareanställningar och heltidsarbete ska vara norm.
  • Säkra anställningstryggheten vid upphandling och entreprenörsbyte.
Arbetsmiljö

Utmaningar i branschen är ofta kopplade till den fysiska arbetsmiljön då arbetet innefattar tunga lyft, påfrestande arbetsställningar, arbete med maskiner samt höga temperaturer och ljudnivåer.

När bemanningen är bristfällig och tidspressen hög, är risken stor att personalen inte hinner med sina arbetsuppgifter, vilket ökar risken för olycksfall. Vanliga skador är kläm-, bränn- och skärskador, eller olyckor till följd av hala golv.

Därför driver Kommunal följande frågor: 

  • Lokalerna ska vara anpassade för arbete i kök och problem med buller och dålig luftkvalitet ska åtgärdas.
  • Arbetsskor ska tillhandahållas av arbetsgivarna. 
  • Grundbemanning ska alltid matchas mot kraven i arbetet och all frånvaro ska alltid ersättas med rätt kompetens.
  • Det ska finnas redskap/utrustning för att undvika tunga lyft – det krävs att personalen är delaktiga och får regelbunden utbildning i hur de ska använda redskapen rätt, samt regelbunden utbildning i ergonomi. 
Utbildning och yrkesutveckling

Det finns inga formella krav på utbildning för att arbeta som måltidspersonal, däremot för kockar/kallskänkor.

För att arbeta som kock/kallskänka ska man ha genomfört en gymnasieutbildning på restaurang och livsmedelsprogrammet, eller motsvarande kurser inom vuxenutbildningen. Dessutom finns möjlighet att vidareutbilda sig på högskola till bland annat gastronom. ​Vuxenutbildningen skiljer sig över landet både till innehåll, kvalitet och längd.

Det ställs stora krav på all personal som arbetar i offentliga kök och kraven på kunskap har ökat, inte minst angående kunskapen om ergonomi, näringsriktig- samt specialkost och miljösmart livsmedelskonsumtion.

Därför driver Kommunal följande frågor: 

  • Arbetsgivarna behöver skapa förutsättningar för måltidspersonal och kockar att uppfylla de höga krav som ställs på ett arbete i offentliga kök.
  • Måltidspersonal ska få möjlighet till att validera sina kunskaper och vid intresse vidareutbilda sig till kock under anställningstiden.​
  • Utbildningar och valideringar ska vara av nationell standard.

Du kan också läsa mer om vad vi gör för branscherna teknik, fastighet och underhåll, kök och restaurang, hälso- och sjukvård, trossamfund och äldreomsorg.

Få koll på lönen!

Vilken lön ska du begära, vad ingår i lönen och hur kan du påverka den? Du som är medlem i Kommunal kan kontakta din sektion eller ringa Kommunal Direkt för att få råd och stöd.

Läs mer om löner

Engagera dig!

Glöm inte att du kan påverka din arbetsplats! Genom att bli skyddsombud eller arbetsplatsombud kan du vara med och göra skillnad för dig och dina kollegor.

Läs mer om vad det innebär att vara förtroendevald eller kontakta din sektion för att höra vad det finns för möjligheter där du bor. 

Behöver du stöd?

Som medlem i Kommunal får du hjälp om problem uppstår med din arbetsgivare, om du behöver expertråd kring ditt yrke eller har frågor om ditt avtal. Kontakta  din sektion eller Kommunal Direkt för rådgivning.

Bli medlem!

Nyfiken på medlemskap?

Vill du eller någon du känner ha mer info om vad det innebär att vara medlem? Lämna kontaktuppgifter i vårt formulär, så kontaktar vi dig eller personen du vill tipsa och berättar mer om medlemskapet.

Till formuläret!

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar