Bli arbetsplatsombud

Det är du och dina kollegor som vet vad som fungerar bra på er arbetsplats – och vad som skulle kunna bli bättre. Som arbetsplatsombud har du dina kollegors förtroende att vara deras fackliga ombud, du är en länk mellan kollegorna, arbetsgivaren och Kommunal. Du, tillsammans med dina kollegor, kan göra skillnad. På riktigt.

Ung kvinna med långt mörkt hår tittar in i kameran och ler.
Foto: Fredrik Sandin Carlson

Ditt uppdrag som arbetsplatsombud

Skapa förändring

Att skapa förändring kräver vilja och styrka. Det är när vi är flera som vi kan synliggöra våra frågor och göra dem relevanta. För att skapa intresse och engagemang kan du ordna träffar med dina kollegor. Där kan ni fritt diskutera frågor som rör er arbetssituation och fundera på lösningar och möjligheterna.

 • Värva nya medlemmar och uppmuntra fler till att bli arbetsplatsombud och skyddsombud.
 • Informera om olika möjligheter och engagera kollegorna i fackliga frågor som rör er arbetsplats
 • Driv intressefrågor tillsammans och skapa förändring
 • Bjud in kollegorna till fackliga medlemsutbildningar
 • Ordna olika medlemsaktiviteter och få tips på träffar med stöd från din sektion

Nå fler

När Kommunal växer så kan vi erbjuda ett bättre medlemskap och förhandla fram bättre villkor. Därför behöver du som arbetsplatsombud nå ut till flera av dina kollegor och göra era frågor relevanta och synliga.

 • Informera kollegorna om att Kommunal finns, vad vi gör och få dem att ta steget och bli medlemmar
 • Ha aktuellt material tillgängligt på arbetsplatsen
 • Syns vi så finns vi. Affischera på arbetsplatsen och gör möjligheterna synliga (här finns några exempel på affischer)

Stötta kollegorna

När arbetskamrater har frågor eller behöver hjälp kan du hjälpa till med kunskap och förståelse. I det arbetet får du stöd och råd från din sektion.

 • Fånga upp frågor från medlemmar, följ upp och återkoppla tillbaka
 • Stötta medlemmar i bland annat förhandlings- och samverkansfrågor eller annat som rör medlemmarna på arbetsplatsen
 • Ta emot viktig information från arbetsgivaren, diskutera med och för dina kollegors talan vid större förändringar på arbetsplatsen
 • Sprid information till medlemmarna om rättigheter i arbetslivet och förändringar på arbetsplatsen
 • Samarbeta med skyddsombud och andra arbetsplatsombud

Utvecklas

Inom tre månader får du ett erbjudande om att gå Kommunals grundutbildning för nya arbetsplatsombud. Utbildningen ska vara genomförd inom ett år. Som arbetsplatsombud förväntas du delta på utbildningar, kurser och träffar som du bjuds in till.

 • Du lär dig mer om hur facket fungerar
 • Du får möjlighet att fördjupa dig i frågor som intresserar dig
 • Du får vara med och påverka, till exempel när det gäller villkor i samband medomorganisationer eller när ett nytt schema ska tas fram
 • Du blir arbetsgivarens kontakt med Kommunal på arbetsplatsen och får då tidigt insyn och kunskap

Så blir du arbetsplatsombud

 • Bjud in de som är medlemmar i Kommunal på din arbetsplats till ett möte. Kontakta din sektion så hjälper de till och kan delta i mötet
 • På mötet föreslår medlemmarna ett eller flera arbetsplatsombud för kommande tre år. När ni väljer arbetsplatsombud skriver medlemmarna under ett protokoll om vem/vilka ni väljer.
 • Kommunals sektionsstyrelse väljer arbetsplatsombudet på nästa styrelsemöte och meddelar arbetsgivaren om vem som valts till förtroendeuppdraget

Intresserad? Anmäl ditt intresse här!

Är du intresserad av att bli arbetsplatsombud på ditt jobb? Logga in på Mina sidor och anmäl ditt intresse för att bli förtroendevald, så hör vi av oss med mer information!

Till Mina sidor

Nyfiken på att bilda arbetsplatsorganisation?

En arbetsplatsorganisation i Kommunal är det bästa sättet att få vara med och påverka på arbetsplatsen. Ni får exempelvis möjlighet att medverka och påverka vid förhandlingar, insyn i vad arbetsgivaren planerar för framtiden, samt möjligheten att bidra med idéer och förslag på förändringar och förbättringar i verksamheten.

Så här bildar ni en arbetsplatsorganisation i Kommunal

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar