Bli arbetsplatsombud!

Som arbetsplatsombud får du förtroendet av medlemmarna på din arbetsplats att vara deras fackliga ombud. Du fungerar som en länk mellan medlemmarna, arbetsgivaren och Kommunal. Du och dina kollegor vet vad som är bra på er arbetsplats – och vad som skulle kunna bli bättre.

Bild på man som står mot en tegelvägg.
Foto: Kommunal

Du för medlemmarnas talan i viktiga frågor och kan föreslå och driva idéer. Du hjälper också till att informera om viktiga frågor från Kommunal. Du får allt stöd du behöver från din sektion eller Kommunal Direkt.

Ditt uppdrag som arbetsplatsombud

 • Du värvar nya medlemmar 
 • Du tar emot viktig information från arbetsgivaren enligt medbestämmandelagen.
 • Du diskuterar med de andra medlemmarna och för deras talan när det sker större förändringar på arbetsplatsen eller i frågor om hur arbetsplatsen kan bli mer trivsam. Det kan handla om allt från att börja med fruktkorg på jobbet till att minska stress eller att arbeta för att få arbetskläder. 
 • Du förmedlar information från Kommunal till medlemmarna och berättar om deras möjlighet att påverka Kommunals organisation.
 • Du berättar om nyttan med medlemskapet för potentiella medlemmar.

Som arbetsplatsombud får du: 

 • Personlig utveckling genom utbildningar och kurser
 • Vara med och påverka, till exempel när det gäller villkor i samband med omorganisationer eller när ett nytt schema ska tas fram
 • Veta saker i förväg
 • Bättre insyn i hur det fungerar på din arbetsplats

Skapa förändring

Ju fler ni är på arbetsplatsen som engagerar er i en fråga, desto större är chansen att uppnå förändring. För att ge fler möjlighet att vara delaktiga kan du ordna träffar med dina arbetskamrater. Där kan ni fritt diskutera frågor som rör er arbetssituation och fundera på lösningar. 

Stötta kollegorna

När kollegor har frågor eller behöver hjälp kan du hjälpa till. I det arbetet får du stöd och råd från din sektion. En annan viktig uppgift är att sprida information till medlemmarna om rättigheter i arbetslivet och förändringar på arbetsplatsen.

Nå fler

När Kommunal växer så kan vi erbjuda ett bättre medlemskap och förhandla fram
fördelaktigare villkor. En viktig uppgift för dig är därför att informera kollegorna om att
Kommunal finns, vad vi gör och få dem att ta steget och bli medlemmar.

Utvecklas

Som arbetsplatsombud får du gå på utbildningar, kurser och träffar. Du lär dig mer om hur facket fungerar och fördjupar dig i frågor som intresserar dig. Det finns även vidareutbildning som ger dig kunskap att förhandla med arbetsgivaren. Inom tre månader ska du få ett erbjudande om att gå Kommunals grundutbildning för nya arbetsplatsombud, och utbildningen ska vara genomförd inom ett år. 

I uppdraget som arbetsplatsombud ingår att:

Värva medlemmar

 • Aktivt värva nya medlemmar
 • Välkomna nyanställda

Engagera medlemmar

 • Bjuda in kollegor till fackliga medlemsutbildningar
 • Ordna medlemsaktiviteter
 • Informera om aktiviteter som Kommunal erbjuder
 • Informera om och engagera medlemmar i fackliga frågor som rör arbetsplatsen

Stödja och företräda medlemmar

 • Fånga upp frågor från medlemmar, följ upp och återkoppla 
 • Samarbeta med skyddsombud
 • Företräda medlemmar i samverkansfrågor
 • Delta i processen kring nyanställning av chefer
 • Ta emot viktig information från arbetsgivaren, diskutera med och föra dina kollegors talan vid större förändringar på arbetsplatsen

Göra Kommunal synligt på arbetsplatsen

Så blir du arbetsplatsombud

 1. Bjud in de som är medlemmar i Kommunal på din arbetsplats till ett möte. Kontakta Kommunals sektion så hjälper de till och kan delta i mötet.
 2. På mötet föreslår medlemmarna ett eller flera arbetsplatsombud för kommande tre år. När ni utsett arbetsplatsombud skriver medlemmarna under ett protokoll om vem/vilka ni föreslår.
 3. Kommunals sektionsstyrelse väljer arbetsplatsombudet på nästa styrelsemöte och meddelar arbetsgivaren om vem som valts till förtroendeuppdraget.

Är du osäker på vilken sektion du tillhör? Information om detta finns på Mina sidor

Intressad? Anmäl ditt intresse här!

Är du intresserad av att bli arbetsplatsombud på ditt jobb? Logga in på Mina sidor och anmäl ditt intresse, så hör vi av oss med mer information! Under menyn ”Intresseanmälan” hittar du formuläret för att anmäla dig.

Till Mina sidor

Nyfiken på att bilda arbetsplatsorganisation?

En arbetsplatsorganisation i Kommunal är det bästa sättet att få vara med och påverka på arbetsplatsen. Ni får exempelvis möjlighet att medverka och påverka vid förhandlingar, insyn i vad arbetsgivaren planerar för framtiden, samt möjligheten att bidra med idéer och förslag på förändringar och förbättringar i verksamheten.

Så här bildar ni en arbetsplatsorganisation i Kommunal

Dela sidan