Bli skyddsombud!

Ingen kan mer om arbetsmiljön på jobbet än du och dina arbetskamrater. Ni vet vad som behöver förbättras eller förändras. Kanske borde ni få arbetskläder, se över schemat eller utöka bemanningen? Just sådana frågor arbetar skyddsombudet med. Som skyddsombud kan du låta dina expertkunskaper blomstra. Den personliga utvecklingen får du på köpet.

Astrakan Images AB.
Foto: Kommunal

Som skyddsombud får du:

  • Personlig utveckling genom utbildningar och kurser
  • En unik ställning med särskilda rättigheter och befogenheter
  • En egen mentor att rådgöra med
  • Vara med och påverka, exempelvis i samband med omorganisationer
  • Bättre insyn i hur det fungerar på din arbetsplats

”Uppdraget som skyddsombud har verkligen vässat mitt sätt att prata och argumentera.”

Jacqueline Svensson, ridlärare på ridskola i Täby.

Samarbeta för förändring

Som skyddsombud har du dina arbetskamraters förtroende att föra deras talan i olika arbetsmiljöfrågor. Tillsammans diskuterar ni vad som behöver förändras, och i samtal med chefen arbetar du för att skapa en bra arbetsmiljö för alla anställda. Behöver du mer stöd, finns alltid din mentor, ditt huvudskyddsombud eller regionala skyddsombud där för dig.

”Mina kunskaper som skyddsombud skulle hjälpa mig i vilken annan bransch som helst.”

Tom-Alexander Herbinger, läkepedagog på LSS-boende i Järna.

Fokus på arbetsmiljön 

I rollen som skyddsombud har du särskilt fokus på att förbättra arbetsmiljön på din arbetsplats. Det kan handla om allt från att skapa trivsel till att säkerställa att ingen skadas på jobbet. Du har med stöd i lagen rätt att kräva att arbetsgivaren åtgärdar arbetsmiljöproblem.

Utbildning i arbetsmiljö

För offentlig sektor har Suntarbetsliv tagit fram en utbildning för chefers och skyddsombuds arbete för friska och attraktiva arbetsplatser. Utbildningen följer stegen i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Efter utbildningen har deltagarna fått ökade kunskaper om sitt ansvar enligt arbetsmiljölagen och hur man kan arbeta för en hälsofrämjande arbetsmiljö.

Suntarbetslivs utbildning för chefer och skyddsombud inom offentlig sektor

Personlig utveckling

Genom uppdraget som skyddsombud får du gå på utbildningar, kurser och träffar tillsammans med andra skyddsombud. Du får lära dig mer om hur facket fungerar och även vidareutbilda dig i olika arbetsmiljöfrågor.

"Våga! Det är kraftfullt att vara skyddsombud!"

Linnéa Birgersson, undersköterska LSS-boende i Västerås.

Nå fler

När vi blir fler kan Kommunal erbjuda ett bättre medlemskap och förhandla fram fördelaktigare villkor. En viktig uppgift för dig är därför att få dina arbetskamrater att ta steget och bli medlemmar genom att informera om Kommunal, vad vi gör och varför det är viktigt att vara medlem.

Så blir du skyddsombud:

  1. Dina arbetskamrater ska få vara med och föreslå skyddsombud.
  2. Bjud in alla anställda på din arbetsplats till ett möte. En representant från Kommunal bör vara med (arbetsmiljösamordnare, huvudskyddsombud eller regionalt skyddsombud), så kontakta din sektion innan.
  3. På mötet föreslår ni skyddsombud för kommande tre år.
  4. En särskild blankett ska fyllas i och undertecknas av de som föreslår skyddsombudet. Din sektion har denna blankett.
  5. Kommunals sektion väljer skyddsombudet på ett styrelsemöte och meddelar arbetsgivaren vem som valts och vilket skyddsområde denna har.

Vill du ha mer information och stöd kring att bli skyddsombud? Gör då en intresseanmälan om förtroendeuppdrag, så kontaktar vi dig och berättar mer. Läs mer nedan om hur du anmäler ditt intresse.

Intresserad? Anmäl ditt intresse här!

Är du intresserad av att bli skyddsombud på ditt jobb? Logga in på Mina sidor och anmäl ditt intresse för att bli förtroendevald, så hör vi av oss med mer information!

Till Mina sidor

Kategorier

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar