Kongress och förbundsmöte

Kongressen är förbundets högsta beslutande organ. Den bestämmer vilka mål Kommunal ska arbeta för, vilka frågor som ska prioriteras de närmaste åren och vilken väg Kommunal ska välja för att nå målen.

Många människor i aula håller upp röstkort.
Foto: Kommunal

Kommunals kongress äger rum vart tredje år. På kongressen deltar 188 ombud. Sektionerna ger avdelningarna förslag på vilka medlemmar som de vill se som kongressombud. Valet av kongressombud sker därefter på avdelningens representantskap. Avdelningens medlemsantal avgör hur många kongressombud den får utse.

Förbundsmöten äger rum en gång om året de år som det inte är kongress. Förbundsmötet granskar verksamheten och behandlar frågor om ekonomi och ansvarsfrihet.

Så skriver du en motion till kongressen

Kongress 2025

Nästa kongress äger rum 10-13 juni 2025 på Svenska mässan i Göteborg. 

Förbundsmöte 2024

Nästa förbundsmöte äger rum 30 maj 2024, i Stockholm.

Här kan du läsa mer om förbundsmötet 2024.

Tidigare kongresser och förbundsmöten

Kongressombuden bestämmer

Ombuden till kongressen väljs på tre år och kallas även till förbundsmöten de två mellanliggande åren fram till nästa kongress. Tanken är att kongressombuden ska representera hela Kommunal på kongressen. Ombuden kommer från olika delar av landet och har många olika yrken. De brukar ha fackliga förtroendeuppdrag i sektionen eller avdelningen.

I förberedelserna inför kongressen ska kongressombuden sätta sig in i vad medlemmarna i sektionerna och avdelningen anser i de olika frågorna som ska upp till beslut. Det blir mycket att läsa in och många samtal för det gäller att vara påläst i alla frågor som ska upp till beslut och inte bara dem som ligger en själv närmast om hjärtat.

Du som är medlem i Kommunal kan alltid kontakta ett kongressombud för att berätta vad du tycker och hur du skulle vilja att ombudet röstar.

På kongressen sker även val av förbundsledning och förbundsstyrelse. Kongressen beslutar även om förbundets ekonomi, stadgar och liknande frågor. Förbundsstyrelsen har också rösträtt på kongress och förbundsmöte.

Den demokratiska processen inför en kongress

Alla medlemmar kan på egen hand eller tillsammans med andra medlemmar skriva motioner till kongressen. Även sektioner och avdelningar kan lämna motioner. Motionerna behandlas sedan på flera nivåer i förbundet, från den egna sektionen via avdelningen, till förbundet och förbundsledningen. Därför är det viktigt att vara ute i god tid innan kongressen och ha god koll på vilket datum motionen ska vara inlämnad.

När kongressen väl äger rum finns det för varje motion ett skriftligt utlåtande med motivering och förslag om bifall, avslag eller besvarat om Kommunal redan arbetar med frågan.

Utredningarna som kongressen beslutar om tas fram av förbundet i samarbete med förtroendevalda medlemmar som utses av förbundsstyrelsen utifrån kunskap och erfarenhet på de olika områdena. I utredningarna ingår oftast även till exempel fokusgrupper, intervjuer eller enkätundersökningar med medlemmar så att medlemmarnas åsikter och erfarenheter ligger till grund för Kommunals ståndpunkter och besluten på kongressen.

Kongressunderlagen med alla motioner och utredningar och förslag till beslut läggs även ut här på Kommunals webb. På så sätt kan alla medlemmar också sätta sig in de frågor som ska beslutas av kongressen.

Besluten visar vägen framåt

Ett kongressbeslut kan innebära stora förändringar i Kommunal. Kongressen har ofta hundratals motioner att ta ställning till. Då kan det gå undan när besluten klubbas. Fast vissa motioner väcker stor debatt! Ombuden går upp i talarstolen och argumenterar så att alla ombud ska få perspektiv på motionen och varför frågan är så viktig att besluta om på ett visst sätt.

Vill du driva en fråga så att den får genomslag på kongressen?

Då kan det vara smart att förutom att skriva motionen även kontakta ditt kongressombud så att hen verkligen är insatt i frågan. Prata gärna ihop dig med andra medlemmar och skriv en motion tillsammans.

Kategorier

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar