Kongress och förbundsmöte

Kongressen är förbundets högsta beslutande organ. Den bestämmer vilka mål Kommunal ska arbeta för, vilka frågor som ska prioriteras de närmaste åren och vilken väg Kommunal ska välja för att nå målen.

Många människor i aula håller upp röstkort.
Foto: Kommunal

Kommunals kongress äger rum vart tredje år. På kongressen deltar 188 ombud. Sektionerna ger avdelningarna förslag på vilka medlemmar som de vill se som kongressombud. Valet av kongressombud sker därefter på avdelningens representantskap. Avdelningens medlemsantal avgör hur många kongressombud den får utse.

Förbundsmöten äger rum en gång om året de år som det inte är kongress. Förbundsmötet granskar verksamheten och behandlar frågor om ekonomi och ansvarsfrihet.

Så skriver du en motion till kongressen

Kongress 2025

Nästa kongress äger rum 2025. Datum och plats är inte spikat. 

Förbundsmöte 2024

Nästa förbundsmöte äger rum på våren 2024. Datum och plats är inte spikat. 

Förbundsmöte 2023

Den 12 juni 2023 hölls det senaste förbundsmötet. 

Kongress 2022

Kommunals kongress 2022 ägde rum 31 maj - 3 juni på Svenska mässan i Göteborg.

Förbundsmöte 2021

Den 20 maj 2021 möttes kongressombuden för att välja valberedning, godkänna budget för framtiden och berättelsen om hur det gått i verksamheten.

Förbundsmöte 2020

Den 3 september 2020 var det dags för Kommunals digitala förbundsmöte. Då möttes kongressombuden för att godkänna budget för framtiden och berättelsen om hur det gått i verksamheten.  Förutom de sedvanliga förbundsmötespunkterna valde förbundsmötet Malin Ragnegård till ny avtalssekretarerare och Johan Ingelskog till ny förbundssekreterare. Mötet behandlade även flera överklagandeärenden.

Kongress 2019

Den 21-24 maj 2019 gick Kommunals kongress av stapeln på Stockholmsmässan i Älvsjö. Vid sidan av motioner, val och rapporter lyfte vi denna gång också blicken mot framtiden. Vilket Kommunal behövs om 10 år? Om 20 år? Hur ska vi bygga framtidens fackförening? Kongressen omvalde Tobias Baudin till förbundsordförande.

Kongress 2016

Den 31 maj till den 3 juni hölls Kommunals kongress 2016. Den hölls på på City Conference Center i Stockholm. Bland mycket annat valdes Tobias Baudin till ny förbundsordförande.

Kongressombuden bestämmer

Ombuden till kongressen väljs på tre år och kallas även till förbundsmöten de två mellanliggande åren fram till nästa kongress. Tanken är att kongressombuden ska representera hela Kommunal på kongressen. Ombuden kommer från olika delar av landet och har många olika yrken. De brukar ha fackliga förtroendeuppdrag i sektionen eller avdelningen.

I förberedelserna inför kongressen ska kongressombuden sätta sig in i vad medlemmarna i sektionerna och avdelningen anser i de olika frågorna som ska upp till beslut. Det blir mycket att läsa in och många samtal för det gäller att vara påläst i alla frågor som ska upp till beslut och inte bara dem som ligger en själv närmast om hjärtat.

Du som är medlem i Kommunal kan alltid kontakta ett kongressombud för att berätta vad du tycker och hur du skulle vilja att ombudet röstar.

På kongressen sker även val av förbundsledning och förbundsstyrelse. Kongressen beslutar även om förbundets ekonomi, stadgar och liknande frågor. Förbundsstyrelsen har också rösträtt på kongress och förbundsmöte.

Den demokratiska processen inför en kongress

Alla medlemmar kan på egen hand eller tillsammans med andra medlemmar skriva motioner till kongressen. Även sektioner och avdelningar kan lämna motioner. Motionerna behandlas sedan på flera nivåer i förbundet, från den egna sektionen via avdelningen, till förbundet och förbundsledningen. Därför är det viktigt att vara ute i god tid innan kongressen och ha god koll på vilket datum motionen ska vara inlämnad.

När kongressen väl äger rum finns det för varje motion ett skriftligt utlåtande med motivering och förslag om bifall, avslag eller besvarat om Kommunal redan arbetar med frågan.

Utredningarna som kongressen beslutar om tas fram av förbundet i samarbete med förtroendevalda medlemmar som utses av förbundsstyrelsen utifrån kunskap och erfarenhet på de olika områdena. I utredningarna ingår oftast även till exempel fokusgrupper, intervjuer eller enkätundersökningar med medlemmar så att medlemmarnas åsikter och erfarenheter ligger till grund för Kommunals ståndpunkter och besluten på kongressen.

Kongressunderlagen med alla motioner och utredningar och förslag till beslut läggs även ut här på Kommunals webb. På så sätt kan alla medlemmar också sätta sig in de frågor som ska beslutas av kongressen.

Besluten visar vägen framåt

Ett kongressbeslut kan innebära stora förändringar i Kommunal. Kongressen har ofta hundratals motioner att ta ställning till. Då kan det gå undan när besluten klubbas. Fast vissa motioner väcker stor debatt! Ombuden går upp i talarstolen och argumenterar så att alla ombud ska få perspektiv på motionen och varför frågan är så viktig att besluta om på ett visst sätt.

Vill du driva en fråga så att den får genomslag på kongressen?

Då kan det vara smart att förutom att skriva motionen även kontakta ditt kongressombud så att hen verkligen är insatt i frågan. Prata gärna ihop dig med andra medlemmar och skriv en motion tillsammans.

Kategorier

Dela sidan