Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Organisation

Kommunal har över 30 000 arbetsplatsombud som är valda av sina arbetskamrater. De står närmast medlemmen och är de som i första hand svara på fackliga frågor. När frågorna blir för stora och inte går att lösa på arbetsplatsen fungerar de som en länk uppåt i facket.

Här finns en kortfattad beskrivning av hur Kommunals organisation är uppbyggd.

Arbetsplatsombuden – basen för Kommunal. Valda av sina arbetskamrater. Har den närmaste fackliga kontakten med medlemmarna.

Skyddsombud – värnar om arbetsmiljön. Ofta samma person som arbetsplatsombudet.

Klubb – bildas av arbetskamrater som vill kunna jobba mer aktivt med fackliga frågor, och kunna förhandla med sin arbetsgivare. Består av minst fem personer.

Sektion – övergripande för klubbar som alla finns inom t ex en förvaltning eller en stor arbetsplats.

Sök sektioner

Avdelning – 13 stycken geografiskt uppdelade som samordnar Kommunals arbete över hela Sverige. Här finns heltidsanställda ombudsmän och administrativ personal.

Alla Kommunals avdelningar

Förbundsstyrelse – 16 personer från olika delar av Sverige som väljs av kongressen på tre år. Var tredje vecka möts de tillsammans med Kommunals ordförande och fattar beslut som rör hela förbundet.

Förbundsstyrelsen styr verksamheten

Förbundsledning – kongressen väljer tre personer (förbundsordförande, förbundssekreterare och avtalssekreterare) att leda Kommunal mot de mål som kongressen, förbundsmöten och förbundsstyrelsen bestämmer. De arbetar på det centrala förbundskontoret.

Förbundsledningen leder Kommunals arbete

Kongress – hålls vart tredje år. 188 ombud från hela landet samlas och fattar beslut utifrån utredningar som förbundet gjort, och från motioner (förslag) som lämnats in. Alla medlemmar kan påverka genom att skriva motioner. Läs mer om kongressen.

Förbundsmöte – åren mellan kongresserna hålls förbundsmöten. Samma ombud möts. Inga motioner skrivs till förbundsmötena. Läs mer om förbundsmötet.

LO - Kommunal är medlem i LO, som är ett samarbete mellan 14 fackförbund i Sverige. Läs mer om LO här.