Organisation

Kommunal har över 30 000 arbetsplatsombud som är valda av sina arbetskamrater. De står närmast medlemmen och är de som i första hand svara på fackliga frågor. När frågorna blir för stora och inte går att lösa på arbetsplatsen fungerar de som en länk uppåt i facket.

Människor vid konferensbord.
Foto: Kommunal.

Här finns en kortfattad beskrivning av hur Kommunals organisation är uppbyggd.

Arbetsplatsombuden - basen för Kommunal. Valda av sina arbetskamrater. Har den närmaste fackliga kontakten med medlemmarna. Samarbetar med andra arbetsplatsombud och med skyddsombud.

Skyddsombud - värnar om arbetsmiljön. Samarbetar med andra skyddsombud och arbetsplatsombud.

Arbetsplatsorganisation - det finns olika arbetsplatsorganisationer: klubb/arbetsplatsklubb, förhandlingsorganisation och företagsorganisation. Bildas av arbetskamrater som vill kunna jobba mer aktivt med fackliga frågor, och kunna förhandla med sin arbetsgivare. Läs mer om arbetsplatsorganisationer.

Sektion - Alla medlemmar och förtroendevalda tillhör en sektion. Till sektionen kan det finnas en eller flera expeditioner dit medlemmar kan vända sig för råd och stöd. Sektionen är en del av avdelningens verksamhet.

Sök sektioner

Avdelning – 13 stycken geografiskt uppdelade som samordnar Kommunals arbete över hela Sverige. Här finns heltidsanställda ombudsmän och administrativ personal.

Alla Kommunals avdelningar

Förbundsstyrelse – 16 personer från olika delar av Sverige som väljs av kongressen på tre år. Var tredje vecka möts de tillsammans med Kommunals ordförande och fattar beslut som rör hela förbundet.

Förbundsstyrelsen styr verksamheten

Förbundsledning – kongressen väljer fyra personer (förbundsordförande, vice förbundsordförande, förbundssekreterare och avtalssekreterare) att leda Kommunal mot de mål som kongressen, förbundsmöten och förbundsstyrelsen bestämmer. De arbetar på det centrala förbundskontoret.

Förbundsledningen leder Kommunals arbete

Kongress – hålls vart tredje år. 188 ombud från hela landet samlas och fattar beslut utifrån utredningar som förbundet gjort, och från motioner (förslag) som lämnats in. Alla medlemmar kan påverka genom att skriva motioner. Läs mer om kongressen.

Förbundsmöte – åren mellan kongresserna hålls förbundsmöten. Samma ombud möts. Inga motioner skrivs till förbundsmötena. Läs mer om förbundsmötet.

LO - Kommunal är medlem i LO, som är ett samarbete mellan 14 fackförbund i Sverige. Läs mer om LO här.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar