Foto: Susanne Kronholm.

Riktlinjer, mallar och logotyper

Varumärkesstöd

Över en halv miljon människor runt om i landet. Med viktiga jobb, värda att älska, dygnets alla timmar. Inom fler än 230 yrken. Det är vi som genom vårt medlemskap utgör Kommunal. Vi bemannar den välfärdsmotor som får Sverige att fungera, de ekonomiska hjulen att snurra och gör människors liv bättre. Varje dag, året runt.

Varumärke

Vi tar det från början. Våren 2013 antog Kommunals förbundsstyrelse en varumärkesplattform. Utgångspunkten är att vi är Kommunal, varje dag, året runt. För att uppfattas likartat runt om i landet har vi en gemensam vision, kärnvärden och löften som stöd och inspiration i det dagliga arbetet.

Varumärkesarbetet tar avstamp i vårt arbetsplatsnära fackliga arbete, en hög servicegrad och ett branschfokus som synliggör medlemskapets värde för den enskilda medlemmen i ett stort förbund. Detta slås fast i varumärkesplattformen.

Vår vision 

Visionen beskriver det som Kommunal strävar mot. Många medlemmar berättar att de älskar sina jobb men det finns problem som måste lösas. Ett men kan till exempel vara schemaläggning som inte fungerar, avsaknad av arbetskläder eller otrygga anställningsformer. Vår vision handlar om att ta bort dessa men. Jobben ska vara värda att älska fullt ut.

Kommunals vision är: 

Viktiga jobb, värda att älska, dygnets alla timmar.

Visionen beskriver det som Kommunal strävar mot. Många medlemmar berättar att de älskar sina jobb - men det finns problem som måste lösas. Ett "men" kan till exempel vara schemaläggning som inte fungerar, avsaknad av arbetskläder eller otrygga anställningsformer. Vår vision handlar om att utplåna dessa "men". Jobben ska vara värda att älska fullt ut.

Våra kärnvärden

Kärnvärden beskriver de karaktärsdrag som är viktigast för hur Kommunal uppfattas. Orden ger positiv vägledning i det dagliga arbetet för var och en av oss inom Kommunal.

De är viktiga verktyg för att hålla våra löften:

att alltid stå på medlemmens sida och ta fajten när det behövs.

Kommunals kärnvärden är:

Närvarande, proffsiga och handlingskraftiga.

 • Närvarande Kommunal ska vara en närvarande organisation. Vi finns alltid där. På arbetsplatsen, i medlemmarnas vardag, i debatten och i maktens korridorer.
 • Proffsiga Kommunal levererar effektivt och hjälpsamt. Vi har kunniga och kompetenta fackliga företrädare som förstår medlemmarnas vardag eftersom de själva är en del av den. I andra frågor som rör medlemskapet är vi alltid tillgängliga och serviceinriktade oavsett kanal.
 • Handlingskraftiga Kommunal är en organisation som går från ord till handling. Vi tar initiativ för medlemmarnas bästa, varje dag. När det behövs tar vi fajten.

Kommunals löften

Uppdaterad visuell identitet

Under våren 2021 har vi gjort vissa justeringar i vår visuella identitet. Detta har vi gjort för att förtydliga, förenkla och förbättra Kommunals redan befintliga visuella identitet. Vi vill skapa ett mer sammanhållet uttryck som stärker varumärket och speglar våra kärnvärden. Vi vill också underlätta för alla som arbetar med innehåll, grafisk produktion med mera, genom att riktlinjerna är tydligare och med nya lättarbetade mallar. 

Exempel på några områden där vi gjort justeringar:

 • Några nya färger och justerade färgkoder
 • Placering av logotyp
 • Hur vi använder våra typsnitt
 • Hur vi använder Kommunal Display-typsnittet
 • Uppdaterade illustrationer och piktogram

Läs mer i Kommunals visuella identitet, se länk nedan.

Flera exempel på hur det ser ut i Kommunals visuella identitet.
Exempel på innehåll i Kommunals visuella identitet.
Foto: Kommunal.

Inspiration och framgångsexempel

Kika in i Kommunals Framgångslåda! Här lyfter vi fram berättelser om fackliga framgångar som Kommunals medlemmar varit med och drivit igenom. Här finns många goda exempel på hur vår styrka och kunskap verkligen gör skillnad - i både det stora och i det lilla. 

Kommunal i sociala kanaler

Kommunal har en officiell närvaro i ett flertal sociala kanaler såsom Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn och Twitter. Kommunals digitala kanaler ingår i en integrerad helhet, där varje kanal ska kunna stå på egna ben samtidigt som de tillsammans förmedlar en helhet. Läs gärna mer om Kommunals prioriterade kanaler här.

Sociala medier

Få koll på vad som händer

Våra sociala kanaler hittar du här:

Informationsmaterial för arbetsplatsen

Här finns mallar och affischer som du kan fylla i och sätta upp, eller dela ut på din arbetsplats.

Kommunals informationsmall

Passar bra för inbjudningar, utbildningar, information eller erbjudanden.

Arbetsplatsombud & skyddsombud

  Diverse affischer och material

  Material till anslagstavlan

  Träffa Kommunal - ladda ner affischer

  Träffa Kommunal (finns för tolv olika branscher i A3 och A4).

  Ditt lokala Kommunal

  Mall för en liten folder för information om sektioner. Denna kan fyllas med det som är viktigt i kommunikation med medlemmar och möjliga medlemmar, exempelvis

  • Kort information om sektionen
  • Information om nyttan med medlemskap
  • Olika typer av träffar ni arrangerar
  • Tips och svar på vanliga frågor

  Ladda ner:

  • Mall Hälsningar från ditt lokala Kommunal (dotx)
  • Instruktioner för mallen Hälsningar... (docx)

  Logotyper och riktlinjer för användning

  Här hittar du Kommunals visuella identitet: 

  Logotyper för nedladdning

  Logotyper för undervarumärken

  I den visuella identiteten hittar du riktlinjer för användning av våra undervarumärken. Behöver du någon av logotyperna maila oss på varumarke@kommunal.se.

  • Balans & hälsa
  • Trampolin
  • Kollkollen
  • Lär dig mer
  • Yrkesutveckling

  Skyltar, profilmaterial och kontorstryck

  Här finns mer information om skyltar, flaggor, bildekaler samt profilprodukter.

  Skyltar, flaggor och profilmaterial

  Profilshop

  Här finns utvalda produkter för Kommunals olika aktiviteter, arrangemang och kampanjer. Till exempel roll-ups, bågflaggor, ryggsäckar, kassar, kläder för vått och torrt, inne- och uteaktiviteter, samt ett urval av give aways. Givetvis kan du som är medlem handla i Kommunals profilshop. Titta in i profilshopen med jämna mellanrum för att hålla koll på nya produkter som kommer in.

  Kommunals profilshop

  Kontakta oss

  Kategorier

  Dela sidan