Påverka EU

Inom EU fattas beslut som påverkar dig både privat och på jobbet. Ungefär 80 procent av alla politiska beslut i Sverige styrs idag av EU-lagstiftning. Därför är det viktigt att Kommunal bedriver ett aktivt påverkansarbete i Bryssel.

EU:s logotyp.
Foto: Kommunal

Kommunal påverkar i Bryssel

Kommunal arbetar från tre olika plattformar:

  • Vi förhandlar och tecknar avtal på europeisk nivå genom våra tre europeiska fackliga branschfederationer. Vi har slutit avtal om minimiregler för arbetstagarnas rättigheter som sedan blivit direktiv inom EU.
  • Alla företag som är verksamma i två eller flera medlemsstater är skyldiga att ge de anställda inflytande enligt samma principer som den svenska medbestämmandelagen. Kommunal bevakar vilka företag som berörs, och ser till att det tecknas avtal.
  • Kommunal är med och sätter nivåer för hälsa och säkerhet i ett standardiseringsarbete för t ex fordon, skydds- och arbetskläder som medlemmarna använder.

Om du vill påverka

Som medlem i Kommunal är du en av dem som ger vårt arbete vikt. Om du vill påverka i en specifik fråga i EU finns särskilda möjligheter till direktdemokrati. Läs mer om Europeiska medborgarinitiativ.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar