Verksamhetsberättelser och årsredovisningar

Varje vår tar Kommunal fram en verksamhetsberättelse om året som gått. I den kan du läsa om Kommunals aktiviteter och ekonomi.

Kvinna och man tittar på dator i ett mötesrum.
Foto: Karl Forsberg.

I verksamhetsberättelserna beskrivs avtalsrörelser, utredningar och andra aktiviteter. Du kan läsa om kongresser och förbundsmöten och viktiga beslut som tagits.

Har det varit strejk står det med. Har det hänt något i samhället som påverkat Kommunals medlemmar hittar du det också.

Även den ekonomiska årsredovisningen finns med. Där står alla siffror över hur medlemsavgifterna använts och hur Kommunals samlade kapital placerats under året.

Verksamhetsberättelserna innehåller också en hållbarhetsrapport. Där beskrivs hur Kommunal arbetat med hållbarhetsfrågor för att positivt bidra till ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart samhälle.

Alla Kommunals sektioner och avdelningar tar också fram årliga verksamhetsberättelser och årsredovisningar. Kontakta din sektion om du vill läsa verksamhetsberättelsen från din egen sektion.

Kommunal gör ansvarsfulla investeringar

Kommunal gör ansvarsfulla investeringar och vill vara med och driva utvecklingen på området.

Vi är licensierade av ESG4Real. Vi är med där för att vi vill driva utvecklingen inom ansvarsfulla investeringar och obligatorisk ESG-integration (Environmental, Social and Governance).

ESG4Real är ett icke-kommersiellt projekt som hjälper kapitalägare att säkerställa att deras kapital investeras enligt en minimistandard för ansvarsfulla investeringar.

Andelen av vårt relevanta kapital som är placerat enligt ESG4Real uppgår till cirka 41%.

Läs mer om ESG4Real

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar