Kommunals framtidsplan

Var vill Kommunal vara om tre år? Vilka sakfrågor ska styra vår verksamhet? Om det beslutade Kommunals kongress i juni 2022, då de antog en framtidsplan som pekar ut Kommunals viktigaste prioriteringar och utmaningar under kongressperioden 2022-2025.

Illustration av olika medlemmar ute i samhället
Foto: Kommunal

Framtidsplanen visar vad Kommunal vill

Framtidsplanen är ett stöd till de årliga verksamhetsplanerna och visar vad Kommunal ska fokusera på under kongressperioden. De utpekade utmaningarna är många gånger kända, vi har jobbat med dem länge, men de är dessvärre lika aktuella idag. Vi behöver därför utvärdera och ifrågasätta våra invanda, trygga hjulspår och inspirera oss att pröva nya vägar och metoder för att nå fram. 

Vi behöver helt enkelt våga mer samtidigt som vi håller i och håller ut då når vi framgång under kongressperioden. Och framtidsplanen är vårt stöd för att uthålligt och gemensamt kraftsamla åt samma håll. Det gäller hela organisationen från sektion, till avdelning och förbundskontor. Tillsammans är vi starka och våra krav på förändring och förbättringar kommer att göra tillvaron tryggare för medlemmarna i Kommunal såväl som för hela Sverige.

Tre fokusområden

Med Kommunals framtidsplan sammanfattar och pekar Kommunals kongress ut de viktigaste utmaningarna och den sakpolitik som ska vägleda föreningens arbete de närmaste tre åren inom följande tre områden:

  • Ett hållbart och meningsfullt arbetsliv
  • En inkluderande och lösningsinriktad samhällsaktör
  • En stark och attraktiv förening

Kategorier

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar