Påverka din arbetsplats

Om du har ett problem eller en fundering som rör ditt jobb – börja med att prata med ditt arbetsplatsombud, ditt skyddsombud och dina andra arbetskompisar. Det är ni som har bäst koll på er arbetsplats, och har antagligen redan förslag på hur ni vill göra. Om det ska bli en förändring så börjar den hos er. Kommunal är ert stöd i arbetet.

Två kvinnor i dörröppning.
Foto: Fredrik Sandin Carlson.

Vill du och förändra något på din arbetsplats? Fungerar inte schemat för er? Skulle ni behöva arbetskläder eller arbetsskor? Behövs det bättre bemanning? Det är du och dina kollegor som vet vad som fungerar på arbetsplatsen, och vad som inte gör det. 

Så börjar ni

Det första steget är att ni kollegor pratar med varandra! Ofta upplever många samma problem. Ju fler ni är, desto lättare är det att få chefen att lyssna och skapa förändring. 

När ni är överens om vad som behöver förändras, kan ni gå vidare och fundera över hur problemet kan lösas. Om det till exempel gäller ett bättre schema, finns det inget som hindrar er från att själva ta fram ett förslag som fungerar med arbetsplatsens behov och som passar er bättre.

Kontakta sektionen

Din sektion kan hjälpa er att komma igång med förändringsarbetet, vara bollplank och ge stöd och verktyg. 

Även du som jobbar i en mindre grupp eller ensam ska kunna påverka. Kommunal kan hjälpa till att ordna ett möte för alla i samma område och yrke som du, så kan ni få inspiration, tips och stöd av varandra. 

Bli skyddsombud

Ingen kan mer om arbetsmiljön på jobbet än du och dina arbetskamrater. Ni vet vad som behöver förbättras eller förändras. Kanske borde ni få arbetskläder, se över schemat eller utöka bemanningen? Just sådana frågor arbetar skyddsombudet med. Som skyddsombud kan du låta dina expertkunskaper blomstra. Den personliga utvecklingen får du på köpet.

Som skyddsombud har du dina arbetskamraters förtroende att föra deras talan i olika arbetsmiljöfrågor. Tillsammans diskuterar ni vad som behöver förändras, och i samtal med chefen arbetar du för att skapa en bra arbetsmiljö för alla anställda. Behöver du mer stöd finns alltid ditt huvudskyddsombud eller din sektion där för dig.

Bli arbetsplatsombud

Som arbetsplatsombud har du dina kollegors förtroende att vara deras fackliga ombud, du är en länk mellan kollegorna, arbetsgivaren och Kommunal. Du, tillsammans med dina kollegor, kan göra skillnad. På riktigt.

Vill du engagera dig mer i Kommunal?

Det här är några fler sätt att driva de frågor du och dina arbetskamrater tycker är viktiga:

Fördjupning

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar