Stadgar

Kommunals stadgar visar Kommunals ändamål, organisation och regler kring medlemskap, medlemsavgiften och hur ekonomin ska skötas.

Stadgarna är antagna av Kommunals kongress och kan ändras även av kongressen enligt reglerna – i stadgarna!

”Kommunals huvudsakliga uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen på arbetsplatsen, arbetsmarknaden och i samhällslivet i övrigt. Kommunal ska arbeta för goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden, för god arbetsmiljö, samt för inflytande, utbildning och utvecklingsmöjligheter för medlemmarna.

Kommunal ska även arbeta för att främja medlemmarnas ekonomiska och sociala villkor i samhället och deras delaktighet i ett rikt kulturliv. Kommunal ska också verka för en samhällsutveckling på demokratisk, socialistisk och feministisk grundval, innebärande allas lika värde, social rättvisa, generell välfärdspolitik, full sysselsättning, jämställdhet mellan kvinnor och män samt internationell facklig solidaritet.”

Ändamålsparagrafen i Kommunals stadgar

Dela sidan