Arbetsmiljödagen 2023 - tre intervjuer om arbetsmiljö [avdelning Norrbotten]


Den 28 april uppmärksammar Kommunal Norrbotten arbetsmiljödagen, vi ställde tre frågor till några medlemmar.

Kommunal Norrbotten
frågor kring arbetsmiljö
Foto: Kommunal

Frågorna vi ställde var:

1. Vad betyder säkerhet just för dig?

2. Vad betyder en bra arbetsmiljö för dig?

3. Finns det ett skyddsombud på din arbetsplats?

Christian (Fordonsförare)

1. Att känna sig trygg på jobbet, inte behöva vara orolig komma hem skadad.

2. Bra arbetsmiljö för mig är att komma överens med ens kollegor, 
     kunna ha en bra relation med din närmsta chef.

3. Ja, vi har skyddsombud på min arbetsplats.

Elsa (barnskötare)  jobbar med 1-3-åringar på Skogens förskola.

1. Svår fråga att svara på. Men skulle säga att säkerhet för mig betyder 
     att ha en rimlig arbetsbelastning och rutiner som säkerhetsställer 
     en bra arbetsmiljö för mig och mina kollegor. 

2. En bra arbetsmiljö för mig är bland annat att ha, 
     en bra relation med kollegor och chef. 
     En öppen kommunikation med rum för bra dialog och att kunna tänkta tillsammans! 
     Rätt utrustning för att spara på kroppen vid rutinarbete, 
     t.ex. blöjbyte/påklädning mm. 

3. Ja det gör det! Det är till och med jag som är skyddsombud på vår arbetsplats. 

Emelie (Brandman)

1. För mig är säkerhet att kunna känna sig trygg 
     på sin arbetsplats och med det arbete som ska utföras.  
     Eftersom jag och mina kollegor kan utsättas för olika faror i vårat jobb 
     så är det viktigt att både ha kunskap, 
     bra hjälpmedel, kunna göra riskbedömning så att vi 
     inte utsätts för onödig fara och vara samövade. 

2. Arbetsmiljön för oss varierar ju beroende på 
     om vi är ute på olycksplats eller på stationen.  
    Utför vi vardagligt arbete på stationen kan vi till större del påverka arbetsmiljön
    än om vi ute på olycksplats.  Men i det stora hela handlar det om att använda 
    de hjälpmedel och den skyddsutrustning vi har på ett bra 
    och korrekt sätt så att vi kan känna oss trygg i det arbete vi ska genomföra. 
    Sen tycker jag det är viktigt att man trivs på sin arbetsplats och med kollegor,
    schyssta lokaler, möjlighet till raster och ett bra arbetsklimat. 

3. Ja, jag är även skyddsombud. 

Linda (kock/Kokerska)

1. Att det finns hjälpmedel/utrustning så att det underlättar atrbete  på jobbet. 
     Att det finns bra rutiner ex:  arbetsbeskrivningar 

2. -Bra kollegor  -Trivsel på jobbet   -Tillit 
     -Att få beröm av det man gör på jobbet
     -Balans mellan arbete och fritid 
     - Kommunikation mellan chef och arbetsgivaren 
     - Bra samarbete 

3. Ja, det finns det, jag är skyddsombudet.

Åsa  (Undersköterska, äldreomsorg)

1. Tillgång till rätt utrustning/skyddsutrustning, 
      för att kunna utföra ett bra jobb till exempel lyftteknik och lyftselar.
     Att det finns tydliga rutiner.
     Tillräckligt med personal - detta förebygger stress och misstag.
     Att personalen är kunnig och att personalen får löpande utbildningar.
     Kommunikationen ska fungera.
     En god arbetsmiljö är en viktig del för en säker arbetsplats.

2. Tydligt och stöttande ledarskap både från chef och personal.
     Inom ett yrke som vårat där marginalerna är små, 
     så gör en extra skalle enorm skillnad för att förebygga stress, 
     det leder till en bra arbetsmiljö. 
     Att man tar sig tid att kommunicera med varandra. 
     Att man känner sig sedd och att kollegor lyssnar på det man säger.
     Ett tecken på en bra arbetsmiljö är att alla vågar uttrycka sina åsikter.

3. Vi har skyddsombud på min arbetsplats.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar