Lärarassistent

Lärarassistenter arbetar inom skolor och är ett stöd till lärare genom att göra vissa uppgifter som lärare tidigare gjort. Arbetet innebär bland annat administrativa och praktiska arbetsuppgifter, att vara ett stöd i och utanför klassrummet åt eleverna, att medverka vid olika aktiviteter samt verksamhetsplanering. Även kontakt och samarbete med föräldrar och lärare ingår i arbetsuppgifterna.

Man tittar på en ung pojke.
Foto: Fredrik Sandin Carlson.

Utbildning

Idag finns utbildning till lärarassistent på folkhögskolor och yrkeshögskolor. Innehåll och längd på utbildningen kan skilja sig åt mellan olika utbildningsanordnare. Flera av folkhögskolorna genomför utbildningen på ett år med 8 veckors praktik. Kommunal anser att det är viktigt med en enhetlig utbildning till lärarassistent, och att utbildningen ger en tydlig yrkesroll. 

Vad gör Kommunal?

Läs mer om Kommunals arbete inom branschen Förskola och skola.

Dela sidan