Foto: Kommunal

Stolt barnskötare

Tillsammans med personal på förskolan och föräldrar behöver vi skapa det nödvändiga politiska trycket för att öka bemanningen i barngrupperna. Här samlar vi tips och verktyg som du kan använda för att skapa förändring.

Verktygslåda för dig som vill påverka förskolan

Bemanningen på förskolan är i dag lägre än när finanskrisen slog till på 90-talet och mer än var fjärde barnskötare anser att bemanningen inom förskolan är så pass låg att den utgör en risk för barnen. Läs mer om vad du kan göra för att få till en förändring på arbetsplatsen eller som förälder.

Till dig som jobbar på förskola

Du och dina kollegor kan tillsammans få till en förändring på ett enkelt sätt.

Påverka din arbetsplats

Prata med dina kollegor

Känns det svårt så är det svårt. Du kommer att bli förvånad över hur många som upplever att det är utmanande på jobbet. Ta första steget, lyft på locket och prata ihop er.

Hitta gemenskap i sociala medier

Hitta en redan existerande grupp på Facebook eller WhatsApp för personer som jobbar i förskolan, eller starta en ny! Där kan ni diskutera, utbyta erfarenheter och prata om vad ni vill uppnå och hur. Ett exempel som många av er är bekanta med är Förskoleupproret som finns på Facebook. 

Rapportera tillbud

Vi behöver använda fackliga verktyg för att göra underbemanningen synlig. Är ni så få att ni inte kan genomföra den planerade verksamheten? Får ni inga vikarier när någon är borta? Skriv tillbud! Berätta om oönskade händelser som skulle kunna leda till ohälsa eller olyckor. Säg det innan det blir akut. 

Fler exempel på tillbud kan vara att du inte hann ta din rast, att ett barn skrek dig rakt i örat, att det var isigt på gården och du höll på att halka eller att det inte gick att få tag på några vikarier.

Läs mer om hur du rapporterar tillbud

Skriv en insändare

I Norge började det hela med förskolepersonalens berättelser. Fler behöver höra om de risker barnen utsätts för på grund av underbemanningen. Du kan skriva insändaren själv eller tillsammans med kollegorna och skicka in till er lokaltidning. Det behöver inte vara tidskrävande eller krångligt.

Mallar för insändare finns längre ner på den här sidan.

Använd era gemensamma stunder

Om du och dina kollegor har APT eller någon annan gemensam stund kan den nyttjas till att diskutera, rapportera tillbud, skapa eller gå med i facebookgrupper eller skriva insändare tillsammans.

Organisera er

Möjligheten att påverka på flera nivåer – mot beslutsfattare, mot arbetsgivare, mot samhället – ökar ju fler vi är som ställer krav.  Se till att du och dina kollegor organiserar er tillsammans - då har ni större möjlighet att förändra.

Att många är med i facket är också helt avgörande när facket och arbetsgivarna ska förhandla. Tipsa gärna dina kollegor om att bli medlemmar i Kommunal, om de inte redan är det.

Här kan du läsa mer om medlemskapet

Dela din berättelse!

Vad älskar du med att jobba som barnskötare? Vad skulle du vilja förändra på din arbetsplats? Dela din berättelse med oss och hjälp oss uppmärksamma fler på vilken tillgång du och dina kollegor är för vårt samhälle.

Till formuläret!

Till dig som är förälder till barn på förskola

Du som är förälder och har barn på förskola behövs också. Prata med personalen och kom ihåg att lägga ansvaret där det hör hemma. Vänd dig till din kommun eller förskolans ledning med synpunkter och frågor.

Här finns tips på hur du kan gå till väga. 

Påverka som förälder

Prata med andra föräldrar

Upplever du att du inte riktigt vet hur ditt barn haft det under dagen? Eller att personalen inte hinner med ordentligt och att aktiviteter uteblir? Upplever du att det är stressigt vid hämtning eller lämning på grund av kort om personal? Prata med en annan förälder! Du kommer att bli förvånad över hur många som känner och upplever som du.

Skapa en grupp i sociala kanaler

Skapa en föräldragrupp på Facebook eller WhatsApp och bjud in andra föräldrar från samma förskola eller de som bor i samma område. Här kan ni lyfta händelser, erfarenheter och diskutera hur och vad ni kan göra tillsammans för att känna er trygga med förskolan.

Prata med personalen

Om du tycker att det är något som inte fungerar bra – fråga personalen varför och vilka förutsättningar de har. Personalen välkomnar frågor som ger dem möjlighet att berätta. Här kommer tips på frågor du kan ställa utan att känna att du pressar personalen. 

 • Hur många vuxna är ni i barngruppen? Vilka roller har ni?
 • Händer det att ni är ensamma med flera barn? 
 • Hur gör ni när ni själva behöver gå på toa? 
 • Har ni haft vikarier inne idag? 
 • Händer det ofta att ni inte får in en vikarie när någon är sjuk? 
Skapa uppmärksamhet

Skriv insändare och kontakta media. Det är inte svårt, det handlar om att berätta hur det är. Längre ned på sidan finns en mall som du kan använda som underlag.

Kontakta de som är ansvariga för verksamheten

Det är de som fattar besluten som kan göra långsiktig skillnad för både barn och personal. Vänd dig till din kommun eller förskolans ledning. Frågor kan handla om allt möjligt, men nedan kommer några tips.

 • Vad har era förskolor för personaltäthet? Förekommer det ensamarbete?
 • Hur stora barngrupper har era förskolor? Hur förhåller de sig till Skolverkets riktmärken? (Skolverkets riktmärken är att det ska vara mellan 6-12 barn för ålder 1-3 och 9-15 barn för ålder 4-5.)
 • Hur jobbar ni med kompetensförsörjning? 
 • Hur gör ni om det finns barn som behöver extra stöd, vilken resurs tillsätts? Tar ni in extra resurs eller planeras det om utifrån befintlig personal? 
 • Hur stor andel av personalen har ett tryggt jobb (en tillsvidareanställning)? 
 • Finns det någon som har ansvaret för att det ska finnas vikarier? Hur jobbar ni för att det inte ständigt ska vara nya personer?

Mallar för insändare

Nedan finns mallar för insändare till tidningar och brev/mail till din kommun. Du kan använda texterna i sin helhet eller som inspiration, och komplettera med det du tycker behövs för att passa dig.

Jag vill ha möjlighet att se alla barn under min arbetsdag. Jag vill kunna känna när jag går hem att jag är stolt över arbetet jag gjort, hellre än att känna mig ledsen över allt det som inte blev som jag önskade eller hade visioner om. Så jag behöver fler kollegor!

Barnskötare

Vad vill Kommunal?

Kommunal vill att Skolverkets riktmärken för barngruppernas storlek ska bli lag och att det tas fram en lagstiftning av personaltätheten.

Kommunals krav:

 • I åldern 1–3 ska det få vara högst tre barn per heltidsanställd och högst tolv barn i barngruppen. 
 • I åldern 4–5 ska det få vara högst fem barn per heltidsanställd och högst 15 barn i barngruppen. 

Var fjärde barnskötare uppger att bemanningen i förskolan är så låg att den innebär risker för barnen minst en gång i veckan. Det framgår av Kommunals senaste medlemsundersökning. Enligt Skolverket ligger hela 48 procent av de åldersindelade barngrupperna i förskolan över riktmärket.

Totalt saknas fler än 37 500 barnskötare i Sverige för att leva upp till Kommunals bemanningskrav i förskolan.

Läget är oförsvarligt.

Läs mer i Kommunal rapport om underbemanning ’’Rätt bemanning och barngruppsstorlek – för en likvärdig skola’’

Linda Karlsson Sund är stolt barnskötare
Linda Karlsson Sund är stolt barnskötare
Inspiration: Fackliga framgångar i Norge

I Norge lyckades personalen i förskolan, tillsammans med föräldrarna, sätta bilden av underbemanning och stora barngrupper. Genom att visa på konsekvenserna fick man med sig allmänheten och satte tryck på beslutsfattarna att minska barngrupperna och öka bemanningen. 

Personalen gjorde det genom att gå ihop, organisera sig och höja sina röster. Det gjorde man genom att skapa facebookgrupper, söka upp kollegor från olika förskolor, skriva insändare på lokalnivå, prata ihop sig med föräldrar, osv. Man tog plats i samhällsdebatten. 

Debatten drevs ofta utifrån ett barnperspektiv och lyfte frågan om kvalitet i förskolan. Den definierades utifrån hög personaltäthet och små barngrupper. Därtill lyftes personalens kompetens och hur viktig kontinuerlig kompetensutveckling och tid för reflektion och utvärdering är. Saker som förutsätter en rimlig arbetsbörda och marginaler i verksamheten.

Trots kraftigt motstånd från framförallt de norska friskolornas intresseorganisationer lyckades medlemmarna hålla i och skapa den förändring som behövdes.

Idag innebär den norska bemanningsnormen att det per personal får vara max tre barn under 3 år och max sex barn i åldern 3-5 år. Och det har gett resultat i verkligheten – år 2017 levde bara 55 procent av förskolorna upp till normen. Men ett drygt år efter regleringen, i december 2020, var det 99 procent av förskolorna som levde upp till bemanningsnormen.

På vilken annan arbetsplats blir du bemött av kramar, trevliga kommentarer, teckningar mm när du kommer på morgonen eller när det är tid att gå hem? Tyvärr är grupperna för stora och det är inte alltid som man hinner med att ge alla barn det de behöver.

Barnskötare

Material till arbetsplatsen

Här hittar du olika affischer, insticksblad och en folder som du som barnskötare gärna får skriva ut och sätta upp eller dela ut på din arbetsplats. Om du behöver hjälp med utskrift kan du kontakta din sektion.

Kolla om en arbetsgivare har kollektivavtal

Vill du veta om en arbetsgivare har kollektivavtal? Eller är du förälder och vill kolla om det finns kollektivavtal på ditt barns förskola?

Med vår tjänst Kollkollen kan du snabbt och enkelt kontrollera om ett företag inom Kommunals avtalsområde har kollektivavtal. Skriv in namnet på arbetsgivaren så får du svar direkt. 

Ett kollektivavtal är en överenskommelse mellan en arbetsgivare och en facklig organisation. Kollektivavtalet ger dig som anställd en rad förmåner utöver det som står i lagen och det garanterar att det finns en schysst grund i din anställning som arbetsgivaren måste förhålla sig till. I avtalet regleras till exempel lön, semester, övertidsersättning, arbetstider och tjänstepension.

Läs mer om varför det är viktigt med kollektivavtal.

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar