Foto: Kommunal

Stolt barnskötare

Tillsammans med personal på förskolan och föräldrar behöver vi skapa det nödvändiga politiska trycket för att öka bemanningen i barngrupperna. Här samlar vi tips och verktyg som du kan använda för att skapa förändring.

Verktygslåda för dig som vill påverka förskolan

Trots växande barngrupper och växande oro att alla barn kanske inte får en trygg tillsyn är ni barnskötare kvar i yrket med kärlek och kompetens. Med stolthet. Tack! Läs mer om vad du kan göra för att få till en förändring på din arbetsplats.

Till dig som jobbar på förskola

Du och dina kollegor kan tillsammans få till en förändring på ett enkelt sätt

Påverka din arbetsplats

Känns det svårt så är det svårt. Du kommer att bli förvånad över hur många som upplever att det är utmanande på jobbet. Ta första steget, lyft på locket och prata ihop er.

Hitta en redan existerande grupp på Facebook eller WhatsApp för personer som jobbar i förskolan, eller starta en ny! Där kan ni diskutera, utbyta erfarenheter och prata om vad ni vill uppnå och hur. Ett exempel som många av er är bekanta med är Förskoleupproret som finns på Facebook. 

Vi behöver använda fackliga verktyg för att göra underbemanningen synlig. Är ni så få att ni inte kan genomföra den planerade verksamheten? Får ni inga vikarier när någon är borta? Skriv tillbud! Berätta om oönskade händelser som skulle kunna leda till ohälsa eller olyckor. Säg det innan det blir akut. 

Fler exempel på tillbud kan vara att du inte hann ta din rast, att ett barn skrek dig rakt i örat, att det var isigt på gården och du höll på att halka eller att det inte gick att få tag på några vikarier.

Läs mer om hur du rapporterar tillbud

I Norge började det hela med förskolepersonalens berättelser. Fler behöver höra om de risker barnen utsätts för på grund av underbemanningen. Du kan skriva insändaren själv eller tillsammans med kollegorna och skicka in till er lokaltidning. Det behöver inte vara tidskrävande eller krångligt.

Mallar för insändare finns längre ner på den här sidan.

Om du och dina kollegor har APT eller någon annan gemensam stund kan den nyttjas till att diskutera, rapportera tillbud, skapa eller gå med i facebookgrupper eller skriva insändare tillsammans.

Möjligheten att påverka på flera nivåer – mot beslutsfattare, mot arbetsgivare, mot samhället – ökar ju fler vi är som ställer krav.  Se till att du och dina kollegor organiserar er tillsammans - då har ni större möjlighet att förändra.

Att många är med i facket är också helt avgörande när facket och arbetsgivarna ska förhandla. Tipsa gärna dina kollegor om att bli medlemmar i Kommunal, om de inte redan är det.

Här kan du läsa mer om medlemskapet

Kommunal samlar in anonyma berättelser där du får chans att berätta hur du har det på jobbet. Du berättar varför du älskar ditt jobb, vad som ger dig glädje och vad som gör att du är kvar i yrket. Du berättar vad du vill förändra. Saknar du kollegor, pauser, vikarie när någon blir sjuk eller får du ont i magen av de stora barngrupperna? Vi vill höra dina åsikter och erfarenheter.

Dessa berättelser använder vi i sociala medier, debattartiklar osv. för att påverka politiker, beslutsfattare och samhället.

Du är självklart helt anonym.

Läs mer och skicka in din berättelse

Till dig som är förälder till barn på förskola

Du som är förälder och har barn på förskola behövs också. Prata med personalen och kom ihåg att lägga ansvaret där det hör hemma. Vänd dig till din kommun eller förskolans ledning med synpunkter och frågor.

Här finns tips på hur du kan gå till väga. 

Påverka som förälder

Upplever du att du inte riktigt vet hur ditt barn haft det under dagen? Eller att personalen inte hinner med ordentligt och att aktiviteter uteblir? Upplever du att det är stressigt vid hämtning eller lämning på grund av kort om personal? Prata med en annan förälder! Du kommer att bli förvånad över hur många som känner och upplever som du.

Skapa en föräldragrupp på Facebook eller WhatsApp och bjud in andra föräldrar från samma förskola eller de som bor i samma område. Här kan ni lyfta händelser, erfarenheter och diskutera hur och vad ni kan göra tillsammans för att känna er trygga med förskolan.

Om du tycker att det är något som inte fungerar bra – fråga personalen varför och vilka förutsättningar de har. Personalen välkomnar frågor som ger dem möjlighet att berätta. Här kommer tips på frågor du kan ställa utan att känna att du pressar personalen. 

 • Hur många vuxna är ni i barngruppen? Vilka roller har ni?
 • Händer det att ni är ensamma med flera barn? 
 • Hur gör ni när ni själva behöver gå på toa? 
 • Har ni haft vikarier inne idag? 
 • Händer det ofta att ni inte får in en vikarie när någon är sjuk? 

Skriv insändare och kontakta media. Det är inte svårt, det handlar om att berätta hur det är. Längre ned på sidan finns en mall som du kan använda som underlag.

Det är de som fattar besluten som kan göra långsiktig skillnad för både barn och personal. Vänd dig till din kommun eller förskolans ledning. Frågor kan handla om allt möjligt, men nedan kommer några tips.

 • Vad har era förskolor för personaltäthet? Förekommer det ensamarbete?
 • Hur stora barngrupper har era förskolor? Hur förhåller de sig till Skolverkets riktmärken? (Skolverkets riktmärken är att det ska vara mellan 6-12 barn för ålder 1-3 och 9-15 barn för ålder 4-5.)
 • Hur jobbar ni med kompetensförsörjning? 
 • Hur gör ni om det finns barn som behöver extra stöd, vilken resurs tillsätts? Tar ni in extra resurs eller planeras det om utifrån befintlig personal? 
 • Hur stor andel av personalen har ett tryggt jobb (en tillsvidareanställning)? 
 • Finns det någon som har ansvaret för att det ska finnas vikarier? Hur jobbar ni för att det inte ständigt ska vara nya personer?

Mallar för insändare

Nedan finns mallar för insändare till tidningar och brev/mail till din kommun. Du kan använda texterna i sin helhet eller som inspiration, och komplettera med det du tycker behövs för att passa dig.

Vad vill Kommunal?

Kommunal kräver att regeringen gör Skolverkets riktmärken för barngruppernas storlek till lag och att man inför lagstadgade krav på minimibemanning. Höj bemanningen i förskolan.

I Kommunals senaste medlemsundersökning uppgav mer än var fjärde barnskötare att bemanningen i förskolan är så låg att det innebär risker för barnen minst en gång i veckan.  De senaste siffrorna från Skolverket visar att nära hälften (48 procent) av de åldersindelade barngrupperna i förskolan är över riktmärket. 

Det här handlar inte om att man saknar tid till det lilla extra för barnen - det handlar om oron över att inte kunna tillgodose grundläggande behov som att få en blöja bytt i tid.

Läget är oförsvarligt. 

I Norge lyckades personalen i förskolan, tillsammans med föräldrarna, sätta bilden av underbemanning och stora barngrupper. Genom att visa på konsekvenserna fick man med sig allmänheten och satte tryck på beslutsfattarna att minska barngrupperna och öka bemanningen. 

Personalen gjorde det genom att gå ihop, organisera sig och höja sina röster. Det gjorde man genom att skapa facebookgrupper, söka upp kollegor från olika förskolor, skriva insändare på lokalnivå, prata ihop sig med föräldrar, osv. Man tog plats i samhällsdebatten. 

Debatten drevs ofta utifrån ett barnperspektiv och lyfte frågan om kvalitet i förskolan. Den definierades utifrån hög personaltäthet och små barngrupper. Därtill lyftes personalens kompetens och hur viktig kontinuerlig kompetensutveckling och tid för reflektion och utvärdering är. Saker som förutsätter en rimlig arbetsbörda och marginaler i verksamheten.

Trots kraftigt motstånd från framförallt de norska friskolornas intresseorganisationer lyckades medlemmarna hålla i och skapa den förändring som behövdes.

Idag innebär den norska bemanningsnormen att det per personal får vara max tre barn under 3 år och max sex barn i åldern 3-5 år. Och det har gett resultat i verkligheten – år 2017 levde bara 55 procent av förskolorna upp till normen. Men ett drygt år efter regleringen, i december 2020, var det 99 procent av förskolorna som levde upp till bemanningsnormen.

Vill du dela med dig av dina erfarenheter?

Vad älskar du med ditt jobb och vad skulle du vilja förändra? Dela din berättelse med oss och läs vad andra har skrivit! Du är självklart anonym.

Dela din berättelse!

Material till arbetsplatsen

Här hittar du olika affischer, insticksblad och en folder som du som barnskötare gärna får skriva ut och sätta upp eller dela ut på din arbetsplats. Om du behöver hjälp med utskrift kan du kontakta din sektion.

Kolla om en arbetsgivare har kollektivavtal

Vill du veta om en arbetsgivare har kollektivavtal? Eller är du förälder och vill kolla om det finns kollektivavtal på ditt barns förskola?

Med vår tjänst Kollkollen kan du snabbt och enkelt kontrollera om ett företag inom Kommunals avtalsområde har kollektivavtal. Skriv in namnet på arbetsgivaren så får du svar direkt. 

Ett kollektivavtal är en överenskommelse mellan en arbetsgivare och en facklig organisation. Kollektivavtalet ger dig som anställd en rad förmåner utöver det som står i lagen och det garanterar att det finns en schysst grund i din anställning som arbetsgivaren måste förhålla sig till. I avtalet regleras till exempel lön, semester, övertidsersättning, arbetstider och tjänstepension.

Läs mer om varför det är viktigt med kollektivavtal.

Dela sidan