Kollektivavtal

Ett kollektivavtal är en överenskommelse mellan en arbetsgivare och en facklig organisation. Kollektivavtalet ger dig som anställd en rad förmåner utöver det som står i lagen och det garanterar att det finns en schysst grund i din anställning som arbetsgivaren måste förhålla sig till. I avtalet regleras till exempel lön, semester, övertidsersättning, arbetstider och tjänstepension. Med kollektivavtal blir det ordning och reda och alla vet vad som gäller på jobbet.

Sex personer i olika typer av arbetskläder står bredvid varandra och ler in i kameran.
Foto: Kommunal

Varför är det viktigt med kollektivavtal?

Ett kollektivavtal är ett avtal mellan arbetsgivaren och facket. Här bestäms vad som gäller kring lön, semester, ledighet utöver lagstadgad semester, uppsägning, försäkringar, övertidsersättning och andra villkor som är viktiga för dig på jobbet. 

Förutom en bättre arbetsmiljö, lön, schyssta villkor och tydliga regler kring det som rör ditt arbete så avsätts också pengar till din tjänstepension. När Kommunal förhandlar fram nya avtal som reglerar löner och arbetsförhållanden kan du känna dig trygg. 

Kollektivavtalet sätter en lägsta nivå. Kollektivavtalet hindrar inte arbetsgivaren från att ge dig ännu bättre villkor än vad som står i kollektivavtalet. Till exempel högre lön eller fler semesterdagar. 

Arbetsgivare har mycket att vinna på att teckna kollektivavtal med facket. Ett kollektivavtal är en sorts kvalitetsstämpel som signalerar att det är en seriös arbetsgivare som följer spelreglerna på den svenska arbetsmarknaden. Det ökar arbetstagarens vilja att stanna kvar. Kollektivavtal bidrar till konkurrens på lika villkor utan risk att någon försöker öka sin vinst genom dåliga anställningsvillkor.

Kollektivavtal är grundläggande för den svenska modellen. I Sverige är det bara en del av arbetsvillkoren som styrs av lagar. Den största delen styrs av kollektivavtal. Detta sker genom att arbetsgivarorganisationer och fackföreningar kommer överens om vad som ska gälla på den svenska arbetsmarknaden. Båda parter ansvarar för att sätta löner, bestämma villkor och lösa problem som uppstår på arbetsplatserna. 

Kollektivavtal på jobbet betyder att:

Du garanteras schyssta arbetsvillkor

Du får en schysst lön och mer pengar när du är sjuk

Du får ersättning för övertid och OB

Du är försäkrad mot arbetsskador

Du har flera trygghetsförsäkringar

Du får extrapengar när du är föräldraledig

Du har rätt till löneförhandling

Du har möjlighet till bättre semesterförmåner

Du får lägre veckoarbetstid

Du kan påverka förläggning av din arbetstid

Centrala kollektivavtal

Det centrala kollektivavtalet förhandlas fram av Kommunal och den arbetsgivarorganisation som arbetsgivaren (förhoppningsvis) är medlem i, eller med enskild arbetsgivare. Det centrala kollektivavtalet lägger grunden till det lokala kollektivavtalet.

Lokala kollektivavtal

Mellan Kommunal och enskilda arbetsgivare finns lokala kollektivavtal. Där står det vad Kommunal och just den arbetsgivaren har kommit överens om. Det kan handla om fria arbetskläder, arbetstidsförläggning eller hur medlemmar kan vara med och påverka arbetsplatsen.  Eller andra viktiga frågor som är viktiga för medarbetarna hos just den arbetsgivaren.

Avtalsrörelse

Kollektivavtalen som Kommunal förhandlar fram tecknas för en tidsperiod. När avtalen börjar löpa ut ska de omförhandlas och det är det som kallas avtalsrörelse. Avtalsrörelse är en återkommande händelse och som medlem har du möjlighet att vara med och påverka ditt avtal. 

Just nu pågår Avtalsrörelse 2023 och Kommunal befinner sig i första fasen där arbetsgivaren och facket presenterar sina krav för varandra. Sedan börjar fas två som består av förhandlingar och som i sin tur ska resultera i den slutliga fasen som är ett nytt avtal för dig och dina kollegor.

Kollektivavtalets dag 17 mars

Att förhandla om innehållet i kollektivavtal är en viktig facklig aktivitet. Därför uppmärksammar Kommunal  Kollektivavtalets dag den 17 mars varje år.

Var hittar jag mitt kollektivavtal?

Är du osäker på vilket kollektivavtal som gäller för dig kan du fråga din arbetsgivare eller ringa Kommunal Direkt  010-442 70 00. Du kan även logga in på Mina sidor med Bank-ID för mer information om ditt kollektivavtal. 

Har din arbetsgivare kollektivavtal?

Det kan du enkelt ta reda på med vår tjänst Kollkollen. Skriv bara in namnet på arbetsgivaren så får du svar direkt. 

Kollkollen

Saknar din arbetsgivare kollektivavtal?

Om det inte finns något kollektivavtal så kan du missa viktiga förmåner som bland annat pengar till pensionen eller viktiga försäkringar.

Om din arbetsgivare inte har tecknat kollektivavtal med Kommunal kan ett första steg vara att kontakta din sektion. Tillsammans kan ni få din arbetsgivare att inse fördelarna med att ha kollektivavtal med Kommunal.

Avtalsförsäkringar

Hos arbetsgivare med kollektivavtal är arbetstagarna försäkrade i så kallade avtalsförsäkringar som kan ge ekonomisk ersättning vid olika livssituationer. Du måste själv anmäla om du vill ha ersättning från en avtalsförsäkring.

En viktig del av ditt försäkringsskydd

Värva en kollega och få presentkort

Har du en kollega som ännu inte är medlem? Tipsa eller påminn om att man som medlem i Kommunal får trygghet, yrkesutveckling och många bra medlemsförmåner. Det är när vi är många som vi kan göra mer! Just nu får du som värvar en kollega presentkort på 200kr.

Kategorier

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar