Bemanningen i förskolan låg – risk för olyckor ökar


Förskolans uppdrag har vuxit de senaste trettio åren, men personaltätheten har inte ökat. Varannan barngrupp är för stor, barnen i förskolan är yngre och vistelsetiderna har ökat. Detta har i sin tur lett till att belastningen på personalen ökat.

Bild på fyra små barn i korridor och en vuxen som sitter i bakgrunden.
Foto: Kommunal.

Bemanningen på förskolan är i dag lägre än när finanskrisen slog till på 90-talet och mer än var fjärde barnskötare anser att bemanningen inom förskolan är så pass låg att den utgör en risk för barnen, det slår Kommunal fast i rapporten "Rätt bemanning och barngruppsstorlek - för en likvärdig förskola". 

Kronisk underbemanning ökar olycksrisk

Trots att kraven på förskolan ökat på senare år har resurserna inte hängt med. Kommunal menar att detta har lett till en kronisk underbemanning som i förlängningen ökar risken för olyckor.  

- Rapporten visar en skrämmande verklighet. Välfärden lider av en kronisk underbemanning. Förskolans uppdrag har vuxit men resurserna har inte följt med. Det har lett till låg personaltäthet och nu ökar barngruppernas storlek igen, säger Malin Ragnegård, Kommunals förbundsordförande.  

Underbemanningen får som konsekvens att förskolan ofta inte kan leva upp till läroplanen. Exempelvis svarar 63 procent av barnskötarna att de undviker att planera aktiviteter på grund av bristande bemanning.   

Rapport: Rätt bemanning och barngruppsstorlek - för en likvärdig skola
Rapport: Rätt bemanning och barngruppsstorlek - för en likvärdig skola

Kommunal vill se lagstiftning

Kommunal vill att Skolverkets riktmärken för barngruppernas storlek ska bli lag. Kommunal vill också se en lagstiftning av personaltätheten. Kommunal vill att det för barn i åldern 1–3 ska vara högst tre barn per heltidsanställd och högst 12 barn i barngruppen. För barn i åldern 4–5 ska det vara högst fem barn per heltidsanställd och högst 15 barn i barngruppen.

Nu behöver lagstiftaren gå in och ställa krav. Barngrupperna måste bli mindre och personaltätheten måste bli högre.

Malin Ragnegård, Kommunals förbundsordförande.

- Sveriges kommuner har under lång tid visat att de inte klarar av att tillhandahålla en trygg och bra förskola. Nu behöver lagstiftaren gå in och ställa krav. Barngrupperna måste bli mindre och personaltätheten måste bli högre, säger Malin Ragnegård. 

Totalt saknas fler än 37 500 barnskötare i Sverige för att leva upp till Kommunals bemanningskrav i förskolan. 

Seminarium om rätt bemanning och barngrupsstorlek

Här kan du se det inspelade seminariet från lanseringen av rapporten "Rätt bemanning och mindre barngruppsstorlek - för en likvärdig förskola". Medverkande är: 

  • Malin Ragnegård, förbundsordförande, Kommunal
  • Sepideh Westerberg, utredare, Kommunal
  • Fredrik Malm (L), riksdagsledamot 
  • Tomas Selin (C), kommunalråd, Huddinge
  • Emilia Bjuggren (S), skolborgarråd, Stockholm
  • Johan Enfeldt, utredare, LO
  • Per Kornhall, skoldebattör
Seminarium: Rätt bemanning och barngruppsstorlek i förskolan
Seminarium: Rätt bemanning och barngruppsstorlek i förskolan

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar