Så sätts lönerna för medlemmarna i Kommunal

Lönerna bestäms i förhandlingar om kollektivavtal mellan fackförbund och arbetsgivarorganisationer. Kommunal har en tydlig lönepolitik som ligger till grund för förhandlingarna och alla andra aktiviteter som handlar om medlemmarnas löner.

Staten lägger sig inte i förhandlingarna om kollektivavtal, utan låter parterna – fackförbund och arbetsgivarorganisationer – göra upp om vilka löner och villkor som ska gälla.

Kommunal har omkring 70 olika centrala kollektivavtal med flera olika arbetsgivarorganisationer, där Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är den största.

Efter centrala förhandlingar väntar lokala

När de centrala kollektivavtalen är klara börjar det lokala lönearbetet. Då blir det nya förhandlingar mellan Kommunal och arbetsgivaren lokalt, till exempel hos en kommun eller ett företag.

Det lokala kollektivavtalet får aldrig bli sämre än det centrala kollektivavtalet.

Kommunal försöker genom lokala förhandlingar få ut ytterligare pengar till löner och andra fördelar från arbetsgivaren. Det är arbetsgivarna lokalt som sätter lönerna.

Lönesystemet avgör hur lönepåslagen fördelas

Hur lönepåslagen fördelas mellan de anställda ser olika ut beroende på vilket lönesystem som tillämpas på arbetsplatsen. Ta reda på vilket system som gäller där du jobbar. Det finns tre vanliga modeller:

  • Fördelningssystem - den vanligaste lönemodellen. Den bygger på samband mellan arbetsinsats, yrkesutveckling och den faktiska lönen. Kräver lokala kollektivavtal om hur lönefördelningen ska gå till, inklusive struktur och tidplan. Generella regler och tydliga kriterier är nödvändiga för att systemet ska fungera.
  • Befattningslönesystem - Lönen vid anställning bygger på olika lönenivåer utifrån utbildningsbakgrund och erfarenhet. Lönen ska öka i takt med att du som medlem utvecklas i ditt arbete. Så fort kraven uppfylls ska lönen upp! Ska även innehålla individuella eller rörliga delar som inte ska tas ur den gemensamma lönepotten. Modellen bygger på att medlemmarna är delaktiga när systemet utvecklas.
  • Tarifflönesystem – lönen höjs enligt en tabell som bestäms i centrala förhandlingar. Förekommer till exempel bland skorstensfejare, vissa bussförare, medlemmar inom jordbruk och hästbranschen.

Har din arbetsgivare inget kollektivavtal med Kommunal?

Då kan du gå miste om trygghet i form av avtalade försäkringar och andra viktiga fackliga framgångar.

Kontakta din sektion eller Kommunal Direkt så hjälps vi åt att få arbetsgivaren att skriva kollektivavtal.

Kategorier

Dela sidan