Så sätts lönerna för medlemmarna i Kommunal

Lönerna bestäms i förhandlingar om kollektivavtal mellan fackförbund och arbetsgivarorganisationer. Kommunal har en tydlig lönepolitik som ligger till grund för förhandlingarna och alla andra aktiviteter som handlar om medlemmarnas löner. Din insats på jobbet ska påverka vilken lön du får. Om du skaffat ny erfarenhet, nya arbetsuppgifter eller utvecklat dig inom yrket ska du också få högre lön.

Man och kvinna i möte.
Foto: Kommunal

Staten lägger sig inte i förhandlingarna om kollektivavtal, utan låter parterna – fackförbund och arbetsgivarorganisationer – göra upp om vilka löner och villkor som ska gälla. Det kallas "den svenska modellen".

Kommunal har omkring 70 olika centrala kollektivavtal med flera olika arbetsgivarorganisationer, där Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är den största.

Påverka din egen lön

Exakt hur lönesättningen ser ut för ditt jobb står i kollektivavtalet. Läs ditt kollektivavtal, så har du koll på om du får rätt lön. Om din arbetsplats har ett arbetsplatsombud, så prata med ombudet.

Om det saknas arbetsplatsombud eller kollektivavtal på ditt jobb, kontakta närmaste sektion. De kan hjälpa dig.

Lär dig mer om kollektivavtal och vad som står i det kollektivavtal som gäller för din anställning. På Mina sidor kan du hitta ditt kollektivavtal

Lär dig tolka ditt lönebesked så att du kan kontrollera att allt stämmer.

Är det dags för lönesamtal, är det bra att förbereda ditt lönesamtal på bästa sätt.

Kontakta Kommunal

Du som är medlem i Kommunal kan även kontakta din sektion eller Kommunal Direkt för att få råd och stöd, eller fråga vad en bra lön är för någon i ditt yrke, med din erfarenhet. Sektionen kan undersöka om du gått miste om lönepengar du har rätt till. Om du fått fel lön kan sektionen hjälpa dig att få rätt lön. 

Så förhandlar Kommunal kollektivavtal

Om du inte är nöjd med hur kollektivavtalet ser ut, har du möjlighet påverka ditt avtal. Inför varje avtalsrörelse samlar Kommunal in avtalsförslag från medlemmarna. Alla medlemmar kan påverka avtalen. 

Så här gör du för att lämna ditt avtalsförslag

När de centrala kollektivavtalen - som förhandlas fram under en avtalsrörelse - är klara börjar det lokala lönearbetet. Då blir det nya förhandlingar mellan Kommunal och arbetsgivaren lokalt, till exempel hos en kommun eller ett företag.

Det lokala kollektivavtalet får aldrig bli sämre än det centrala kollektivavtalet.

Kommunal försöker genom lokala förhandlingar få ut ytterligare pengar till löner och andra fördelar från arbetsgivaren. Det är arbetsgivarna lokalt som sätter lönerna.

Lönesystemet avgör hur lönepåslagen fördelas

Hur lönepåslagen fördelas mellan de anställda ser olika ut beroende på vilket lönesystem som tillämpas på arbetsplatsen. Ta reda på vilket system som gäller där du jobbar. Det finns tre vanliga modeller:

  • Fördelningssystem - den vanligaste lönemodellen. Den bygger på samband mellan arbetsinsats, yrkesutveckling och den faktiska lönen. Kräver lokala kollektivavtal om hur lönefördelningen ska gå till, inklusive struktur och tidplan. Generella regler och tydliga kriterier är nödvändiga för att systemet ska fungera.
  • Befattningslönesystem - Lönen vid anställning bygger på olika lönenivåer utifrån utbildningsbakgrund och erfarenhet. Lönen ska öka i takt med att du som medlem utvecklas i ditt arbete. Så fort kraven uppfylls ska lönen upp! Ska även innehålla individuella eller rörliga delar som inte ska tas ur den gemensamma lönepotten. Modellen bygger på att medlemmarna är delaktiga när systemet utvecklas.
  • Tarifflönesystem – lönen höjs enligt en tabell som bestäms i centrala förhandlingar. Förekommer till exempel bland skorstensfejare, vissa bussförare, medlemmar inom jordbruk och hästbranschen.

Har din arbetsgivare inget kollektivavtal med Kommunal?

Då kan du gå miste om trygghet i form av avtalade försäkringar och andra viktiga fackliga framgångar.

Kontakta din sektion eller Kommunal Direkt så hjälps vi åt att få arbetsgivaren att skriva kollektivavtal.

Kategorier

Dela sidan