Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Kommunals lönepolitik

Det är mycket som förenar medlemmarna i Kommunal när det gäller lön. Därför har Kommunal en lönepolitik, en gemensam tydlig linje, som gäller för alla. Den visar vilka mål Kommunal har för alla förhandlingar och andra aktiviteter som rör lön.

Lön är pengarna vi ska leva på, men lön innebär mycket mer än så. I lönen ingår förutom pengar du får i lönekuvertet även pensionsavsättning om din arbetsgivare har kollektivavtal. För många av medlemmarna i Kommunal är lönen beroende av hur arbetet och verksamheten värderas.

Det är mycket som påverkar lönerna. Förutsättningarna är olika beroende på yrke, bransch och verksamhet. Målen för Kommunals lönepolitik är att du får yrkesutveckling, löneutveckling och rätt lön.

Lönepolitiken är antagen av Kommunals kongress.

Tre mål med Kommunals lönepolitik

1. Yrkesutveckling

  • Skillnader i lön ska i första hand bero på skillnader i de krav arbetet innebär.
  • Nya eller utvecklade arbetsuppgifter som ställer högre krav på kunskap, ansvar, skicklighet och ansträngning ska ge högre lön.
  • Individuell yrkesutveckling, personliga kvalifikationer, yrkesskicklighet och resultat ska ge högre lön.

2. Löneutveckling

  • Bra löneutveckling i förhållande till andra grupper. Löneökningar som är högre än prisökningarna.

3. Rätt lön

  • Rätt nivå på lönen i förhållande till andra grupper och till andra som gör liknande jobb.

Höj lönerna i kvinnodominerade branscher

För många av Kommunals medlemmar är lönen beroende av hur politiker värderar arbetsuppgifterna. Därför är frågan om lön också politisk. Opinionsbildning för att skapa stöd för jämställda löner är ett annat sätt att försöka höja lönerna i kvinnodominerade branscher.

Lönerna påverkas i hög grad av hur arbeten inom industrin värderas. Industrins löner sätter nivån för löneökningarna även inom andra avtalsområden, som till exempel Kommunals. Det påverkar förutsättningarna för att få upp lönerna i kvinnodominerade branscher.

Det finns manslöner och kvinnolöner i Sverige. Kvinnor tjänar ungefär 86 procent av vad män tjänar för likvärdigt arbete. Under en livstid tjänar en kvinna i snitt 3,6 miljoner kronor mindre än en man. Konsekvenserna av dessa ojämställda löner är tydlig. Kvinnor får sämre ekonomi och mycket lägre pension än män.

Det är inte ok! Den här värdediskrimineringen av arbete i kvinnodominerade branscher försöker Kommunal få bort på många olika sätt.

Kategorier

Lön