Kommunals lönepolitik

Lön är priset på arbete och pengarna vi ska leva på. Din lön består av flera delar: en grundlön, fasta och rörliga ersättningar så som OB-ersättning, övertidsersättning, jourersättning med mera. Har din arbetsgivare kollektivavtal ingår avsättningar till pensionen varje månad.

Plånbok med pengar
Foto: Scanidav/Joner

Syftet med Kommunals lönepolitik är att det ska finnas en gemensam linje i lönepolitiken, oavsett avtal. Den slår fast målsättningar som ska vara vägledande för alla förhandlingar och andra aktiviteter som rör lön.

Lönepolitiken är antagen av Kommunals kongress. 

Tre övergripande mål med Kommunals lönepolitik

1. Yrkesutveckling

  • Skillnader i lön ska i första hand bero på skillnader i de krav som ställs på arbetet.
  • Nya eller utvecklade arbetsuppgifter som ställer högre krav på kunskap, ansvar, skicklighet och ansträngning ska ge högre lön.
  • Individuell yrkesutveckling, personliga kvalifikationer, yrkesskicklighet och resultat ska ge högre lön.

2. Löneutveckling

Bra löneutveckling i förhållande till andra grupper. Löneökningar som är högre än prisökningarna.

3. Rätt lön

Rätt nivå på lönen i förhållande till andra grupper och till andra som gör liknande jobb.

Höj lönerna i kvinnodominerade branscher

Kvinnor tjänar i genomsnitt ungefär 90 procent av vad män tjänar. Det innebär att en genomsnittlig kvinna tjänar 3,6 miljoner kronor mindre än en man under ett yrkesliv. Konsekvenserna av de ojämställda lönerna är tydliga: kvinnor får en sämre privatekonomi och mycket lägre pension än män.

Det är inte acceptabelt! Att komma till rätta med värdediskrimineringen av arbete i kvinnodominerade branscher är något som Kommunal arbetar med dagligen.

För många av Kommunals medlemmar är lönen beroende av hur politiker värderar arbetsuppgifterna. Därför är frågan om lön också politisk. Opinionsbildning för att skapa stöd för jämställda löner är ett annat sätt att försöka höja lönerna i kvinnodominerade branscher.

Lönerna påverkas i hög grad av hur arbeten inom industrin värderas. Industrins löner sätter nivån för löneökningarna även inom andra avtalsområden, som till exempel Kommunals. Det påverkar förutsättningarna för att få upp lönerna i kvinnodominerade branscher.

Kategorier

Dela sidan