Kommunals lönepolitik

Lön är priset på arbete och pengarna vi ska leva på. Din lön består av flera delar: en grundlön, fasta och rörliga ersättningar så som OB-ersättning, övertidsersättning, jourersättning med mera. Har din arbetsgivare kollektivavtal ingår avsättningar till pensionen varje månad.

Plånbok med pengar
Foto: Scanidav/Joner

Syftet med Kommunals lönepolitik är att det ska finnas en gemensam linje i lönepolitiken, oavsett avtal. Den slår fast målsättningar som ska vara vägledande för alla förhandlingar och andra aktiviteter som rör lön.

Kommunals nuvarande lönepolitik antogs av kongressen 2022.

Kommunals lönepolitik har tre målsättningar:

1. Hög köpkraft – en lön att leva, inte bara överleva, på

2. Bra reallöneutveckling – en lön som utvecklas genom hela arbetslivet

3. Rättvisa relativlöner – lika lön för likvärdigt arbete

Kategorier

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar