Den svenska modellen

I Sverige har vi ett unikt sätt att styra över löner och anställningsvillkor. Det gör vi genom "den svenska modellen." Den innebär att det är arbetsgivarnas organisationer och fackföreningarna som gemensamt förhandlar om löner och anställningsvillkor. Tanken är att staten inte ska blanda sig i de här frågorna genom lagar.

Det här är den svenska modellen

Det finns ingen svensk lag som bestämmer över din lön och dina ersättningar. Utöver lön och ersättning är dina anställningsvillkor viktiga. När det gäller anställningsvillkor finns det visserligen lagar som styr. De lagarna bestämmer bland annat anställningsskydd, arbetstid, semester och annan ledighet. Men genom kollektivavtal kan reglerna om anställningsvillkor bli ännu bättre för dig. 

Det är Kommunal och andra fackföreningar som tillsammans med arbetsgivarnas organisationer tecknar kollektivavtal, utan inblandning av staten. I kollektivavtalet du tillhör framgår vad som gäller kring lön, ersättningar och ofta även anställningsvillkor utöver det som står i lagen. 

Den svenska modellen
Den svenska modellen

Därför fungerar den svenska modellen

Här och i de andra nordiska länderna är arbetsmarknadens parter - alltså arbetsgivarna och medlemmarna i fackföreningarna - starka. Många av arbetstagarna är medlemmar i facket. Om färre arbetstagare väljer att bli medlemmar i facket kan inte fackförbunden sägas representera dem och den svenska modellen skulle kunna falla.

Kommunal och andra fackföreningar har en viktig roll

Facken har en mycket viktig roll i något som kallas "den svenska modellen". Det innebär att det är arbetsgivarnas organisationer och fackföreningarna som gemensamt förhandlar om vad som gäller kring löner, ersättningar och anställningsvillkor. 

Utan facken finns det ingen som kontrollerar att arbetsgivarna följer reglerna i kollektivavtalen och lagarna. Utan facken vore det fritt fram för arbetsgivarna att bestämma löner och andra anställningsvillkor helt själva. 

Den svenska modellens tre stöttepelare

Fackföreningarna och arbetsgivarna

De förhandlar fram löner och andra anställningsvillkor som ska gälla genom så kallade kollektivavtal. kollektivavtalen är ett starkt stöd för lagstiftningen. Tanken är att överenskommelsen mellan fack och arbetsgivare ska ske utan att staten behöver blanda sig i. Det hela bygger på att problemen som uppstår kan lösas i samförstånd. Parterna enas att inte strejka eller stänga ute någon från arbetet så kallad arbetsfred. Det ska vara tydligt vilken lön och vilka andra anställningsvillkor som gäller. Ordning och reda för alla helt enkelt.

Politiken

Våra folkvalda politiker stiftar lagar och förordningar för att skapa ett hållbart arbetsliv. Lagen om anställningsskydd, arbetsmiljölagen, medbestämmandelagen och maxtaxa är fyra exempel på politiska beslut som alla tre stöttar den svenska modellen . Fast allra mest kända är nog socialförsäkringarna med den allmänna pensionen, föräldraförsäkringen, sjukförsäkringen och a-kassan.

Den generella välfärden

Med välfärd menar vi det skyddsnät som ska fånga upp det vi vet händer, till exempel att folk får barn och blir äldre. När välfärden fungerar och håller hög kvalitet kan resten av Sverige jobba på och växa tryggt.

I Sverige har den svenska modellen funnits sedan 1938 då det första kollektivavtalet tecknades av LO och Svenska Arbetsgivarföreningen, SAF, i Saltsjöbaden.

Den svenska modellen ifrågasatt

2010 klubbade den svenska riksdagen igenom den så kallade lavallagen som bestämmer hur utländsk arbetskraft ska behandlas i Sverige. Lagen kom till efter det att EG-domstolen slagit fast att fackförbundet Byggnads blockad av ett lettiskt skolbygge i Vaxholm stred mot EU-rätten. Byggnads hade menat att de lettiska byggarbetarna skulle ha lön enligt svenskt kollektivavtal när de jobbade i Sverige, annars var det fråga om lönedumpning.  Meningarna går isär om hur lavallagen förhåller sig till den svenska modellen och till EU:s utstationeringsdirektiv. 

Så fungerar en avtalsrörelse

En avtalsrörelse innebär att flera förhandlingar om nya kollektivavtal pågår samtidigt. Det är fackförbunden och arbetsgivarnas organisationer som förhandlar om vilka löner och villkor som ska gälla på arbetsplatsen. 

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar