Vad är ett lönebesked?

Varje gång du får lön ska du få ett lönebesked. Det här ska finnas med på ditt lönebesked:

  • Vilken period gäller den här lönen? (till exempel oktober 2021)
  • Hur många timmar har du arbetat?
  • Vilken lön har du fått?
  • Hur mycket OB-tillägg och övertidsersättning har du fått?
  • Hur mycket semesterersättning får du?
  • Hur mycket har dragits av i skatt?
  • Har arbetsgivaren gjort några andra avdrag? I så fall hur mycket och för vad?

Du kan få lönebeskedet antingen på papper eller elektroniskt. 

Dela sidan