Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Rapporter

Här hittar du rapporter från Kommunals utredare. Du kan bläddra igenom hela listan nedan, eller sortera på bransch eller ämnesområde.

Barn i skilda världar - ny undersökning av Kommunal visar på ojämlik förskola

Olika öppettider hos förskolan beroende på driftsform och otydliga kösystem ökar risken att klyftor skapas mellan barn. Det är några av slutsatserna i rapporten ”Skilda världar - en jämförelse mellan kommunalt driven, ideellt driven och bolagsdriven barnomsorg”.

Stor minskning av undersköterskor riskerar ge sämre kvalitet i sjukvården

Sedan 1990-talet har antalet undersköterskor i Sverige minskat med 25 procent, visar Kommunals medlemsstatistik. Trots att det är denna yrkesgrupp som är utbildad för den patientnära omvårdnaden. Konsekvensen blir en försämrad kvalitet i sjukvården. Det visar Kommunals rapport ”Framtidens sjukvård kräver patientnära proffs”.

Stor ökning av otrygga anställningar

Visstid på livstid. Så känns det troligen för många som arbetar inom Kommunals organisationsområden. Visstidsanställningarna ökar både till antal och andel och även om det går att få en tillsvidareanställning tar det många år.

Ledarskap i äldreomsorgen

Över hälften av cheferna i äldreomsorgen anser att de har alltför många underställda för att kunna utöva ett bra ledarskap. En tredjedel av de anställda har inte haft ett medarbetarsamtal det senaste året. Det visar två undersökningar om ledarskapets betydelse för kvaliteten i äldreomsorgen som Kommunal och Vision presenterar i en gemensam rapport.

Kategorier

Äldreomsorg

Stress och låg bemanning i äldreomsorgen

Hur mår medlemmarna i Kommunal som arbetar i äldreomsorgen? Har de chans till yrkesutveckling? Ser de sitt arbete som ett framtidsyrke? Det är några av frågorna som Kommunal ställt till medlemmar i branschen och som sammanställs i rapporten ”Stress och låg bemanning i äldreomsorgen”.

Sämre villkor för utlandsfödda i äldreomsorgen

Utlandsfödda som arbetar inom äldreomsorgen har oftare otrygga anställningar än de som är födda i Sverige. Bland medlemmar med omsorgsutbildning är det dubbelt så vanligt, visar en undersökning bland medlemmarna i Kommunal. Med en ökande andel utlandsfödda anställda i välfärden får den fackliga kampen en ytterligare dimension – utöver den könssegregerade även den etniska.

Kategorier

Äldreomsorg
Kommunals ordförande Annelie Nordström som man

Byt lön – dags för jämställda löner

Kommunals rapport "Byt lön: Dags för jämställda löner" visar att kvinnor i genomsnitt tjänar 86 procent av vad män gör, vilket är på samma nivå som för drygt 20 år sedan. Det innebär 4 400 kronor mindre i månaden*), eller 52 800 kronor per år. För att ändra på detta har Kommunals ordförande Annelie Nordström tagit fram en serie handfasta tips för hur kvinnor kan höja sina löner.

Kategorier

Diskriminering
Undersköterskor samtalar

Rapport: Rätt lön - Kommunals lönepolitik 2013

Kommunals arbete för att åstadkomma bättre lönevillkor för våra medlemmar pågår ständigt. Samhället förändras över tid, så gör även synen på, och villkoren för att arbeta. Även Kommunals arbete för medlemmarnas löner påverkas av rådande samhällstendenser, men grunden i arbetet för bättre löner är idén om den solidariska lönepolitiken som ska komma alla medlemmar till del.

Vårdens kvalitet äventyras av för lite tid och resurser

Scheman som inte går ihop gör att hemtjänstpersonalen inte får tillräckligt med tid hos vårdtagarna och vårdens kvalitet blir lidande. Det beror delvis på att biståndshandläggarna i ledet före pressas av att hålla kommunernas utgifter nere. Kommunal och Akademikerförbundet SSR presenterar i en gemensam rapport ett antal förslag för att förbättra arbetsvillkoren och vårdkvaliteten i äldreomsorgen.

Kategorier

Äldreomsorg

Villkoren för de anställda blev inte bättre i privat äldreomsorg

Lönerna är lägre och anställningsvillkoren sämre i privat än i kommunalt driven äldreomsorg. De anställda i privat vinstdriven äldreomsorg är mindre nöjda och känner inte större delaktighet och inflytande över sitt arbete än anställda i kommunalt driven äldreomsorg. Detta är några av slutsatserna i Kommunals rapport ”Så mycket bättre?”.

Pages