Hoppa över menyn och gå direkt till innehållet

Rapporter

Här hittar du rapporter från Kommunals utredare. Du kan bläddra igenom hela listan nedan, eller sortera på bransch eller ämnesområde.

Sämre villkor för utlandsfödda i äldreomsorgen

Utlandsfödda som arbetar inom äldreomsorgen har oftare otrygga anställningar än de som är födda i Sverige. Bland medlemmar med omsorgsutbildning är det dubbelt så vanligt, visar en undersökning bland medlemmarna i Kommunal. Med en ökande andel utlandsfödda anställda i välfärden får den fackliga kampen en ytterligare dimension – utöver den könssegregerade även den etniska.

Kategorier

Äldreomsorg
Kommunals ordförande Annelie Nordström som man

Byt lön – dags för jämställda löner

Kommunals rapport "Byt lön: Dags för jämställda löner" visar att kvinnor i genomsnitt tjänar 86 procent av vad män gör, vilket är på samma nivå som för drygt 20 år sedan. Det innebär 4 400 kronor mindre i månaden*), eller 52 800 kronor per år. För att ändra på detta har Kommunals ordförande Annelie Nordström tagit fram en serie handfasta tips för hur kvinnor kan höja sina löner.

Kategorier

Diskriminering
Undersköterskor samtalar

Rapport: Rätt lön - Kommunals lönepolitik 2013

Kommunals arbete för att åstadkomma bättre lönevillkor för våra medlemmar pågår ständigt. Samhället förändras över tid, så gör även synen på, och villkoren för att arbeta. Även Kommunals arbete för medlemmarnas löner påverkas av rådande samhällstendenser, men grunden i arbetet för bättre löner är idén om den solidariska lönepolitiken som ska komma alla medlemmar till del.

Vårdens kvalitet äventyras av för lite tid och resurser

Scheman som inte går ihop gör att hemtjänstpersonalen inte får tillräckligt med tid hos vårdtagarna och vårdens kvalitet blir lidande. Det beror delvis på att biståndshandläggarna i ledet före pressas av att hålla kommunernas utgifter nere. Kommunal och Akademikerförbundet SSR presenterar i en gemensam rapport ett antal förslag för att förbättra arbetsvillkoren och vårdkvaliteten i äldreomsorgen.

Kategorier

Äldreomsorg

Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd

En god omsorg av barn och äldre är en förutsättning för en fungerande arbetsmarknad. Bara genom möjligheten att förena förvärvsarbete med barn eller gamla föräldrar, kan vi uppnå en samhällsekonomi med ett högt antal arbetade timmar och ett tillräckligt arbetsutbud.

Ofrivilliga och obetalda håltimmar för 100 000 inom välfärden

Drygt 100 000 av Kommunals medlemmar arbetar delade turer, det vill säga i arbetspass med ofrivilliga och obetalda håltimmar. Inom äldreomsorgen har hälften av medlemmarna under sådana arbetsvillkor.

Kategorier

Äldreomsorg

”Har någon sett Matilda?” – rapport om fritidshemmen

Nedskärningarna av fritidshemmens resurser har varit stora under de senaste trettio åren. Barngrupperna har ökat mycket i storlek, idag är det nästan tre gånger så många barn per vuxen som 1980. Många föräldrar oro för barnen när de är på fritids. Det framgår av Kommunals rapport ”Har någon sett Matilda?”

"Alla andra hämtar tidigt"

Hälften av alla föräldrar känner sig pressade att hämta tidigt på förskolan. Nästan en tredjedel uppger att de inte kan jobba heltid på grund av öppettiderna inom barnomsorgen. - Om utvecklingen fortsätter är det ett hot mot ett jämställt föräldraskap och arbetsliv, säger Kommunals ordförande Annelie Nordström.

Pages