Oro att ta på allvar - välfärdsarbetarnas syn på sin pension


Sju av tio känner oro inför att pensionen inte kommer att räcka eller att inte orka arbeta fram till pensionsåldern. Det visar Kommunals nya rapport om hur medlemmar inom äldreomsorgen och i förskolan ser på sin pension.

Närbild på en kvinnas händer som ligger i hennes knä. Fingrarna är sammanflätade.
Foto: Plattform

Frågan om de sämst ställda pensionärernas ekonomi har under den senaste tiden fått mycket uppmärksamhet. Samtidigt som de får en välbehövlig höjning av pensionen, så kvarstår till stor del de problem de en gång mötte på arbetsmarknaden och som är roten till den situation de idag befinner sig i. Dessa problem utgör hinder även för den som arbetar i välfärden idag och de behöver åtgärdas.

Syftet med rapporten är att redogöra för hur medlemmar inom äldreomsorgen och i förskolan ser på sin pension. Mer specifikt ligger fokus på dessa frågeställningar:

Hur stor oro känner du inför att pensionen inte kommer att räcka?

Hur orolig är du att inte orka arbeta fram till den lagstadgade pensionsåldern?

Underlaget är hämtat ifrån Kommunals medlemsundersökning från 2021 som innehåller information om hur medlemmar inom äldreomsorgen och förskolan svarat inom ett stort antal områden som handlar om deras situation på arbetsplatsen och i vardagen.

Rapportens resultat i korthet:

  • Sju av tio känner oro inför att pensionen inte kommer att räcka eller att inte orka arbeta fram till pensionsåldern.
  • I den yngsta åldersgruppen, 18–29 år, uttrycker sex av tio oro för att inte orka arbeta fram till pensionen och 65 procent i samma åldersgrupp oroar sig för att pensionen inte kommer att räcka.
  • Medlemmar som uppger att de dagligen är kroppsligt och/eller psykiskt trötta efter en arbetsdag har ökad risk att oroa sig för att inte orka arbeta fram till pensionen.

Kommunals förslag:

  • Inför Britt-Marie pension – en möjlighet för den med ett mycket långt arbetsliv bakom sig att gå i förtida pension innan kroppen tar slut. Regeringens förslag om trygghetspension genom lättnader i sjukersättningen och Britt-Marie pension blir två viktiga ventiler för medlemmarna.
  • Inför bindande nationella bemanningsriktlinjer kring personaltäthet och utbildning inom äldreomsorgen. Det ger bättre förutsättningar att orka ett långt arbetsliv. Dessutom ger ökad anställningstrygghet och rätt till heltid bättre förutsättningar inför intjänandet till pensionen.
  • Öka bemanningen i förskolan – det behövs för att kompensera för barnens ökade vistelsetider.
  • Högre löner – för att medlemmarna ska få bättre förutsättningar att få en bättre pension är det viktigt att de förutom heltidsarbete och tryggare anställningar även får en bättre löneutveckling

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar