Personalen lämnar äldreomsorgen


Personalen i äldreomsorgen upplever att arbetet är för fysiskt och psykiskt påfrestande, allt fler väljer därför att lämna. Det visar en ny undersökning som Kommunal presenterar i rapporten "Personal som lämnar"

Kvinna i vård-arbetskläder i ett kök.
Foto: Kommunal.

Färre än hälften av medlemmarna i Kommunal som arbetar i äldreomsorgen vill stanna kvar i yrket – endast 46 procent uppger att de vill vara kvar i yrket om tre år. 2017 var andelen 60 procent och 2012 76 procent.

Andelen har alltså fallit med nästan 25 procent på fyra år och 40 procent sedan 2012. Kommunal varnar nu för en massflykt från äldreomsorgen.

- Att så många inte längre orkar jobba i den svenska välfärden är ett stort underbetyg för alla politiker vi haft de senaste decennierna. En kronisk underbemanning, låga löner, dåliga arbetsvillkor och en urusel arbetsmiljö är på väg att leda till en stor massflykt från svensk välfärd, säger Malin Ragnegård, ordförande för Kommunal.

En kronisk underbemanning, låga löner, dåliga arbetsvillkor och en urusel arbetsmiljö är på väg att leda till en stor massflykt från svensk välfärd.

Malin Ragnegård, ordförande Kommunal.

Rapporten som Kommunal tagit fram visar att de vanligaste orsakerna till att personalen vill lämna är att arbetet är för psykiskt påfrestande och fysiskt ansträngande, men även att personalen inte känner att de kan tillgodose de äldres individuella behov samt att möjligheten för vila och återhämtning är dålig. 

Psykisk trötthet största orsaken

- Man ska inte bara överleva på sitt jobb, man ska även kunna leva. Denna rapport vittnar att många inte kan det. Både för att lönerna är för låga och för att påfrestningarna är för höga. Den kroniska underbemanningen är den stora orsaken till att det ser ut som det gör. Det behövs fler kompetenta välfärdsarbetare, inte färre, säger Malin Ragnegård.

Psykisk trötthet är den faktor som har störst påverkan på viljan att lämna. Bland dem som dagligen upplever sig psykiskt trötta, 37 procent av alla svarande, vill bara 27 procent stanna kvar i yrket. Fyra av tio uppger att de är fysiskt trötta varje dag och nästan åtta av tio dagligen eller några gånger i veckan. 

Personalen lämnar äldreomsorgen
Personalen lämnar äldreomsorgen

Dela sidan

Kontakta Kommunal

Har du frågor om medlemskap eller behöver du hjälp i något som rör ditt arbetsliv? Ring, så hjälper vi dig!

010-442 70 00Öppettider och andra kontaktvägar